Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: d8a5fe4a7c0d05cc2638eabde6604518

Får støtte av ordføreren

Forskjellsbehandling av politiske partier, mente Frp s Bjørg Myran, som ikke kunne møte beboerne ved Liertun før valget --

Martin Kolberg og Arbeiderpartiet var på Liertun dagen før forhåndsvalget der, mens Frp kom for seint. Virksomhetsleder på Liertun hevder at det har vært kommunikasjonssvikt med politisk sekretariat
Les artikkelen på liernett: http://www.liernett.no/4319-fikk-kolberg-spesiell-behandling

Både Liernett og Bjørg Myran har tatt opp saken med ordfører Ulla Nævestad. Ordføreren har kommet med denne uttalelsen til Liernett:

- Det har tidligere vært gjort henvendelser til våre sykehjem om hvorvidt man ønsket politisk informasjon til beboerne i forkant av valgene. Den gang var det ingen interesse for dette. Personlig mener jeg prinsipielt at sykehjemsbeboere bør ha den samme tilgang til politisk valginformasjon som alle andre innbyggere. Dette gjelder kanskje spesielt i kommunevalg hvor partienes lokale program og hjertesaker ikke blir formidlet via TV.

Dersom det skal drives valgkamp i sykehjemmene, må adgangen være lik for alle partier. Vi vil ikke ha det slik at ansatte kan sile ut hvilke partier som får slippe til. Etter episoden ved Liertun foran årets stortingsvalg, har jeg satt dette temaet opp på generelt grunnlag til neste møte i Politisk lederforum. Målet er å ha klare retningslinjer før kommunevalget i 2011.
 

Forrige artikkel:Ett år etter MangfoldsåretNeste artikkel:- Fikk brukt fysikken
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Onsdag 16. september 2009 20:36: Bård Strand, Lier AP
Lier AP er helt enig i at også beboere på sykehjem skal ha lik tilgang på informasjon fra alle politiske partier foran valg. Vi er glade for at vi ved en tilfeldighet fikk denne muligheten i år, og kan bare beklage at FrP ikke var like heldige.
Om ordføreren har belegg for sin alvorlige beskyldning om at ansatte har forfordelt de andre partiene denne gangen, er det beklagelig og ikke noe Lier AP har kjennskap til.
For øvrig vil vi gratulere både FrP og H med godt valg i Lier i 2009!
Onsdag 16. september 2009 22:34: Tonje Evju
Liertun har ved valg invitert 2 politiske partier. Ved kommunevalget var det Høyre og AP. Ved Stortingsvalget i år var det SV og FRP som ble invitert. Dette er et bra tiltak som organiseres av Liertun. Det er selvfølgelig beklagelig at valget ble holdt før møtet med SV og FRP.

Når det gjelder Lier Arbeiderparti sitt besøk på Liertun så var det ett av flere steder som vi besøkte under valgkampen, for å presentere vår Stortingskandidat fra Lier Martin Kolberg. Det er ingen forfordeling.

De stedene vi har besøk har vi tatt kontakt med i god tid og spurt om lov til å komme.

Det var synd at de ble en kommunikasjonssvikt i forhold til møtet SV og FRP skulle ha på Liertun, men det har da ingenting med Lier Arbeiderparti å gjøre.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode