Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: d8425936a054d56c2f7bd465e08c69fe

Tunge skyer over kjent bygning

Valstadhaug forsamlingshus, bygd i 1927, er kjent og kjært for mange liunger, men bygget har en uviss fremtid.

Styreleder for Valstadhaug andelslaget, Øivind Gurandsud, har innkalt til ekstraordinært årsmøte tirsdag kveld.

På sakslisten står omdannelse av andelslag til aksjeselskap eller salg av eiendommen.
Bakgrunnen er at fra og med 2013 vil det ikke lenger være anledning til å organisere virksomheten som et andelslag.
Vår mulighet til videre drift er omdanning til aksjeselskap, noe som vil påføre dagens andelshavere store økonomiske forpliktelser, skriver Øivind Gurandsrud i innkallingen til møtet.

Til Liernett er han ikke videre optimistisk med tanke på et fremtidig aksjeselskap. - Selv om kravet til et AS krever en nokså lav kapital på 30 000 kroner vil det være et stort økonomisk løft å går over til et AS, innrømmer styrelederen. Valstadhaug AL har en negativ egenkapital på 529 989 kr. Det betyr at et nødvendig kapitalinnskudd på kr 580 000 til 630 000 kr. For hver enkelt andelhaver blir det ca 10 000 - 11 000 kroner på hver, i følge advokat til Valstadhaug AL, Orwall Andersen.

Andersen skriver også dette: - I tillegg har andeleierne tidligere lånt inn 118 500 kroner til foretaket. Dette må gjøres om til ansvarlig lånekapital eller gjøres om til kapitalinnskudd.
Et alternativ er oppskriving av formuesmidler til ønsket verdi. Eiendommen står oppført med kr 84 512 pr 1. januar 2012. Men oppskriving til et minimumsbeløp på 560 000 kr vil utløse en skatt på156 800 kr.
Og som det ikke er nok. Foretaket har ingen likvider. Derfor må det skytes inn et kontantbeløp på ca 269 300 kr til dekning av omkostninger mm,  knyttet til selve omdanningen.

Barnehagen forkjøpsrett.

Leietaker, Valstadhaug Barnehage,  som er foreldreeid, har forkjøpsrett ved et eventuell salg. Men nå er leieavtalen oppsagt av andelslaget. Forkjøpsretten er bundet til leiekontrakten. Forkjøpsretten er sagt opp fra 1.1.2013. Forkjøpsretten bortfaller ved oppsigelsestidens utløp.

- Uten kommunal støtte går det ikke an å leve av 3-4 brylluper og en konsert årlig, sier styreleder Øivind Gurandsrud. Det har vært drøftet og gitt et tilbud til både Sylling Vel og Sylling IF hvorvidt en av av disse foreningene kunne ha overtatt driften, uten konkrete positive tilbakemeldinger.

Øverskogen Vel har tatt over driften av forsamlingshuset, grendehuset (den gamle skolen). - Det kan gå bra med et par-tre ildsjeler som ikke teller timer som på "Øverskauen" og ved inntekter på utleie. Her i Sylling er det konkurranse fra 3-4 andre, sier Øyvind Gurandsrud.

Liernett kommer tilbake til saken etter møtet tirsdag kveld.

Forrige artikkel:Uakseptabel lav oppklaringsprosent av vinningskriminalitetNeste artikkel:Tok klær, ble tatt
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Mandag 18. juni 2012 19:18: Arvid Michalsen
Ikke rart at inntektene er små. Prøv å finn Valstadhaug forsmlingshus på nettet. Ikke et eneste sted står det informasjon om f.eks. kontaktperson eller leiepriser etc. Har ved flere anledninger lett etter forsamlingshus/selskapslokaler i Lier og endt opp med Lierskogen samfunnshus.
Mandag 18. juni 2012 22:58: knut m.
Ja, nå vil vel politikerne ha grendehusene til livs også. De siste reale stedene man kan ha en real fest med venner og lokale kjente, men vanskelig er det allerede etter at arrangerte fester med medbrakt drikke ble forbudt, og det ble innført krav om bevilgning for arrangement hvor alle var velkomne, og dørene måtte stenges tidlig. Da får vi vel heller sitte på hver vår tue å se på tv på lørdager...
Tirsdag 19. juni 2012 17:49: Fjompen
Nå er det IKKE forbudt å arrangere fest på "lokalet" med medbragt drikke. Man trenger heller ikke å ha noen form for bevilling til dette. Skal man drive salg eller skjenke må man ha bevilling. Dørene stenges da kl. 01.00.
Fredag 22. juni 2012 17:08: Dag-Frode Gulsrud
Kommunen bryr seg ikke lenger om samfunnshusene i Lier, hadde kommunen brukt litt penger på samfunnshusene og 0 kr på St. Hallvardspillet som heldigvis ble avlyst så hadde man klart å holde driften oppe. Hvor blir det av pengene kommunen har støttet St. Hallvardspillet med i år??

Hvorfor ikke bytte på hvor man har politiskemøter og ikke bare bruke penger på Haugestad. Er Haugestad komunalt eid ??? vist ikke bør man legge ut hvor man skal ha politiskemøter på anbud.
Lørdag 23. juni 2012 13:34: Narve
Nå skal vi ikke legge all skyld på kommunen når ting ikke går slik vi ønsker. I dette tilfellet handler det like mye om statlig/offentlig forvaltning og deres pålegge om endring av eierskap. Alle andelslaget er pålagt å endre eierstruktur fra 2013, valget var enten As eller vel i dette tilfellet. Vi snakker om gamle, store og kostnadskrevende bygg, som for et vel vil krevd enorme dugnadsressurser for å holde i livet.
Lørdag 23. juni 2012 15:41: Paul Christian Justad
Det er flere år siden det ble slutt på kommunal støtte til Samfunnshus/forsamlingshus i bygda. Å gi noen få tusen til hvert bygg er som en dråpe i havet. Samfunnet er i endring og disse bygg er ikke i slik bruk som for 20 år siden. Jeg er andelshaver i Sjåstad Samfunnshus men kan ikke se å ha mottatt innkalling til et årsmøte dette året i følge vedtektene. Haugestad er det eneste stedet det er praktisk mulig å ha kommunestyremøter pga grupperom til partimøter før selve møte, bespisning og selvemøtelokale.
Lørdag 23. juni 2012 17:10: Tom I.
Var det ikke snakk om at man skulle bygge et kulturhus i Lierbyen som ville koste 6 millioner i året? Samtidig var det altså nærmere et titalls mer eller mindre tomme forsamlingslokaler rundt i Lier.
Da var det enda godt at flertallet takket pent nei til dette kulturhuset.
Søndag 24. juni 2012 20:33: Dag-Frode Gulsrud
Hvor blir det av pengene kommunen har støttet St. Hallvardspillet med i år?? De pengene kunne de støttet samfunnshusene med siden St. Hallvardspillet ble avlyst i år evt gitt idretten de pengene. Virker som at kommunen ikke bryr seg om kultur og idrett i hele Lier. Det er ille at samfunnshusene og idretten ikke får noe støtte, det er flaut. Speiselt når man sløser med penger til St. Hallvardspillet og tenkte å bruke 6 millioner på luftslottet kulturhus i året.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode