Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: bc0f55897fe40b96e21e5a2ea2c703a1

Rett til liv uten vold

- Stopp volden mot kvinner i asylmottak i Norge, skriver Janicke Karin Solheim (bildet), kvinnepolitisk leder i Buskerud SV

Alle kvinner har rett til et liv uten vold. Det er ikke en realitet for kvinner i asylmottak i Norge. Amnesty krever at norske myndigheter sikrer kvinner i asylmottak en trygg hverdag og beskyttelse mot vold. Det er budskapet når organisasjonen lanserer rapporten ”Vold mot kvinner i asylmottak”.


Rapporten viser at kvinner i norske asylmottak opplever en grunnleggende utrygghet. De er redde for å gjøre dagligdagse og livsnødvendige ting, som å gå ut av rommet og lage mat, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International Norge.
Dette kan finne sted på grunn av norske myndigheters mangelfulle tilretteleggelse av mottaksdriften. Lav bemanning og manglende tilbud om egne boavdelinger for kvinner, er to eksempler på forhold ved mottaksdriften som gjør kvinner sårbare for overgrep.
Hovedkonklusjonene i rapporten er:
Amnesty krever at myndighetene iverksetter tiltak for å sikre at vold mot kvinner i asylmottak forebygges, etterforskes og straffes, og sørger for at kvinner som utsettes for vold sikres oppfølging og bistand.

Kvinner i asylmottak er en spesielt sårbar gruppe. Mange har vært utsatt for overgrep før de kom til Norge, og har dermed økt risiko for å bli utsatt for nye overgrep. Norske myndigheter har hatt en offensiv satsning mot vold i nære relasjoner. Det er på tide at denne satsningen også gjelder for kvinner i norske asylmottak.

I rapporten stiller Amnesty en rekke krav til Arbeids- og inkluderingsminister Dag
Terje Andersen og Utlendingsdirektoratet (UDI). Amnesty krever blant annet døgnbemanning ved mottak, at kvinner i asylmottak sikres en reelt beskyttet privatsfære og at det iverksettes kompetanseutvikling blant ansatte ved asylmottak. Kravene må inkluderes i anbudskonkurransene, og UDI må jevnlig kontrollere at disse blir fulgt opp i praksis.
Asylmottakene må vektlegge tiltak som sikrer kvinner innflytelse og medvirkning.
Det kan fungere både forebyggende og bidra til at konkrete tilfeller av vold mot kvinner avdekkes. Det dreier seg om vanlige ”gode grep” innen mottaksarbeid: Ansatte som er synlige og tilgjengelige for beboerne, aktiv støtte til kvinner i uformelle og formelle fora og bruk av tolk.
I anledning FNs internasjonale dag mot vold mot kvinner, 25. november, er det betimelig å rette følgende spørsmål til kommunene: Hva gjør kommunen for å forebygge vold mot kvinner i asylmottak? Alle politikere oppfordres med dette til å følge opp Amnestys krav til myndighetene for å få slutt på vold mot kvinner i norske asylmottak.  
 

Janicke Karin Solheim, kvinnepolitisk leder Buskerud SV

Forrige artikkel:Vekteren løslattNeste artikkel:Uforglemmelig tur
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode