Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: fe9b52d7cb5c1f1c467c1800bf4dbc77

Polsaken overskygger

Kommunestyrets behandling av Vinmonopolets søknad om etablering av utsalg på Liertoppen er naturlig nok i fokus i morgen

Rådmannen har følgende innstilling før saksbehandlingen:

- Lier kommune finner ikke å kunne godkjenne Vinmonopolets søknad om etablering av utsalg på Liertoppen kjøpesenter, datert 11.12.2007

- Lier kommune ber Vinmonopolet vurdere etablering i Lierbyen

Her er litt historikk i saken:

Formannskapet innstilte 22/3-07 på at vinmonopolutsalget i Lier skulle etableres i Lierbyen.

Kommunestyret ga 17/4-07 Vinmonopolet bevilling til salg av alkoholholdig drikk i Lier

kommune.

Kommunen skal iflg. Alkoholloven §3-3 godkjenne plasseringen av utsalget.

I brev av 11/12-07 søker AS Vinmonopolet om godkjennelse av etablering av

Vinmonopolbutikk på Liertoppen kjøpesenter.

For å undersøke hvilken virkning etablering av vinmonopolutsalg vil kunne ha på utviklingen

i Lierbyen har rådmannen fått utarbeidet en rapport om konsekvensene ved etablering

henholdsvis i Lierbyen og på Liertoppen.

Målsettingen om å styrke Lierbyen som Liers kommunesenter og som handelssenter tilsier at

Vinmonopolet bør lokaliseres til Lierbyen.

Rådmannen anbefaler at søknaden om etablering i Liertoppen kjøpesenter avslås og at Vinmonopolutsalget plasseres i Lierbyen

NB: Liungene bør merke seg at det er flere andre saker på lista:

- Regulering av Egge masseuttak (sluttbehandling)

- Reguleringsforslag for Linnesbakken (1. gangs behandling)

- Kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. 

Forrige artikkel:Godt nyttår! Enig……?Neste artikkel:Romjulsmusikk
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode