Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Gullaug solgt til Rimi-Hagen

Hvis du trodde Liers ordfører holdt på med å hale i land sykehuset på Gullaug, tok du feil.

Det er bare et halvt år siden ordførerne i Lier, Røyken og Hurum sto frem og presenterte et felles initiativ for å få det etterlengtede sykehuset til Gullaug, og det er bare to måneder siden initiativet ble presentert i oppdatert versjon på kommunens nettsider.

Noen ble nok derfor overrasket, og med god grunn, da det i dag kom melding fra kommunen om at en investorgruppe har kjøpt det attraktive området. Kommunen skriver at "de nye eierne ønsker å regulere området til bolig- og næringsformål", og det stemmer nok, for eierne ser for seg 3.000 boliger og litt næringsliv i tillegg.

Investorgruppen har "Rimi-Hagen" i spissen. Han kunngjorde nylig at han vil investere mer aktivt enn før.

Mens folk flest har trodd at ordføreren kjempet for sykehuset, har hun kontinuerlig vært informert om de nye kjøpernes planer om helt annen bruk av området. Kjøperne har på sin side ganske sikkert vært rimelig godt informert om hva de kan regne med i fremtiden, og det bør man jo være før man legger millionene på bordet.

At kommuneplanen hviler i en departemental skrivebordsskuff, er bare én side av saken. Andre sider er at 3000 nye boliger forutsetter mengder av tillatelser, dispensasjonssøknader, nye veier og større skole, for bare å nevne noe.

Vi vet ikke hvilke forhåndstilsagn kjøperne kan ha fått, faktisk ikke engang om de har fått noen, men de har tydeligvis ikke fått høre noe som har skremt dem fra en av de største eiendomshandlene i Liers historie.

Dermed blir det nok ikke sykehus på Gullaug. Men fortvil ikke, for det blir sikkert avsatt plass til et legesenter med en lege eller to.

6 kommentarer

Lørdag 29. september 2012 09:09: B.B. på Facebook
Kan vel ikke stole på en politiker, nytt sykehjem skal stå ferdig i 2013 men hvor? Få ut fingern politikere!

(Kommentaren over er lagt inn på Facebook, der Liernetts artikler også blir publisert. Lesere med tilgang til Facebook vil kunne se hvem som har lagt inn kommentaren.)
Lørdag 29. september 2012 09:10: S. på Facebook
Jeg hadde håpet på nytt sykehus på Gullaug, men det er jo lenge siden det ikke ble aktuelt. Vi som jobber på Lier har jo blitt forespeilet nytt sykehus i over 20 år. Men nå ser det jo ut som jeg rekker å bli pensjonist før det blir noe flytting. Og så planlegger de nye Frogner sykehjem på sykehustomta, kanskje det tar like lang tid??

(Kommentaren over er lagt inn på Facebook, der Liernetts artikler også blir publisert. Lesere med tilgang til Facebook vil kunne se hvem som har lagt inn kommentaren.)
Onsdag 3. oktober 2012 00:42: Pappa i skolekrets
Det er 9681 boliger i Lier (både bebodde og ubebodde).
Samtidig er det 24 482 innbyggere i Lier, dvs. 2,5 personer per bolig.

3000 nye boliger betyr en økning på over 30 %. Forutsetter man at demografien og antall personer per bolig er nokså lik over hele fjøla betyr dette tilskuddet på Gullaug 7500 nye innbyggere i Lier.

Per 1. januar 2010 var det 2539 innbyggere i Gullaug skolekrets. Det blir spennende å se hvordan Lier kommune skal kunne håndtere en vekst i denne skolekretsen på hele 300 %, og hvilken tidshorisont det er snakk om.
Jeg sier ikke at det ikke er gjennomførbart, man ser jo hvordan stor-Tranby har vokst frem på få år.

Lier kommune har liggende ute et høringsnotat ang. skolestrukturen i Lier nå i dag, med høringsfrist 17. oktober. Her legger Lier kommune frem en prognose som tilsier at elevtallet ved Gullaug skole går NED fra 2011 til 2030:
2011: 213 elever
2015: 222 elever
2020: 220 elever
2025: 212 elever
2030: 208 elever
Fredag 5. oktober 2012 08:25: Per Pleks
Paradoksenes tid er ikke forbi!
Først bli Gullaug avlyst som sykehustomt. Grunn: Fare for kvikkleiereras i området som ka medføre Tsunami-lignende bølger innover sykehustomta. Løsning: Bygg sykehus i Drammen sentrum. Oppå kvikkleira der! Den er god.
Så: Når sykehuset ikke kan ligge på Gullaug, grunnet farer i området, så kan man selvsagt legge boliger for 5-10.000 nye inbyggeree på samme stedet! For det er vel ikke farlig å være der? Er det?

Om ikke overordnede myndigheter (Regjeringen) stopper dette på samme måte som man stoppet sykehusbygging på Gullaug så vet ikke jeg hva man skal tro?
Hva tror du?
Torsdag 11. oktober 2012 15:54: ----------
Denne kommentaren ble ikke godkjent av redaksjonen.
Onsdag 17. oktober 2012 22:04: ----------
Denne kommentaren ble ikke godkjent av redaksjonen.

Flere saker fra arkivet

Ingen kommentarer?

Har verken Tonje Evju, Ap eller småpartiene noen mening om salget av Gullaug og følgene det får for kommunen?

Velgerne venter på svar

Ordfører og rådmann har seg selv å takke for rykter og uklarheter etter salget av sykehustomta.

Det nye sykehuset: Likevel til Gullaug?

- Ordførerne i Hurum, Lier og Røyken tok i dag initiativ til å fremme Gullaug som en fremtidig lokalisering for sykehus i Nedre Buskerud, skriver Lier kommune i dag.

Lier Næringsråd skriker etter næringsarealer

I forbindelse med at nytt sykehus nå ser ut til å bli lokalisert i Drammen fremfor på Gullaug, vil Lier Næringsråd ha fokus på hvilken betydning dette har for næringslivet i Lier.

Salget av Gullaug-tomta

Tidligere kommunestyremedlem for AP, Mathias B. Dannevig, nå medlem av Buskerud Fylkestings hovedutvalg for samferdsel, kommenterer her Liernetts artikkel.

Kjøp av Gullaugtomten

Innlegg fra Ulla Nævestad

Flere runder om nytt sykehus

Buskerud Ap klarte ikke å bestemme seg, og for Drammen er det viktigere å hjelpe et skrantende sentrum enn å hjelpe syke mennesker.

Hurra for Gullaug

Magne Salo (på bildet) var en av flere som fikk kringle og en forfriskning på Servicetorget på onsdag.

Det ble til slutt Gullaug

Etter mye frem og tilbake er det endelig vedtatt hvor det nye sykehuset skal ligge

Ingen endelig løsning

- Dessverre er dette bare en ny stump av en riksvei, uttaler Bård Strand i Lier Arbeiderparti om finansieringen av ny riksvei 23 gjennom Lier.

Ikke lenger noe hurra

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad vil ikke bruke forkjøpsretten og kjøpe sykehustomta på Gullaug.

Lier før og nå

Hvis du gikk på Gullaug skole da bildet over ble tatt, er du rundt 90 nå. De fleste kjenner nok derfor en litt nyere versjon av skolen.

- Gullaug-tomta utelukket som tomt for fengsel

Nævestad bekrefter at Lier har blitt spurt om å vurdere tomt for et nytt fengsel

Kulturhus/Lier sykehus

Dette må kunne kombineres?

Forlik i veisaken?

Terje Sagvolden (H) kommer med et motinnlegg til Dannevigs fremstilling i pressen av saken om RV23

Lier brygge - et gigantisk miljøprosjekt

En elektrisk bane kan betjene hele området og derved fjerne mye av den store miljøbelastningen som veitrafikken representerer.

Togstopp til Amtmannssvingen!

Amtmannssvingen har en fantastisk beliggenhet for å etablere et kollektivknutepunkt i ytre Lier. Det foreligger planer for å ruste opp Amtmannssvingen som bussk (...)

Støtter Gjelstens planer

Formannskapet støtter Gjelsten Holding AS sine planer for utvikling av Lierstranda

Frp-Knudsen vil ha svar om sykehuset

Ulf Erik Knudsen ber i dag helse- og omsorgsministeren si når det blir avgjort hvor det nye sykehuset skal bygges.

Stem på Lier Ap nå fordi:

Lier AP tar miljøutfordringene på alvor ved å arbeide for de beste løsninger for bomiljøene i ytre Lier. - Ulikt SV mener vi at liten trafikk i dagen fra Linne (...)

Exit Gullaug. Garanti uten verdi!

Aps helseministere og Martin Kolberg har etter tur gitt garantier for nytt sykehus på Gullaug.

- Ta Lierbyen i bruk!

Liers ordfører vil ha kommunens næringsdrivende med på å bringe nytt liv til det noe avblomstrede kommunesenteret.

Lørdag kveld og søndag morgen

Glatte veier og ubevoktet fyrverkeri var med å skaffe politiet jobb i natt.

Lite informasjon fra Lier kommune

Gode råd er som kjent dyre, og bedre blir det ikke når rådmannen overser rådene.

Oppgitt over politikerne

- Lokalpolitikerne bør ta seg et kurs i sentrumsplanlegging, sier en frustert Lars Kjærulff, eier av Lk Sykkel, som om kort tid låser butikken og gir opp

Lierskolene i Drammens barnetog

Skoler og korps fra ytre Lier deltar som vanlig i barnetoget i Drammen, og i år har det jubilerende Høvik og Lier Skolekorps fått en hedersplass. OPPDATERT KL 14.48

Vil fylle ut Gilhusbukta

Den største grunneieren på Lierstranda, Eidos Eiendomsutvikling, inngår samarbeid med Gjelsten Holding om utfylling og utvikling av den ca. 200 dekar store Gilhusbukta i Drammensfjorden.

Samling for Gullaug

Styreleder Hanne Harlem i Helse Sør-Øst fremla tidligere en nødvendig presisering av at det er mange forhold som må veies ved utbygging av et så sentralt infras (...)

Skjærtorsdag i Gullaug kirke

De rundt 30 som var med på gudstjenesten i Gullaug kirke i dag, fikk en fin opplevelse.

- Ta vare på disse to bygningene!

- Det er to bygninger som ikke bør rives i forbindelse med det nye sykehjemmet, mener John Høgslund.

Politikere ble vist bort

Høyres Arnt Holberg (på bildet) og hans partikolleger ble nektet å dele ut valgmateriell utenfor Kiwibutikker og RIMI

Endret kommunestruktur

LIERNETTS APRILSPØK: - Lier blir selvsagt også berørt når antallet kommuner reduseres drastisk, sier statsminister Jens Stoltenberg etter presentasjonen av ”Kommune-Norge 2014”

Liernett - Trenger vi ei internettavis i Lier?

En vårdag for et halvt år siden lanserte min gode venn Thorvald Lerberg en ide om å starte lokalavis på Internett.

”Never Change a Winning Team"?

Høyrepolitikeren Truls Moen har dermed forklart oss hvorfor vi skal stemme Høyre. Eller kanskje det var Ulla han mente?

La oss for enkelthets skyld si 6 000 000

Så mange skattekroner er tydeligvis lokalpolitikerne villige til å bruke HVERT ÅR på et kulturhus i Lierbyen.

Gult lys for Grønne Lier?

Med ”mobiliseringsprosjektet” Grønne Lier skulle Lier bli den grønne og attraktive kommunen mellom de hurtigvoksende kommunene i øst og Drammen i vest. Nå venter vi på femårsrapporten.

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

Lokal jubel for investeringslån

Ap s gruppeleder i kommunestyret, Bård Strand, lover at partiet vil arbeide for samlokalisering, etter forslaget om å bevilge penger til kjøp av Liers mest omtalte eiendom --

Riksvei 23, ventemottak og sykehus hovedsaker

- Lier Frp er opptatt av at riksvei 23 blir gjennomført så fort som mulig, understreker Bjørg Myran som er valgkampleder.

En god nyhet kommer sjeldent alene.

Ikke før har Sylling fått ny hall, så kommer nyheten om at det blir golfbane allikevel. De nye eierne har gjort et godt kjøp, og ønsker en bane for vanlige folk under motto ”GOLF FOR ALLE”. Prosjektleder Lars Hjorth, sier dette blir ett av de beste anlegg i Norge – om ikke det beste.

Gjør Lier bedre kjent

Distriktets største avis har ofte saker fra Lier. Hele avisa er gratis både på papir og nett.

Trenert og sabotert Gullaug

De administrative krefter har vunnet, og de har motarbeidet politikkens legimititet, mener Tonje Evju, leder i Lier Arbeiderparti.

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

Da Carl I. Hagen kom til Liertoppen

- For noen år siden ville det vært fullt hus her, sa en tilhører. Men det var god plass da Frps forhenværende ledestjerne kom til Liertoppen i dag.

Ikke avsatt kommunale ressurser

Dette er kommentaren fra Ingeborg Rivelsrud, leder av kulturkontoret, om et eventuelt nytt bind av Liers historie.

Jente i rideulykke

Sendt til Sykehuset Buskerud etter å ha falt av hesten under ridning lørdag ettermiddag

RV 23 – Hvilke motiver skal vektlegges?

Av Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti.

- Unnskyld, hvordan kommer jeg meg til Lierbyen?

KOMMENTAR: Kollektivtrafikken i Lier er ikke lett å forstå seg på for reisende som kommer med tog.

Lier stilte sterkt i Drammenstoget

St. Hallvard, Høvik og Gullaug skoler var med i toget i Drammen i formiddag. Vi har bildene.

Høyre: Må ikke tillate midlertidig drift

Lier Høyre krever at alle saker i forbindelse med mottaket blir gjenstand for politisk behandling i kommunen.

17. mai på Gullaug

Barnetoget fulgte Høvik og Lier skolekorps fra Linnesstranda til Gullaug skole, hvor det fulgte taler, sang og lek.

Fartsdumper er nødvendig

30 km-skilt blir ikke alltid respektert, så her har et foreldrepar tatt i bruk andre virkemidler -

Stopp Einar Olsen & Co

Drammensregionen er i dag en av landets mest trafikkbelastede områder. Når det gjelder støy ligger regionen helt i toppen. Selv langt inne i Finnemarka hører man byens sus.

17. mai i Lier

Vi er ferdige med å legge ut hundrevis av bilder fra 17. mai i Lier. Vel bekomme.

- Du vet vel hvem jeg er?

Det er ikke helt uforståelig at mye som sies og skrives kan bli misforstått. Forstått?

Kommunestyret, hvor er det?

Lier kommunes nettsider er blant landets svakeste når det gjelder informasjon om lokaldemokratiet. Hvor er kommunestyret? Hva gjør det? Og hvor er ordføreren?

Gilhusodden prosjektskole, være eller ikke være?

Av Ulla Nævestad Ordfører i Lier.

Avgiftsparkering på Lier stasjon

Nå innføres nye parkeringsbestemmelser for de 80 parkeringsplassene ved Lier stasjon.

Grønne Lier bevares uansett

Det tradisjonelle landbruket må vike når det må skaffes plass til folk og bedrifter som vil til Lier, men et nytt prosjekt sørger for at Grønne Lier skal bestå.

Direktevalg av ordfører

Hvordan foregår direktevalget av ordfører i Lier?

"Grønne Lier", kapittel 2

For noen uker siden hørte jeg for første gang rykter om kjemikalier på avveie i Lier. Jeg bestemte meg for å grave litt i saken, og ble slett ikke beroliget av hva jeg fant. Mange steder flyter det av tungmetaller og kjemisk avfall. I alle fall om man skal tro statens forurensingstilsyn og miljøorganisasjonene.

Sidrumpa blikkboksmusikk

Lier Janitsjar og Lierskoven dramatiske selskab inviterte fredag kveld til jubileumskonsert på Lierbyen skole. I anledning 100-årsjubileet for unionsoppløsningen og Lierdagene hadde de laget et show som presenterte norsk og svensk musikk side om side.

Liunger i NM i terrengløp

Martin Hoset fra Gullaug og Silje Bæra Hørthe fra Sylling deltok i NM i Tønsberg denne helgen.

Hegg, Bakkeli og Veslefrikk klare for 17. mai

Med Høvik og Lier skolekorps i spissen var det forsmak på 17. mai gjennom Lierbyen for sentrumsbarnehagene og Hegg skole.

Kjør utenom!

Hegsbroveien er stengt og det vil den bli i fjorten dager. Minst.

Økt trafikkangst i Ytre Lier? ---

Norsk Transportplan utelater fullførelsen av Oslofjordforbindelsen

Kulturhusets uheldige konsekvenser

Mye er usikkert når det gjelder det planlagte kulturhuset -

Fortsatt mottak, men for hvem?

Flere, men mer positive asylsøkere kan være nøkkelen til fredeligere sameksistens på Lierskogen, der folk er opprørt over asylmottakets fortid og fremtid, mener Tonje Evju og Martin Kolberg.

En smak av Edens hage

Ukens petit er ved Gunnar Langsrud, sprek pensjonist, Beito, huring med cirka 30 års botid i Sylling.

NAF: Bare kjør!

NAF har sett på forbudet mot gjennomkjøring på Heggtoppen, og konklusjonen er klar: Kjør til butikkene, men ikke tilbake.

En seier så langt

Tonje Evju og Arbeiderpartiet kan være fornøyde så langt med at prosjektet i området ved Tranby Idrettspark fikk et klart flertall etter at Ap og Frp fikk støtte av over halvparten av Høyre-representantene

Kalenderforvirringen oppklart

Leseren som påpekte at Lier kommune henviste til en utdatert kulturkalender, viste seg å ha rett

Får gangvei gjennom stua?

Da Ken Loftsgård sjekket posten for noen dager siden fikk han sjokk. Veivesenet hadde godkjent gangvei gjennom stua hans.

Du skal ikke sove

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud tråkket vel i salaten da hun gikk ut i Drammens tidene og kunngjorde sitt syn på regjeringens økonomiske politikk. Dette vakte som ventet reaksjoner fra arbeidsgiver, og ordfører Ulla Nævestad benyttet i dag sjansen til å kvesse kniven i DT.

Lier Høyre redegjør

- Samhandlingsreformen trer i kraft 1. januar 2012. Målet med denne reformen er at helsetjenestene skal foregår nærmere der pasientene bor, fastslår ordførerkandidat Helene Justad.

En fortid vi helst ikke snakker om

Er krigsårene 1940-45 den egentlige hindringen for fortsettelsen av Liers historie?

Full retrett på Heggtoppen

Liernett tok saken, og eieren av parkeringsplassen ved Rimi på Heggtoppen ombestemte seg lynraskt. Nå blir bestemmelsene myket opp, skiltet får ny tekst, og søndagsparkering blir tillatt.

Lier-rektor får ikke erstatning

Kommunen innrømmer og beklager feil, men nekter å betale erstatning.

Omfattende hærverk i natt

Politiet ønsker tips etter innbrudd og ødeleggelse på Lier sykehus i natt. OPPDATERT kl. 07.25

Lover ingenting

Helseminister Sylvia Bustad har ingen umidelbar løsning å komme med for å forbedre forholdene ved Lier sykehus

Men hva hvis dersom?

Avstemningen om kulturhuset har ikke satt strek for diskusjonen. Nå florerer hypotesene om hvordan avstemningsresultatet kunne blitt annerledes.

Bygges kulturhus i 2009?

- Et bredt utredningsarbeid er i gang med sikte på politisk avklaring om prosjektet kan realiseres i løpet av våren, sier kultursjef Ingeborg Rivelsrud til Liernett

Vil endre kommuneplanen

Lier AP vil ha mer lokalpolitisk styring

ROS-hytta som turmål

De flotte skiforholdene gjør ROS-hytta i Røyken til et flott turmål, også for liunger.

Står samlet bak vedtak

De psykiatriske pasientenes fremtidige behandlingstilbud står på spill, mener Tonje Evju (bildet) og Lier Arbeiderparti

Må koke vannet inntil videre

Kommunen ber rundt 35 husstander samt Borgestad barnehage og Nordal skole om å koke vannet etter at det er funnet bakterier i drikkevannet.

Står sammen om Drammensfjorden

Venstrelagene maner til samarbeid mellom kommunene for å gjøre regionen til en trivselregion for nyskapende næringsliv, med miljø og trivsel i sentrum

- Må drøfte hva som gikk galt

Leder i Lier KrF, Brynhild Heitmann, konstaterer at KrF ikke har slått gjennom med sin politikk i årets valgkamp, og at de nå vil gå gjennom valgresultatet og drøfte hva som gikk galt.

Mulig å snu utviklingen?

"Sykle til jobben-prosjektet" i Lier fikk god oppslutning, men får det varig virkning som en del av Buskerudbyens mål om å redusere bilbruken?

Mer tilgjengelig turvei

I formiddag åpnet ordfører Helene Justad den "revitaliserte" gang- og sykkelveien på Drammensbanens trasé fra Reistad og oppover langs Lieråsen.

- Velkommen opp på tribunen, Ulla Nævestad

Erik Hære kommer med et tilsvar på ordfører Ulla Nævestads innlegg/svar vedrørende utbyggingsprosjektet Høvik/Stoppen skole

Ønsket utvikling av Grønne Lier

Innlegg fra Senterpartiets Kirsti Marie Lager Lyngås

6000 kr til barneavdeling

Heia skole har samlet inn penger på joggedag og triathlonløp.

Til sykehus etter utforkjøring

En lysmast havnet i veibanen og føreren havnet på sykehus etter utforkjøring ved Fosskollen i natt.

Fortsatt blått flertall i Lier

Høyre gjør sitt beste valg noensinne og er fortsatt det største partiet i Lier, Arbeiderpartiet går mest frem, Fremskrittspartiet mest tilbake og Uavhengige Folkevalgte mister sin plass i kommunestyret.