Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 55035303f84677f1f6a8a800cc39e113

Sylling Ysteri - kapittel 3

Kap. 3 Avsluttende del

Mer informasjon, innholdsfortegnelse og resten av teksten om Sylling Ysteri finner du her

3.1 Var Sylling Ysteri noe unikt?

I denne deskriptive oppgaven ville jeg forsøke å se på hva som gjorde at Sylling Ysteri bestod helt frem til 1972, mens de andre ysteriene i omegn mer eller mindre forsvant.
Det viste seg at det ikke var så store forskjeller som jeg først trodde. I Lier var det hele 11 meierier i drift på begynnelsen av 1900-tallet. Alle disse ble etablert senere enn Sylling Ysteri, og alle ble nedlagt tidligere. Et særtrekk ved de andre meieriene er at det tok flere år fra de ble stiftet til driften tok til. Ved Sylling Ysteri tok det bare et halvt års tid. De fleste andre Lier-meieriene ble etablert i første del av 1880-årene, om lag 20 år etter Sylling Ysteri. Flertallet av disse var i drift til året 1960. Det er Fellesmeieriet som har ansvaret for at Sylling Ysteri ble holdt i drift såpass lenge. Hvorfor?

Sylling Ysteri var kjent for kvaliteten på sin ost. Dette kan ha vært en avgjørende faktor. Beliggenheten kan også ha spilt inn. De andre meieriene i Lier lå nærmere de mer sentrale strøkene, som Drammen, Asker og Oslo. Det var mer aktuelt å flytte driften ved disse meieriene til større og sentrale meierier, fremfor å flytte driften ved Sylling Ysteri. Sylling Ysteri kan ha hatt en viss form for monopol på melken i Øvre Lier. Av de 11 meieriene i Lier, var det kun to som lå i Øvre Lier (dette kan selvfølgelig være en definisjonssak), som kanskje var den delen med flest leverandører. Så det er grunn til å tro at Sylling Ysteri med sine over tyve leverandører var en gigant sammenlignet med sine artsfrender lenger syd i bygda. Dette kan ha vært en årsak til at ysteriet overlevde i de tidligere driftsårene og inn på begynnelsen av 1900-tallet.

3.2 Men var Sylling Ysteri virkelig noe unikt?

Ja, Sylling Ysteri var unikt. Svaret avhenger selvfølgelig av øyet som ser.
Men det er kanskje ennå det lokale meieriet i Norge med lokale melkeleverandører og eiere som var i drift lengst.

Mer informasjon, innholdsfortegnelse og resten av teksten om Sylling Ysteri finner du her

Forrige artikkel:Godt nyttår! Enig……?Neste artikkel:Romjulsmusikk
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode