Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 152114d398e739bdcc071d9e9bc74ee8

Gullaug solgt til Rimi-Hagen

Hvis du trodde Liers ordfører holdt på med å hale i land sykehuset på Gullaug, tok du feil.

Det er bare et halvt år siden ordførerne i Lier, Røyken og Hurum sto frem og presenterte et felles initiativ for å få det etterlengtede sykehuset til Gullaug, og det er bare to måneder siden initiativet ble presentert i oppdatert versjon på kommunens nettsider.

Noen ble nok derfor overrasket, og med god grunn, da det i dag kom melding fra kommunen om at en investorgruppe har kjøpt det attraktive området. Kommunen skriver at "de nye eierne ønsker å regulere området til bolig- og næringsformål", og det stemmer nok, for eierne ser for seg 3.000 boliger og litt næringsliv i tillegg.

Investorgruppen har "Rimi-Hagen" i spissen. Han kunngjorde nylig at han vil investere mer aktivt enn før.

Mens folk flest har trodd at ordføreren kjempet for sykehuset, har hun kontinuerlig vært informert om de nye kjøpernes planer om helt annen bruk av området. Kjøperne har på sin side ganske sikkert vært rimelig godt informert om hva de kan regne med i fremtiden, og det bør man jo være før man legger millionene på bordet.

At kommuneplanen hviler i en departemental skrivebordsskuff, er bare én side av saken. Andre sider er at 3000 nye boliger forutsetter mengder av tillatelser, dispensasjonssøknader, nye veier og større skole, for bare å nevne noe.

Vi vet ikke hvilke forhåndstilsagn kjøperne kan ha fått, faktisk ikke engang om de har fått noen, men de har tydeligvis ikke fått høre noe som har skremt dem fra en av de største eiendomshandlene i Liers historie.

Dermed blir det nok ikke sykehus på Gullaug. Men fortvil ikke, for det blir sikkert avsatt plass til et legesenter med en lege eller to.

Forrige artikkel:AltmuligkvinnenNeste artikkel:Barnehage med sjel
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Lørdag 29. september 2012 09:09: B.B. på Facebook
Kan vel ikke stole på en politiker, nytt sykehjem skal stå ferdig i 2013 men hvor? Få ut fingern politikere!

(Kommentaren over er lagt inn på Facebook, der Liernetts artikler også blir publisert. Lesere med tilgang til Facebook vil kunne se hvem som har lagt inn kommentaren.)
Lørdag 29. september 2012 09:10: S. på Facebook
Jeg hadde håpet på nytt sykehus på Gullaug, men det er jo lenge siden det ikke ble aktuelt. Vi som jobber på Lier har jo blitt forespeilet nytt sykehus i over 20 år. Men nå ser det jo ut som jeg rekker å bli pensjonist før det blir noe flytting. Og så planlegger de nye Frogner sykehjem på sykehustomta, kanskje det tar like lang tid??

(Kommentaren over er lagt inn på Facebook, der Liernetts artikler også blir publisert. Lesere med tilgang til Facebook vil kunne se hvem som har lagt inn kommentaren.)
Onsdag 3. oktober 2012 00:42: Pappa i skolekrets
Det er 9681 boliger i Lier (både bebodde og ubebodde).
Samtidig er det 24 482 innbyggere i Lier, dvs. 2,5 personer per bolig.

3000 nye boliger betyr en økning på over 30 %. Forutsetter man at demografien og antall personer per bolig er nokså lik over hele fjøla betyr dette tilskuddet på Gullaug 7500 nye innbyggere i Lier.

Per 1. januar 2010 var det 2539 innbyggere i Gullaug skolekrets. Det blir spennende å se hvordan Lier kommune skal kunne håndtere en vekst i denne skolekretsen på hele 300 %, og hvilken tidshorisont det er snakk om.
Jeg sier ikke at det ikke er gjennomførbart, man ser jo hvordan stor-Tranby har vokst frem på få år.

Lier kommune har liggende ute et høringsnotat ang. skolestrukturen i Lier nå i dag, med høringsfrist 17. oktober. Her legger Lier kommune frem en prognose som tilsier at elevtallet ved Gullaug skole går NED fra 2011 til 2030:
2011: 213 elever
2015: 222 elever
2020: 220 elever
2025: 212 elever
2030: 208 elever
Fredag 5. oktober 2012 08:25: Per Pleks
Paradoksenes tid er ikke forbi!
Først bli Gullaug avlyst som sykehustomt. Grunn: Fare for kvikkleiereras i området som ka medføre Tsunami-lignende bølger innover sykehustomta. Løsning: Bygg sykehus i Drammen sentrum. Oppå kvikkleira der! Den er god.
Så: Når sykehuset ikke kan ligge på Gullaug, grunnet farer i området, så kan man selvsagt legge boliger for 5-10.000 nye inbyggeree på samme stedet! For det er vel ikke farlig å være der? Er det?

Om ikke overordnede myndigheter (Regjeringen) stopper dette på samme måte som man stoppet sykehusbygging på Gullaug så vet ikke jeg hva man skal tro?
Hva tror du?
Torsdag 11. oktober 2012 15:54: <span class="kommentator-sensurert">&nbsp;</span>
Denne kommentaren ble ikke godkjent av redaksjonen.
Onsdag 17. oktober 2012 22:04: <span class="kommentator-sensurert">&nbsp;</span>
Denne kommentaren ble ikke godkjent av redaksjonen.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode