Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: f150c782a40a3597818e6d3fbce2bc6d

Legge ned Tranby bibliotek?

Rådmannen foreslår å legge ned Tranby bibliotek. Hva mener du?

I en innstilling til politisk behandling foreslår rådmannen å legge ned Tranby filial ved utgangen av året. For å sikre fremtidig tjenesteutvikling og kvalitet på bibliotektilbudet i Lier, foreslår rådmannen at tilbudet skal konsentreres om hovedbiblioteket i Lierbyen og Sylling filial, skriver Lier kommune på sine nettsider.

Liernett har laget en avstemming for å se hva våre lesere mener.
Saken behandles først av kultur- oppvekst og undervisningsutvalget 26. september, og vår avstemming går frem til møtet starter klokken 18.00 denne dagen.

Rådmannen mener dagens ressursrammer ikke er tilstrekkelige for å drive tre bibliotekavdelinger.

Rådmannen har gitt politikerne flere alternative løsninger:
- Dersom man ønsker å opprettholde alle tre bibliotekene, må budsjettet for biblioteket økes med 250.000 kroner.
- Dersom politikere også ønsker at bibliotektet skal øke satsningen på kulturarrangementer, må budsjettet økes med 460.000 kroner.
- Et tredje alternativ er å legge ned begge filialene - Sylling og Tranby - og øke åpningstiden ved hovedbiblioteket.

Gi din stemme til det forslaget du mener er best her!

Forrige artikkel:Kjersti Wold på TranbyNeste artikkel:Hvorfor står vi opp hver morgen?
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Tirsdag 18. september 2007 05:24: Truls
Kan ikke uttale meg, for jeg vet ikke ennå hvor kr. 250 000.- skal hentes fra. Skolebiblioteket ved Tranby skole, går det også med i dragsuget?
Tirsdag 18. september 2007 07:45: Tom I.
Fra saksdokumentene (side 59/72):
"I Asker bibliotek brukes innpå 1/1 stilling til å planlegge, markedsføre, gjennomføre og følge opp arrangementer; og budsjettet for virksomheten er på ca 200.000 pr år i tillegg til lønn. Samtidig er billettinntektene fra arrangementene også på ca kr 200.000 - dermed går aktivitetene i balanse om vi ser bort fra lønn. Med i bildet hører også at markedsføring av Asker biblioteks arrangementer dekkes av kulturhusets felles informasjonsopplegg, slik at utgiftene til dette ikke belastes biblioteket (1/1 stilling utgjør drøye 400.000 pr år inkl. sosiale utgifter)."

Har Lier bibliotek gjort noe lignende?
Tirsdag 18. september 2007 12:57: Kjetil Balog
Denne saken har vært oppe i KOU-utvalget før og da endte det med å opprettholde alle filialene. Med den økte skatteinngangen og generelt mer penger til kommunen burde det være gode muligheter for å opprettholde driften på Tranby. Skolebibliotektet vil også gå med hvis rådmannens forslag til vedtak vedtas i sin nåværende form, noe det sikkert ikke gjør.
Tirsdag 18. september 2007 14:48: Kame Ramann
Holdingene til bibliotekene, både fra politikere og brukere, sier sitt om hvordan kulturen utvikler seg i Lier.

Vi trenger bibliotekene mer enn noen gang før, men er kommet inn i en ond sirkel: Færre filialer, kortere åpningstid, færre besøkende, færre filialer, kortere åpningstid osv.

Hvordan kan vi snu utviklingen?
Tirsdag 18. september 2007 15:00: Søren Falch Zapffe
Dette oppfattes som unødig omkamp fra administrasjonen. Saken bør utsettes til behanling av budsjett for 2008 og handlingsprogram 2008-11. Modellen fra Asker ser interessent ut.
Torsdag 20. september 2007 01:43: Ryno Andersen
Biblioteket på Tranby er viktig å opprettholde! Vi er mange på Tranby og jeg har selv barn som er ivrige brukere av biblioteket.

Asker modellen bør utredes og vurderes. Samtidig må vi se på åpningstider og hvordan ulike aktiviteter kan gjøre biblioteket enda mer attraktivt enn idag.

Det bør også vurderes om biblioteket kan inngå som del av aktivitetsenteret i anleggsprosjektet til Lier IL.

I denne saken er det allefall ikke grunn til å følge rådmannens forslag.
Torsdag 20. september 2007 17:00: Bård Strand, Lier AP
Biblioteket på Tranby bør opprettholdes, og gjennom de signaler Høyre her gir så vil det i hvert fall bli opprettholdt ut året. Lier AP vil i sitt forslag til budsjett for neste år legge opp til videreføring av biblioteket også da. Det kan vi si allerede nå fordi dette er en viktig prioriteringssak for oss.
Om biblioteket skal legges inn i det opplegget som Lier AP fikk et knapt flertall i formannskapet med på for ytbygging sammen med Lier IL bør absolutt vurderes i prosjekteringen der. Men det forutsetter, Ryno Andersen, at du som ny kommunestyrerepresentant sammen med Lier AP og Lier FrP sørger for at de planene blir realisert. Noe ditt parti Høyre stemte i mot i formannskapet. Derfor er ditt signal her positivt og viktig og vi tolker deg slik at Lier Høyre ikke vil benytte sitt nye flertall til å stoppe utviklingen av dette spennende prosjektet.
Det er bra for Lier IL og ikke minst for brukerne!
mvh
Bård
Lørdag 22. september 2007 12:40: Ryno andersen
Det står representanten Bård Strand fritt til å tolke mine uttalelser ut fra eget ståsted og forutsetninger.

La det imidlertid være krystallklart at jeg vil arbeide for at Lier IL skal få realisert et anleggsprosjekt på Tranby.

Som kjent er rådmannen i Lier kommune gitt i oppdrag å forhandle frem et forslag til en avtale mellom Lier IL og Lier kommune. Vi i Høyres gruppe vil ta konkret stilling til helheten og de enkelt elementer i forslaget når det blir fremlagt. Et vellykket prosjekt forutsetter imidlertid at det har en bærekraftig finansiering og ivaretar et tilstrekkelig bredt spekter av aktiviteter til glede for ulike grupper på Tranby og i Lier.

Til slutt minner jeg Bård Strand om at det er valgt et nytt kommunestyre som skal ta stilling til anleggsprosjektet. Det forutsetter at vi folkevalgte evner å se fremover og bidra til en løsning.
Det fortjener Lier IL, brukerne og Tranby!
Søndag 23. september 2007 14:26: Bård Strand, Lier AP
Hei Ryno!
Mye tyder på at du har rett i at det er valgt et nytt kommunestyre i Lier også, for et par uker siden, er det visst.
Og det er nettopp derfor jeg påpeker at du, gjennom å si at biblioteket bør inn i det nye anlegget til Lier IL, gir et signal om at du vil bidra til å realisere dette anlegget. For et bibliotek kan vel knapt inngå som del av et ikke-eksisterende anlegg?
Som du skriver fikk rådmannen i oppdrag av formannskapet å forhandle med Lier IL for å få til et slikt anlegg. Formannskapets flertall besto av AP, FrP og SV. Ditt parti Høyre og de øvrige partier ønsket ikke et slikt anlegg som du nå vil vurdere å legge biblioteket inn i.
Det er bra at du krystallklart vil arbeide for å realisere dette anlegget. Resten av ditt parti har så langt ikke ønsket det.
mvh
Bård
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode