Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 43f469651ef30a0ff9812d3756056966

Tjener Ulla for lite?

Ulla tjener mindre enn sine mannlige kolleger og mindre enn den mannlige Rådmannen i Lier kommune.

Fakta:
Lønna (godtgjørelsen) blir vedtatt av Kommunestyret.
Store lokale forskjeller på hvordan lønna blir satt.
Lønna følger lønna til Rådmannen i noen kommuner, mens man i andre kommuner sammenligner lønna med lønn til statsråd, sorenskriver eller stortingsrepresentanter.
Lønn (godtgjørelse) til ordfører skal ligge 10 prosent høyere enn høyest betalt kommunalsjef.


Ulla sier til Drammens Tidende at lønna er grei.  I fjor høst ble lønna hevet med 64 000 kroner. Lønna  er nå 555 550 kr.
- Jeg synes hun tjener for dårlig, og at dette et et utslag av at hun er kvinne, sier senterpartiets Laila Tryde til Drammens Tidende. Oddrun Ramvik, kvinnepolitisk talskvinne synes kommunen snarest bør heve Ullas lønn. Mathias B. Dannevig mener Ulla tjener godt nok. Han mener at det at hun tjener mindre enn noen mannlige kolleger ikke har noe med at hun er kvinne. - Rådmannen tjener mer enn ordføreren i mange kommuner, sier Dannevig. 

Liers ordfører oppgir at hun jobber inntil 60 timer uka og får ingen overtidsgodtgjøring.
Se forøvrig hennes egen kommentar til ordførerlønna i dagens Liernett!

Og hva mener du? Bør man heve lønna til Ulla? Bør hun tjene mer enn Rådmannen?
Forrige artikkel:Godt Nett-ÅrNeste artikkel:Båndtvang i alle lysløyper
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Mandag 2. oktober 2006 11:22: Ulla Nævestad
Jeg synes det er fint at media setter søkelys på godtgjøring og lønn for ledere i offentlig sektor. Imidlertid må jeg få oppklare en ufullstendig, og dermed feilaktig informasjon i Drammens Tidendes artikkel. Journalisten spurte meg om jeg gikk ned i lønn da jeg ble ordfører. Mitt svar var at det gjorde jeg ikke i og med at jeg var hjemmeværende da jeg ble ordfører i 1995. Jeg sluttet faktisk som flyvertinne i SAS allerede i 1980. Videre fortalte jeg på spørsmål fra journalisten at hvis jeg hadde fortsatt i SAS og fulgt den normale karrierestigen, ville jeg ha vært purser i 1995 og da hatt høyere lønn enn ordførergodtgjøringen i Lier som på det tidspunktet var ca kr. 360.000. Dette resonnementet fremkommer ikke av Drammens Tidendes artikkel. Det kan derfor se ut som om jeg hevder at en flyvertinne i SAS i dag har høyere inntekt enn min. Jeg har ingen formening om hvor lønnsnivået for kabinpersonalet i SAS ligger i dag.
Jeg registrerer også at Dt.no har unnlatt å legge ut de sammenlignende tallene som er trykket i papirutgaven av Dt.
Det er etter min mening en svakhet ved nettutgavens fremstilling.
Tirsdag 3. oktober 2006 11:12: Kame Ramann
Dette tyder på at Liers ordfører er mer opptatt av bygdas ve og vel enn av eget lønnsnivå. Bra!
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode