Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 75d059830449e1b02e0d83098d456109

Miljøkriminalitet på Tranby

Myrflangre, som er på rødlisten over truede arter, er blitt giftdrept i sommer.

Saken ble politianmeldt før siste helg. Det er den første i sitt slag i Norge, melder Aftenposten i dag. Anmeldelsen er levert av Finn Michelsen fra Norsk Botanisk Forening og Rune Aanderaa i Samarbeidsrådet for Biologisk Mangfold. Aanderaa er ikke tvil om at det dreier som miljøkriminalitet. - Det er tydelig at det bare var sprøytet ned flere steder, vegetasjonen rundt har bare svimerker helt inntil, sier Aanderaa til Aftenposten.

Les mer her:

 http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3197815.ece

SABIMA, en paraplyorganisasjon som har som formål å fremme bevaring av truede plante- og dyrearter samt naturtyper i Norge, og Naturvernforbundet i Lier kom med krass kritikk av Lier kommune i et brev den 7. mars i fjor i forbindelse med utbyggingsplanene til Lier kommune og grunneier Nils Gunnar Gevelts ønske om nye næringsbygg i området på Haugerudmyra.

" Kommunen skulle aldri gått i dialog om utbygging, men fra første stund vært tydelig på at dette området skulle skånes av hensyn til sjelden og truet natur", skrev blant annet SABIMA og Naturvernforbundet i Lier."

Les også Drammens Tidendes oppslag om saken 2. april 2008: 

 http://dt.no/article/20080402/NYHET/113246571

Sjokkert miløpådriver

Erik Jacobsen, som var leder for Naturvernforbundet i fjor, er sjokkert over det som har skjedd. - Det er det verst tenkelige som har skjedd. Jeg vil ikke tro at noen utenforstående tilfeldig har gjort dette. Her må det politiske og økonomiske motiver vært avgjørende. Kommunen har forsvømt seg. Kommuneplanen for 1995/96 frarådde utbygging i området. Likevel har kommunen gått i forhandlinger med kommunen.    

Les mer om SABIMA her:

http://www.sabima.no/

Les mer om myrflangre her:

http://no.wikipedia.org/wiki/Myrflangre

 

Norsk Institutt for skog og landskap har foretatt undersøkelser av vegetasjon og forekomst av myrflangre på Haugerudbråten.

Les dette:

http://www.skogoglandskap.no/publikasjon/unders_C3B8kelse_av_vegetasjon_og_forekomst_av_myrflangre_(epipactis_palustris)_p_C3A5_haugerudmyra_i_lier_kommune

 


Forrige artikkel:Ett år etter MangfoldsåretNeste artikkel:- Fikk brukt fysikken
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode