Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 88ceccc3ab31b638904918dadf22c071

Vold påfører barna varige skader

Hva kan vi gjøre dersom man mistenker eller oppdager at barn er utsatt for vold i hjemmet? spør Tonje Evju (på bildet), leder for Lier Arbeiderparti.

Den lille gutten Christoffer Kihl Gjerstad ble mishandlet til døde av sin stefar. (A-magasinet Aftenposten, 17. april 2009). Han ble sviktet av alle. Alle så, men ingen gjorde noe. Alle trodde at andre kanskje gjorde noe. Det verste var kanskje at ingen spurte. Barn med blåveiser og med dårlige skoleresultat kan ha andre historier enn at de er dumme og fysisk klønete.

Voldsutsatte forteller ikke bestandig sin historie i ord, men heller gjennom handlinger, atferd og ved symptomer. Det er derfor viktig at lærere, helsepersonell og andre aktører som treffer barn kan lese historien uten ord. Det er også viktig at vi som medmennesker bryr oss!

Undersøkelser viser at 50 % av menn som bruker vold mot sin partner også bruker vold mot sine barn. Vi vet at barns hjerneutvikling blir alvorlig skadet dersom de er utsatt for alvorlige traumer og kronisk stress gjennom oppveksten

Forskning viser også at barn som er vitne til vold i nære relasjoner kan få like store skader som barn som blir utsatt for vold. Barn som mister tryggheten i forhold til sine omsorgspersoner blir fratatt det fundamentale for sunn vekst og utvikling.

Forskning viser at vold mellom foreldre påfører barna alvorlige skader. 40 % av barna kvalifiserer til en psykiatrisk diagnose. Flere som ikke kvalifiserer til en diagnose i øyeblikket vil ofte utvikle alvorlige psykiske vansker senere i livet. De vanligste konsekvensene for større barn er angst- og depresjonsproblematikk, ofte kombinert med atferdsavvik. De atferdsmessige konsekvensene er: utagerende atferd med innhold av aggresjon og vold mot andre barn, rusatferd og kriminalitet, vagabondering uro og oppmerksomhetsproblemer.

Tidligere var det oppfattelse om at det var klare kjønnsforskjeller i hvordan barna reagerte på vold. Gutter ble beskrevet med eksternalisert atferd med vold og rus, mens jenter ble beskrevet med en mer internaliserende atferd og diagnoser knyttet til psykiatrien.

Det er nå en økende tendens til at jenter som tidligere vendte volden mot seg selv nå retter den mot andre. Dette kan ha med rollemodeller å gjøre. Det er i dag flere kvinner i fengsel enn for noen år tilbake, og jenteroller i filmer er i større grad antisosiale.

Hva kan vi gjøre dersom man mistenker eller oppdager at barn er utsatt for vold i hjemmet? Det er ingen fasit på et slikt problem, men det viktigste er at man gjør noe,

Her er en liste over instanser som har kompetanse på dette voldsfeltet:

ATV har frivillig behandlingstilbud for voldsutøvere. De gir også tilbud til de som er voldsutsatte.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress”, NKVTS. Gir hjelp, råd og veiledning i blant annet volds- og overgrepsproblematikk.

Familievernkontoret er en spesialisert helsetjeneste som kan gi behandling og rådgivning.

Barnevernet kan kontaktes både for veiledning, men også for å gi melding slik at undersøkelser kan settes i gang. Melding til Barnevernet kan gis anonymt.

Vold mot barn er svært alvorlig. Det er et enda mer alvorlig dersom man velger å overse symptomer og mistanker. Det må ikke bli flere barn som lider samme skjebne som Christoffer.
 

Forrige artikkel:Ett år etter MangfoldsåretNeste artikkel:- Fikk brukt fysikken
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Torsdag 10. september 2009 07:26: nn
vil bare at artikkelforfatter, og ALLE andre skal skjønne det som burde være selvfølgelig.At en verken trenger ha synlige merker, eller slite faglig på skolen. Det er mange tegn å se etter, men det er dessverre enklere å snu ryggen til og lukke øynene.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode