Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: d49e07b080b6c84af2fbc354714d4751

Har du skoliose eller er pårørende?

Leserinnlegg om lidelsen skoliose og den landsdekkende støttegruppa som er etablert

Idiopatisk skoliose (idiopatisk=ukjent årsak) er en tilstand som rammer barn og unge, der ryggsøyla roterer rundt sin egen akse samtidig som den krummes sideveis, oftest i en S eller C-form. Til tross for internasjonal forskning er det fortsatt en gåte hvorfor noen får denne formen for skoliose, og den kan ikke forebygges.Noen ganger utvikler skoliosen seg så mye at den regnes som behandlingstrengende, og de fleste av disse tilfellene rammer jenter i 9-15 års alderen. Tidligere ble noen fanget opp under skoleundersøkelsene, men pr i dag foregår disse på et så tidlig klassetrinn at skjevheten som regel ikke har begynt utvikle seg eller blitt særlig synlig. Det er derfor gjerne foreldre eller andre som først registrer skjevheten og endringene i barnas rygg.

Store skolioser som ikke behandles, kan medføre en alvorlig deformering av ryggsøyle og ribben, med de belastninger og begrensinger det kan medføre utover i livet. Behandlingen som tilbys i Norge for å korrigere eller hindre skoliosen i utvikle seg videre, er korsett og i noen tilfeller operasjon. Enkelte andre land støtter også behandling i form av individuelt tilpassete øvelser og fysioterapi. Her i landet regnes ikke skoliose som kronisk og tilstanden gir derfor ingen rett til fri fysikalsk behandling annet enn i forbindelse med korsett eller operasjon.

I Norge er det nå etablert ei nasjonal støttegruppe for skoliose. Skoliosegruppa består av 5 frivillige i nord og sør som enten har skoliose eller er pårørende, og den er organisert under medlemsorganisasjonen Ryggforeningen i Norge. Gruppa arrangerer landsdekkende treff, driver likemannsarbeid, informerer, organiserer et nettverk med mange unge og eldre likesinnede, arbeider for skolioserammedes rettigheter osv. Alle som har skoliose eller er pårørende er velkommen til ta kontakt. På Ryggforeningens hovedkontor på tlf. 23 05 45 60 eller nettsiden www.ryggforeningen.no får du mer informasjon, telefonnumre og e-post til Skoliosegruppas medlemmer.

Anne Grete Stave
leder i Skoliosegruppa i Ryggforeningen i Norge
Forrige artikkel:Nyttårshåp i et nytt landNeste artikkel:Seier på Ringerike
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode