Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: ca543153a6543ceb451fb12a60e63a0f

Direktevalg av ordfører

Hvordan foregår direktevalget av ordfører i Lier?

Kommunal- og regionaldepartemenet har valgt ut 50 kommuner som skal gjennomføre direktevalg av ordfører ved årets kommunestyrevalg. I utvelgelsen av forsøkskommuner er det lagt vekt på en god geografisk og størrelsesmessig spredning. Det var også direktevalg av ordfører i Lier ved valget i 2003.

I valglokalet

I valglokalet på valgdagen (valgdagene) finner du en rosa blankett. Her er de 7 ordførerkandidatene i Lier forhåndsutfylt og hver av disse har to avkryssingsfelt, Førstevalg og Andrevalg.
Stemmen avgis ved at du rangerer inntil to ordførerkandidater ved å krysse av for Førstevalg på én kandidat og evt. krysser av for Andrevalg på en annen kandidat (Andrevalg er valgfritt).

Resultatet

Dette sier Lier kommunes forskrift om direktevalget av ordfører ved valget 2007:

Ved valgoppgjøret telles i første omgang bare de som er rangert som nummer en (førstestemmer). Dersom en kandidat har fått 50 % eller flere av førstestemmene er vedkommende valgt. Dersom ingen får minst 50% av de godkjente stemmene ved denne opptellingen, elimineres alle kandidatene foruten de to med flest førstestemmer. Stemmesedlene til de eliminerte kandidatene telles deretter på nytt, denne gang i henhold til hvor mange andrestemmer de to kandidatene med flest førstestemmer har fått. Den som får flest stemmer når man legger sammen antall førstestemmer med antall andrestemmer, er valgt.

Dersom to kandidater har fått like mange stemmer etter opptelling, er den valgt som har flest førstestemmer. Har de også fått like mange førstestemmer, avgjøres valget ved loddtrekning.

Og hvis den seirende ordførerkandidatens parti ikke får noen ordinære plasser i kommunestyret, vil likevel den nyvalgte ordføreren få siste plass i kommunestyret.

Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode