Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Tunge skyer over kjent bygning

Valstadhaug forsamlingshus, bygd i 1927, er kjent og kjært for mange liunger, men bygget har en uviss fremtid.

Styreleder for Valstadhaug andelslaget, Øivind Gurandsud, har innkalt til ekstraordinært årsmøte tirsdag kveld.

På sakslisten står omdannelse av andelslag til aksjeselskap eller salg av eiendommen.
Bakgrunnen er at fra og med 2013 vil det ikke lenger være anledning til å organisere virksomheten som et andelslag.
Vår mulighet til videre drift er omdanning til aksjeselskap, noe som vil påføre dagens andelshavere store økonomiske forpliktelser, skriver Øivind Gurandsrud i innkallingen til møtet.

Til Liernett er han ikke videre optimistisk med tanke på et fremtidig aksjeselskap. - Selv om kravet til et AS krever en nokså lav kapital på 30 000 kroner vil det være et stort økonomisk løft å går over til et AS, innrømmer styrelederen. Valstadhaug AL har en negativ egenkapital på 529 989 kr. Det betyr at et nødvendig kapitalinnskudd på kr 580 000 til 630 000 kr. For hver enkelt andelhaver blir det ca 10 000 - 11 000 kroner på hver, i følge advokat til Valstadhaug AL, Orwall Andersen.

Andersen skriver også dette: - I tillegg har andeleierne tidligere lånt inn 118 500 kroner til foretaket. Dette må gjøres om til ansvarlig lånekapital eller gjøres om til kapitalinnskudd.
Et alternativ er oppskriving av formuesmidler til ønsket verdi. Eiendommen står oppført med kr 84 512 pr 1. januar 2012. Men oppskriving til et minimumsbeløp på 560 000 kr vil utløse en skatt på156 800 kr.
Og som det ikke er nok. Foretaket har ingen likvider. Derfor må det skytes inn et kontantbeløp på ca 269 300 kr til dekning av omkostninger mm,  knyttet til selve omdanningen.

Barnehagen forkjøpsrett.

Leietaker, Valstadhaug Barnehage,  som er foreldreeid, har forkjøpsrett ved et eventuell salg. Men nå er leieavtalen oppsagt av andelslaget. Forkjøpsretten er bundet til leiekontrakten. Forkjøpsretten er sagt opp fra 1.1.2013. Forkjøpsretten bortfaller ved oppsigelsestidens utløp.

- Uten kommunal støtte går det ikke an å leve av 3-4 brylluper og en konsert årlig, sier styreleder Øivind Gurandsrud. Det har vært drøftet og gitt et tilbud til både Sylling Vel og Sylling IF hvorvidt en av av disse foreningene kunne ha overtatt driften, uten konkrete positive tilbakemeldinger.

Øverskogen Vel har tatt over driften av forsamlingshuset, grendehuset (den gamle skolen). - Det kan gå bra med et par-tre ildsjeler som ikke teller timer som på "Øverskauen" og ved inntekter på utleie. Her i Sylling er det konkurranse fra 3-4 andre, sier Øyvind Gurandsrud.

Liernett kommer tilbake til saken etter møtet tirsdag kveld.

Sylling

8 kommentarer

Mandag 18. juni 2012 19:18: Arvid Michalsen
Ikke rart at inntektene er små. Prøv å finn Valstadhaug forsmlingshus på nettet. Ikke et eneste sted står det informasjon om f.eks. kontaktperson eller leiepriser etc. Har ved flere anledninger lett etter forsamlingshus/selskapslokaler i Lier og endt opp med Lierskogen samfunnshus.
Mandag 18. juni 2012 22:58: knut m.
Ja, nå vil vel politikerne ha grendehusene til livs også. De siste reale stedene man kan ha en real fest med venner og lokale kjente, men vanskelig er det allerede etter at arrangerte fester med medbrakt drikke ble forbudt, og det ble innført krav om bevilgning for arrangement hvor alle var velkomne, og dørene måtte stenges tidlig. Da får vi vel heller sitte på hver vår tue å se på tv på lørdager...
Tirsdag 19. juni 2012 17:49: Fjompen
Nå er det IKKE forbudt å arrangere fest på "lokalet" med medbragt drikke. Man trenger heller ikke å ha noen form for bevilling til dette. Skal man drive salg eller skjenke må man ha bevilling. Dørene stenges da kl. 01.00.
Fredag 22. juni 2012 17:08: Dag-Frode Gulsrud
Kommunen bryr seg ikke lenger om samfunnshusene i Lier, hadde kommunen brukt litt penger på samfunnshusene og 0 kr på St. Hallvardspillet som heldigvis ble avlyst så hadde man klart å holde driften oppe. Hvor blir det av pengene kommunen har støttet St. Hallvardspillet med i år??

Hvorfor ikke bytte på hvor man har politiskemøter og ikke bare bruke penger på Haugestad. Er Haugestad komunalt eid ??? vist ikke bør man legge ut hvor man skal ha politiskemøter på anbud.
Lørdag 23. juni 2012 13:34: Narve
Nå skal vi ikke legge all skyld på kommunen når ting ikke går slik vi ønsker. I dette tilfellet handler det like mye om statlig/offentlig forvaltning og deres pålegge om endring av eierskap. Alle andelslaget er pålagt å endre eierstruktur fra 2013, valget var enten As eller vel i dette tilfellet. Vi snakker om gamle, store og kostnadskrevende bygg, som for et vel vil krevd enorme dugnadsressurser for å holde i livet.
Lørdag 23. juni 2012 15:41: Paul Christian Justad
Det er flere år siden det ble slutt på kommunal støtte til Samfunnshus/forsamlingshus i bygda. Å gi noen få tusen til hvert bygg er som en dråpe i havet. Samfunnet er i endring og disse bygg er ikke i slik bruk som for 20 år siden. Jeg er andelshaver i Sjåstad Samfunnshus men kan ikke se å ha mottatt innkalling til et årsmøte dette året i følge vedtektene. Haugestad er det eneste stedet det er praktisk mulig å ha kommunestyremøter pga grupperom til partimøter før selve møte, bespisning og selvemøtelokale.
Lørdag 23. juni 2012 17:10: Tom I.
Var det ikke snakk om at man skulle bygge et kulturhus i Lierbyen som ville koste 6 millioner i året? Samtidig var det altså nærmere et titalls mer eller mindre tomme forsamlingslokaler rundt i Lier.
Da var det enda godt at flertallet takket pent nei til dette kulturhuset.
Søndag 24. juni 2012 20:33: Dag-Frode Gulsrud
Hvor blir det av pengene kommunen har støttet St. Hallvardspillet med i år?? De pengene kunne de støttet samfunnshusene med siden St. Hallvardspillet ble avlyst i år evt gitt idretten de pengene. Virker som at kommunen ikke bryr seg om kultur og idrett i hele Lier. Det er ille at samfunnshusene og idretten ikke får noe støtte, det er flaut. Speiselt når man sløser med penger til St. Hallvardspillet og tenkte å bruke 6 millioner på luftslottet kulturhus i året.

Flere saker fra arkivet

Hvem vil kjøpe Valstadhaug?

Leder for barnehagen, Brit Landstad, var til til stede da andelshaverne vedtok salg i går, men er optimistisk med tanke på videre drift.

Bare èn ledig plass

Førskolelærer Kristin Myre ser frem til å utvide Valstadhaug kortidsbarnehage til en fulltidsbarnehage på nyåret, her med Mille Lothe-Lyngås som får flere venner å leke med.

Ensom blues på Valstadhaug.

Om fjorårets konsert med Blueskarusellen var en suksess, må vi kunne kalle denne en fiasko. Vel 50 mennesker hadde møtt fram på Valstadhaug for å høre Blueskarusellen.

Fortsatt ledige plasser i barnehagen

Valstadhaug korttidsbarnehage har plass til høsten

Ikke lenger noe hurra

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad vil ikke bruke forkjøpsretten og kjøpe sykehustomta på Gullaug.

Jordbær under snøen

"Jordbæreventyret" delte rundhåndet ut fra fjorårets overskudd.

Julegrantenning i Sylling

Nå tennes tusen julelys og enda noen til.

Konsert og CD fra Remme Brothers

Remme Brothers band spiller på Valstadhaug i Sylling 15/10. Ei snau uke senere kommer de med cd.

Sylling Ysteri - kapittel 2

Kap. 2 Nærmere inn på Sylling Ysteri

Nymalt og til salgs

Lier kommune ønsker å få mest mulig for det gamle "landemerket" i Lierbyen for å få fullført sentrumsprosjektet --

Jernaldergroper registreres i Sylling

På vei til jobben i dag, møtte jeg en arkeolog. -Har du en kost?, spurte han, - vi skal grave litt på jordet nedenfor. Jordet det dreide seg om var det nedenfor Valstadhaug, og målet med gravingen var registrering av jernaldergroper.

Arbeider'n er borte

I forrige uke forsvant et kjent landemerke i Sylling

Oppskrift på god bygdekultur

Nye generasjoner gleder seg over livet på Øverskauen. Øverskogendagen ble en fin opplevelse på pinseaften --

Krever kommunen for nesten en mill etter tog-trøbbel

Leietaker vil ha erstatning fra kommunen.

Oppfyller partiprogrammet

- Jeg registrerer kritikk for at Høyres gruppe opptrådte samlet under avstemmingen om kultur i Lierbyen, uttaler gruppeleder Søren Falch Zapffe som her imøtegår kritikken.

Julegrana tent i Sylling

Gode tradisjoner gir trygghet og stabilitet i en tilværelse som nå om dagen kan virke oppstykket og ustabil.

Stor stimulanse for Sylling

- Silje Bæra Hørthe er en av de lokale forbildene som fikk stipend etter Jordbæreventyret" i sommer. Ingeborg Lien, leder av elevrådet ved Sylling skole overrakte sjekken.

Viste Fair Play

Morten Mundal, klubbutvikler i Buskerud Fotballkrets, er imponert over holdningene til Syllings kvinnelag, her representert ved kaptein Marit Bekken Nilsen.

Gleder så mange

"Øverskauendagen", som ble arrangert på lørdag, er bare ett av av mange arrangement på den godt bevarte gamleskolen.

Tøffest krav på forvaltning

Liernett bringer her endringer i omstillingskravene som ble gjort i Kommunestyret på tirsdag

Positiv til samarbeid

Instruktør Per Larsen (på bildet) i Drammen og Lier Bekterevsforening ser optimistisk på å gjøre Lierhallen mer attraktiv --

Sterk kritisk til saksvedlegg

- Dokumentene er politisk farget og i noen tilfelle feilinformerende, slik jeg ser det, uttaler Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann før Tjenesteutvalget behandler saken vedrørende utredning av kommunal kontantstøtte.

Så tennes julegranene

Det er et bredt tilbud for de som ønsker å oppleve adventshelga med strålende barneøyne

Byttedag i Sylling

- Kan overskuddet fra denne dagen hjelpe oss til å bygge ei ny hinderløype? spør

Om Ap s stemmegivning

Bård Strand og Tonje Evju, henholdsvis Arbeiderpartiets gruppeleder og partileder, gjør her greie for forskjellig stemmegivning i saken om kulturhuset i torsdagens formannskapsmøte.

Et stramt budsjett

- Hva betyr årets statsbudsjett for Lier? Liernett har bedt kommunalsjef Einar Heitmann og rådmann Hans-Petter Christensen om en kommentar.

Sylling Ysteri - kapittel 3

Kap. 3 Avsluttende del

Her er sakslisten til kommunestyremøtet

Kommunestyret er Liers storting. Sakene som behandles har alltid betydning for mange i bygda. Her er sakslisten for aprilmøtet.

Skolestruktur og kretsgrenser utsatt

Behandlingen av saken om skolestruktur og kretsgrenser er utsatt til februar 2013.

Legge ned Tranby bibliotek?

Rådmannen foreslår å legge ned Tranby bibliotek. Hva mener du?

Drosjeløyver - hvem er de for?

Ulla Nævestad stiller dette spørsmålet etter forgjeves å ha ventet på drosje, natt til tirsdag 27. juli.

Over 540 tusen fra Lier

Takket være innsatsen fra barn og ungdom ved barneskolene i Lier ble bøssene fylt opp, og sårt tiltrengte kroner kom inn til "Leger uten grenser".

Lier hjelpekorps til topps

Lier hjelpekorps gikk videre til NM etter distriktsmesterskapet i førstjhjelp i Sylling i helga.

Som i gamle dager

15-20 centimeter nysnø, uten nypreparert løype, forhindret ikke at Øyvind Melgaard og Knut Brevik valgte Kanadaløypa søndag.

Gilhusodden prosjektskole, være eller ikke være?

Av Ulla Nævestad Ordfører i Lier.

Jordbæreventyret deler ut 300.000

Arrangørene av det populære tiltaket Jordbæreventyret skal dele ut mer penger, og alle gode formål i Sylling blir vurdert.

Stor publikumsinteresse

Forslag om skolenedleggelser, drift og bygging av haller og bygging av nye skoler og sykehjem trakk folk til kommunstyremøtet på Haugestad kveld --

Informasjon om spillet og lauget

Informasjon om Sankt Hallvard-foreningen, Sankt Hallvard-spillet og Sankt Hallvard-lauget

Jordbærkongen får bygdeutviklingspris

Innovasjon Norges Bygdeutviklingspris for 2010 i Buskerud går til Simen A. Myhrene fra Sylling for nyskapende innsats. Prisen, som er på 50.000 kroner, deles ut i dag.

100 000 kr til opprustning?

-Stem på oss, sier Emilie og Johanne. Foss barnehage er blant de tre som er med i finalerunden som radiokanalen P4 og Norges største utleieselskap har satt i gang,

Økte rammeoverføringer til Lier kommune

Lier kommune får 1,7 millioner mer i økt rammetilskudd enn de hadde regnet med i budsjettet de la frem 1. november.

Salderingspost også i 2013?

Om de økonomiske stramme rammene vil fortsette de nærmeste årene, kan det planlagte Kulturhuset bli bare en drøm ---

- Nye og spennende muligheter

Det mener Ingeborg Rivelsrud (på bildet), leder av Kultur og Fritid etter møtet med representanter for beboerne i Lierbyen, foreningslivet, bedriftene og kommunen

Lokal støtte til ny løypemaskin

Løypekjørerne Øyvind Melgaard, Knut Espen Riis og Arve Markussen er blitt belønnet for sin dugnadinnsats

Lier får 8,1 mill kroner i 2007!

Lier kommune har fått økning på over 40 millioner kroner i overføringene fra staten etter at Åslaug Haga tok over kommunaldep. Dette er midler vi har benyttet (...)

Felles lag her i 2012

Som ventet ble Intensjonsavtalen vedtatt for samarbeid om 11 er fotball på de ekstraordinære årsmøtene i Liungen og Spa/Bra, enstemmig i Liungen, men det var ikke full enighet i Spa/Bra -

- Endelig Heiahall!

Bård Strand (Ap) gleder seg over vedtaket om Heiahallen, men er bekymret over håndteringen av andre utfordringer kommunen står overfor.

Klart for ny suksess

Styret for Jordbæreventyret samlet de frivillige for den siste informasjonen i aulaen ved Sylling skole i kveld.

Slik blir du rik

Opptil 4000 % fortjeneste på 25-35 år

Godt nyttår

Liernett går inn i sitt sjette år. I en tid da det meste er i forandring er det en respektabel alder, og vi ligger heller ikke på sotteseng

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Gilhusodden prosjektskole – behov for nytenkning.

Som rådgiver ved Tranby skole er Kjell Sørlien sterkt i mot at Gilhusodden legges ned sånn uten videre. - Behovet for en alternativ opplæringsarena er større enn noen gang, sier han

Grasrotandelen betyr mye for idrettslagene

Lag og foreninger i Lier har så langt i år tjent 330 000 kroner på Grasrotandelen gjennom Norsk Tipping

"Det lyser i stille grender"

Stemningsskaperne var mange under den tradisjonelle jultetretenninga rundt i Lier --

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Positive opplevelser

Lier IL s unge dommer Cathrine Bergan har høstet masse positive erfaringer i Norway Cup

Skjødesløs vedlikehold

Det skriver Bård E. Strand i en kommentar etter vedtaket om salg og riving av Gamle Hegg skole.

Skikarussel øverst i Lier

Nå starter skikarusell på Øverskauen i regi av Sylling IF Allidrett

LIER DRIFT

I følge en artikkel i Lierposten i dag, så har Lier Drift store problemer med kunne opprettholde en forsvarlig drift på sitt arbeid.

Imponert over entusiasmen

Presidenten i Norges fotballforbund, Sondre Kåfjord stakk i dag innom Liungen.

Fair play i Sylling IF

Onsdag 24 hadde Sylling IF kalt inn til konferanse om temaet ”fair play.” Hva er fair play? Hvordan kan ledere og aktive være med på å skape god stemning og vekst, på og utenfor banen?

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

Liunger i Gent

Har flagget klart når Hushovd og Arvesen kommer trillende

Drosjeløyver, - hvem er de til for?

Ulla Nævestads brev til Buskerud fylkeskommune

- Høyre er garantisten mot eiendomskatt i Lier

Kommunal eiendomsskatt vil ikke bli innført, hvis velgerne fornyer Høyres mandat til å styre kommunen de neste fire årene, skriver Ryno Andersen, Lier Høyres leder.

- Å leve vertikalt

Møt Oddgeir Bruaset, mannen bak TV-serien Der ingen kunne tru at nokon kunne bu, på Drammens Og Oplands Turistforenings vårmøte onsdag 12. mars

Lytter til idrettslagene?

Blir det en utvidelse av Lierhallen etter at mange tillitsvalgte og idrettsledere har uttrykt skepsis til planene om to gymsaler på Stoppen?

Sylling Ysteri - kapittel 1

Kap. 1 Innledende del

Agent 25 på oppdrag i Sylling

På lørdag er det igjen klart for et nytt jordbæreventyr, og denne gangen kommer blant annet Agent 25, kjent fra Kometkameratene på NRK

Liers mest allsidige?

Langrennsløper Martin Bekken Nilsen er klar for Kanada Rundt på tirsdag, etter at han både har spilt fotballkamper, løpt og syklet siste uke.

Kommunen har god økonomi

- Regnskapet for 2009 viser et overskudd eller et driftsresultat på 3.3 prosent, sier Søren Falch Zapffe, gruppeleder i Høyre.

Skikarussel i Sylling

Etter fjorårets gode oppskrift arrangerer Sylling IF Allidrett også i år skikarusell.

Øverskogdagen 2009

Tradisjonsrikt arrangement med korpsmusikk, dyr, natursti og dans på samfunnshuset i Øverskogen

Flott innsats i Holmenkollen

- Det var skikkelig gøy å gå stafett der, sa Siri Gurandsrud fra Tranby etter ungdomstafetten i Kollen i dag. Siri og Martin Bekken Nilsen fra Sylling gikk hver sin fristiletappe på de to Buskerudlagene.

To bronsemedaljer

Både Anders Brun Hennum (på bildet) og Siri Gurandsrud sørget for pallplass under lørdagens skiskytingssprint

Samling for Gullaug

Styreleder Hanne Harlem i Helse Sør-Øst fremla tidligere en nødvendig presisering av at det er mange forhold som må veies ved utbygging av et så sentralt infras (...)

Millionutbytte

Lier statlige ventemottak er god butikk for driftsselskapet

Må slutte å klippe gresset

Beboerne ved Linnesstranda naturreservat risikerer politianmeldelse

Ny utdeling etter Jordbæreventyret

Mer overskuddspenger blir tilgjengelig til tjenester som skaper engasjement og trivsel i lokalsamfunnet.

Lettbeint håndballspiller

- Løpinga er en bihobby, sa Silje Bæra Hørthe som løp inn til ny rekord på sekskilometeren under Kanada rundt tirsdag kveld

Syllings jentelag heiet på Røa

-- Vi heier på Røa, sa Øivind Nilsen, treneren for Syllings jentelag før cupfinalen mellom Asker og Røa. -- Begrunnelsen for det er at det er nykommeren mot det etablerte cuplaget, sa treneren før avreisen fra Kroa i Sylling. Røa vant som kjent, og treneren og det unge fotballaget i Sylling fikk en flott sesongavslutning.

Stortingsrepresentant gjester Ap

Torgeir Michaelsen (29) fra Buskerudbenken innleder til debatt når Lier Arbeiderparti holder sitt årsmøte på mandag

Sylling Ysteri 1865-1972

Hvorfor bestod Sylling Ysteri helt frem til 1972, mens de andre ysteriene i omegn mer eller mindre forsvant?

Trivsel gir resultater

Håkon Grøttland, nylig suksess som trener for Norges J-15 landslag, overrakte pokalen til kaptein Marit Bekken Nilsen etter at Syllings kvinnelag ble en suveren kretsmester for sjuerlag.

Lierdagene 2013

Merk av i kalenderen hvis du skal se på, og begynn planleggingen hvis du skal være aktiv, for nå er det bare et halvt år igjen!

Rødt, gult og grønt signal

- Hva betyr dette da, dere? spurte Bård Backe fra Lier Hørselslag barna på Utsikten, da "Lydia" ble demonstrert på tirsdag --

Lionsmedlemmer stiller som turledere

Frivillighetssentralen og Lions i Lier fortsetter samarbeidet om stavgangsturer.

Oddevall skole

Mange politikere har gitt meg tilbakemelding på innlegget ”kampklar pappa” Alle prater så flott om at de ikke ønsker å legge ned skolen men det er ingen som står frem og sier at vi skal beholde skolen. Dere prater bare babler og har ikke egne meninger, bare partienes meninger. Er ikke dere voksene mennesker som har selvstendinge meninger? Jeg vil vite hva hver og enn av dere står for og hva dere skal stemme. Er det noen av dere politikere som tør å komme ut av skapet?

Full kontroll

- Ingen plasser er ledig i bussen, sier Nils Haugen før årets Birkebeinerrenn, der lokale løpere pleier å hevde seg meget godt

Svar til Dag Frode Gulsrud

Det ser ut til at Gulsrud nesten er mer opptatt av at tilhørerne ikke kom til orde i et åpent orienteringsmøte for formannskapet den 11. mai enn av selve saken om skolestrukturen. Selv om Gulsrud ikke var tilstede i det nevnte møtet, gjør han likevel et stort nummer ut av dette både i innlegg og epost til meg og andre.

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

Integrering på utlendingers premisser

Det mener Lier Frp og tjenesteutvalgets nestleder, Lars Haugen, etter vedtaket om en "åpen barnehage" i Lier.

Vitebegjærlige seniorer

Senioruniversitets styreleder, Birgit Bellen, har mange interessante foredragsholdere å by på også i det nye året.

Skål for de frivillige

2007 går over i historien om noen timer, et lykkelig år for noen, mens for andre et år fyllt med smerte, sorg og savn

Kunstgressbane til 5,7 millioner?

Blir rådmannens forslag om en kunstgressbane på grusbanen på Stoppen vedtatt, vil det skape ny giv for fotballen i Ytre Lier

Plastsøpla flyter --

- Er det meningen at alle skal tre plasten gjennom et lite hull på returpunktene? spør en leser av Liernett, og Renovasjonsselskapet svarer på henvendelsen --