Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: f42d50b5fcbdd6d661bbd8d9a89526b4

Ansvaret kan ikke delegeres - siste akt!

Innlegg fra Søren Falch Zapffe, Lier Høyres gruppeleder.

Innlegget er et svar til Mathias B. Dannevigs innlegg 24. mars 2012

Ansvaret kan ikke delegeres - siste akt!

Poenget er at nettopp fylkespolitikerne har ansvaret for kollektivtransporten. Det er et ansvar som ikke kan delegeres i seg selv; fylkespolitikerne kan i stor utstrekning la andre gjøre jobben for seg, men de kan ikke toe sine hender og si at «dette har jeg ikke noe med å gjøre».

Det å være samferdselspolitiker avstedkommer også krav til å sikre planprosessene slik at ressursbruken blir effektiv og resultatene gode. Nå har fylkespolitikerne sluttet seg til de felles målene i Buskerudbyen som skal bidra til at prioriterte grupper får et attraktivt kollektivtransporttilbud; da gjenstår det å ta med disse hensynene i utformingen av egen samferdselspolitikk, være tydelige i vedtakene og ikke minst utøve eierstyring i Buskerud Kollektivtrafikk AS som er verktøyet som skal få politikken til å fungere i praksis.

Påvirkningsarbeid fungerer i mange sammenhenger og bør også gjøre det, men det kan da umulig være argumentasjonen for å abdisere som fylkespolitiker. Snarere tvert imot; en helhetlig tenkning, gode mål og fornuftig bruk av tilgjengelige ressurser må settes i system om ikke tilfeldighetene skal få rå slik disse rutereduksjonene kan tyde på.

Lier har bidratt aktivt i regionalt samarbeid, ikke minst når det gjelder areal-, transport- og miljøspørsmål og vi kommer fortsatt til å gjøre det. Dette dreier seg derfor ikke om en «gratispassasjer» som surmuler. Vår betenkelighet ved dannelsen av Buskerud Kollektivtrafikk AS er først og fremst at invitasjonen til «partnerskap» gjennom medeierskap mer er egnet til å tilsløre ansvarsforholdene enn å bidra til økt kraft og målrettet innsats.

Søren Falch Zapffe
Høyres gruppeleder i Lier

Forrige artikkel:Toget er gåttNeste artikkel:
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Tirsdag 27. mars 2012 17:50: Mikal Lorentzen
Håper at Dannevig kan legge fra seg sutringa si nå, og ta ansvar som fylkespolitiker!
Mandag 2. april 2012 17:02: Ellen
Nå når man har inngått samarbeid med Røyken og Hurum får vi sikkert et veldig bra og absolutt nødvendig kolletivt tilbud den veien.
Tirsdag 3. april 2012 11:36: Inger
Etter sommeren i fjor ble også direktebussen fra Tranby til Asker lagt ned, dvs at en 10 minutters tur er blitt til 35 -45 min. med 71-bussen , ikke et godt bidrag til å begrense bruk av privatbiler...og er det ikke det man ønsker?
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode