Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: a9a709c7c4bb33f4ff924e651ccf6f6f

Partiene møtte pensjonistene

Det var mange argumenter, spørsmål og svar da Lier Pensjonistforening i går hadde samlet politikere fra de åtte viktigste partiene i Lier til debatt om eldrepolitikk i Lier.

Lier har flere enn 2500 innbyggere over 67 år, og i storsalen på Haugestad satt 70-80 av dem.

Pensjonistforeningsleder Sjur Malm ønsket velkommen, og etter noen musikkinnslag fra Simen og Rasmus overtok Pål Næss mikrofonen og var som så ofte en klar og effektiv debattleder. Haugestads lydanlegg har derimot fortsatt et visst forbedringspotensial.

Hvert parti fikk tre minutter til disposisjon for åpningsinnlegg. Evnen til å fatte seg i korthet er ikke alle poltikeres fremste egenskap, men møtelederen ga tydelige signaler om taletiden, og åpningsrunden ble dermed moderat forsinket.

Panelet besto av (f.v) Tor K. Haugen (Venstre), Tonje Evju (Ap), Søren Falch Zapffe (Høyre), Runar Gravdal (SV), Arne Liudalen (Frp), Brynhild Heitmann (Krf), Arne Ask (Sp) og Truls Hallingstad (UF).

Etter åpningsinnleggene stilte både møtelederen og folk i salen spørsmål til partiene:Hvor skal det bygges nytt sykehjem, kan gamleskolen brukes til eldreaktiviteter i Lierbyen, hvorfor må pleietrengende forholde seg til stadig nye medarbeidere fra omsorgstjenesten?

Intereressserte pensjonister fylte storsalen på Haugestad og fulgte nøye med

Konkurranseutsetting og privatisering av omsorgstjenester utvikler seg til den store og ideologiske saken i kampen mellom Liers to største partier, og spørsmålet fikk  mye oppmerksomhet i debatten.

Eldrid Ask var en av flere som hadde spørsmål til panelet 

Samtlige partier har selvsagt programposter med løfte om bedre forhold for de eldre. Uenigheten gjelder gjennomføringen av de gode forsettene og den manglende tiltroen til at andre partiers forslag har noe særlig for seg. Men slik er de fleste valgdebatter.

Liudalen, Ask og Hallingsstad lytter til Brynhild Heitmann, som sa seg fornøyd med Jens Stoltenberg.

Her er litt av det som ble sagt i løpet av de to hektiske timene på Haugestad:
- Eldreomsorg er primæroppgaven for Frp i Lier (Arne Liudalen, Frp)
- Etter 22/7 har Jens Stoltenberg proklamert Krfs verdier (Brynhild Heitmann, Krf)
- Jeg står på 26. plass på valglista, men har sittet og hørt på kommunestyremøtene i mange år (Arne Ask, Sp, tidligere redaktør av Lierposten)
- Vi savner tilbakemeldinger fra de eldre (Søren Falch Zapffe, Høyre)
- SV vil kjempe for at vi skal ha overkapasitet på sykehjemmene (Runar Gravdal, SV)
- Lierfolk er friskere enn folk i sammenlignbare kommuner (Tonje Evju, Ap)
- Hvis det er for lite plass på de kommunale sykehjemmene, må vi kjøpe plass fra private (Zapffe)
- Ved evakuering av sengeliggende på sykehjemmene må de trekkes på madrasser ned trappene fra tredje og fjerde etasje (Truls Hallingstad, UF)
- Har partiene gjort noe for å hindre at banken flytter fra Lierbyen (Osmund Gilje, pensjonist)
- Vi blir ikke engang spurt om slikt av banken. Det ble vi tidligere. (Zapffe)
- Vi hadde ikke råd til kulturhuset på grunn av kostnadene til eldreomsorgen. (Zapffe)

Blir Tonje Evju Liers neste ordfører?

Det blir enten Høyre eller Arbeiderpartiet som kommer til å få størst innfytelse på hva som skjer i Lier de neste fire årene. Høyre har lenge hatt et solid grep på velgerne, men intet varer evig. Om noen av pensjonistene i salen endret standpunkt i løpet av kvelden, er mindre sikkert. Mye kan likevel skje i løpet av de nesten tre ukene som gjenstår før valget.

Etter paneldebatten hadde Berit Kristoffersen noe å ta opp med Søren Falch Zapffe

Helt umulig er det ikke at noen ble overbevist om å stemme annerledes enn de først hadde tenkt, for de fleste politikerne fulgte foreninglederens oppfordring om å sette seg ved de forskjellige bordene og snakke med folk, ikke bare med hverandre.

Forrige artikkel:Liunger blogger om terrorhandlingeneNeste artikkel:- Shocked and saddened
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode