Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 0ec28f1ec09fceffb4e3f830c653e539

Vant valget, men hva med sakene?

Arbeiderpartiet har all grunn til å være fornøyd med valget, men betyr det noe for endringer for lierpoltikken de nærmeste fire årene?

Bortsett fra at en del av både Arbeiderpartiets og Høyres velgere favoriserte, henholdsvis Petter Dreier og Gunn Cecilie Ringdal, er det vanskelig å se om det blir noen merkbare endringer i lierpolitikken. Om oppslutningen om de to unge  skyldes avkrysninger foretatt av unge velgere, hvilket det kan være en grunn til å tro, har begge partier fått en påminnelse om at det er er behov for en fornyelse.

Hva slags fornyelse er det ungdommen savner? Eksempelvis har merkelig nok det vanskelige og dyre boligmarkedet ikke vært tema i valgkampen. Det virker som om alt er overlatt markedsmekanismen. Riktignok legges det føringer fra sentralt hold med hensyn til tilrettelegging av billige førstegangsboliger. Lier har gitt grønt lys for utbyggingen i Stoppenområdet. For de fleste unge er det en drøm å etablere seg der. Og for øvrig blir prisene presset i været i det øvrige Lier, i både Lierbyen, på Tranby og på Lierskogen, på grunn av unge familiers utfytting fra Bærum og Asker, ja til og med Oslo. Det såkalte "Grønne Lier", som lokalpolitikerne bruker i tide og utide, er et trekkplaster, spesielt for unge familier med opparbeidet egenkapital fra enda dyrere pressområder. Den sosiale boligbyggingen er vanskelig å få øye på.

Hva vil, for eksempel, Arbeiderpartiet bruke det gode valgresultatet til?

Arbeiderpartiets Tonje Evju hevder at hun har vært tydelig på at hun har ønsket et rødgrønt samarbeid i Lier. I likhet med rikspolitikken, er det Senterpartiet som ville kunne blitt en alliansepartner ved siden av SV, selv om det alene ikke ville gitt noen flertallskonstellasjon med bare 20 representanter i kommunestyret. Mye tyder på at Sp s leder ikke har tatt dette på alvor, siden invitasjonen til samarbeid gikk gjennom andre sentrale tillitsvalgte enn lederen. I hvert fall antyder Tonje Evju overfor Liernett at det dreier seg om vikarierende motiver for ikke å forhandle. Etter et dårlig valgresultet, der partiet ble redusert fra tre til to representanter, fikk likevel Sp full uttelling md en fast repesentant i hver av hovedutvalgene. Sp har tydeligvis fått gått betalt for å være tro mot storebror Høyre.

Partiet får en fast representant i både tjenesteutvalget, miljøutvalget og i planutvalget, foruten i formannskapet, der det er tradisjon for at alle partier representert. Krf som heller ikke gjorde noe spesielt godt valg, ikke fikk fast representant i planutvalget må nøye seg å bli representert i tjenesteutvalg og miljøutvalget. Og Venstre har etter vår mening ofret mye for å få varordføreren - Selv om det ble en fast representant i miljøutvalget, har partiet svært få poltiske arenaer å markere seg på. I forrige periode led partiet et av sitt største nederlag, etter at partiets drøm gjennom 12 år om et flerbrukshus, ble knust. Varaordførvervet kan og bør ikke brukes til å fremme partipolitiske særinteresser, så her har Venstre gjort et valg som kan slå begge veier. I hvert fall er det et omstridt valg innen partiet..

Høyre la fram en "skryteliste" på 22 punkter før valget på hva partiet har gjennomført. Men partiet er smart nok å unngå og skrive at sakene var stort sett gjennomført med hjelp av støttepartiene Krf, V, Sp og Frp. Selv om Høyre også led nederlag i saken om flerbrukshuset i Lierbyen, er det vanskelig å se at partiet ble straffet så mye på det - til det var det for lite synlig engasjement i befolkningen til fordel for et flerbrukshus. Om det var 22. juli eller at Ap sa nei til flerbrukshus eller en kombinasjon av disse to sakene som kan forklare Ap s valgsresultat er vanskelig å slå fast.

Uansett har Høyre, med forhandlingsleder Søren Falch Zapffe i spissen, nok en gang "spilt kortene" riktig, sett gjennom Høyres briller. Selv med en markert tilbakegang makter nok i tillegg også Frp å markere seg i neste periode med sine saker, mens sentrumspartiene nok en gang periode lett kan bli oppfattet som et haleheng til Høyre. Lier kommune, som er karaktisert som en versting på jordvern, kan lett bli lite utfordet, siden Høyre og Frp har flertall (tilsammen 25 av 49 representanter). At både sentrumspartiene og SV og kanskje deler av Arbeiderpartiet står på så godt de kan for å stoppe nedbyggingaen av dyrkajord og dempe presset, kan det lett bli en forgreves kamp.

I mange kommuner makter Arbeiderpartiet å innlede et godt samarbeid med sentrumspartiene lokalt, ikke bare på regjeringsplan. Statsministeren har også oppfordret til det. Da virker det litt underlig at Lier Arbeiderparti aldri lykkes med dette i Lier. Vi tror det kan ha noe med Lier Høyres dyktighet og raushet, helt siden "Mor Lier", Olaug Granli, inntok ordførerstolen i 1975. På den andre siden tviler vi på om Lier Arbeiderparti har vist nok vilje og evne til å ta makten ved hjelp av samarbeid med sentrum. Sentrum har heller ikke vist tydelig tegn til å "skifte side". Det har gjort lierpolitikken altfor forutsigbar etter vår mening.

At lierpolitikken lett kan oppfattes som statisk og tafatt på noen styringsområder får man bekreftet gjennom uttalelser fra de næringsdrivende i Lierbyen, spesielt de som har gitt opp og legger ned sin virksomhet. Politikerne får så hatten passer når det gjelder sentrumutviklingen i Lierbyen. Et flertallsnei til pol og til et flerbrukshus har virket inn negativt, og det er sjelden å møte noen næringsdrivende som kan si noe pent om politikernes rolle i sentrumsutviklingen -
Noen ganger kan det virke som om partiet og grendepolitikken er viktigere enn å forsøke å legge til rette for mer virksomhet i Lierbyen. "Skit i Norge, leve Toten" bør ikke bli et aktuelt slagord.

I likhet med sentrumspartiene kan valgvinneren, Arbeiderpartiet, i Lier stå igjen med mange tapte saker de nærmeste fire årene om ikke påvirkningen på Høyre og Frp s politikk blir reell. Arbeiderpartiet og SV er i mindretall med sine fem i alle hovedutvalg. Vi tror at det vil være sunt for lierpolitikken at blokkene sprekker opp av og til, spesielt når sakene kommer opp i utvalgene. I motsatt fall kan det bli kjedelig når sakene skal avgjøres i kommunestyresalen -

 NB. På bildet tatt på Lierdagene ser du fra venstre: Petter Dreier, Paul Chr Justad, Tonje Evju og  Martin Kolberg.

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode