Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: cc3efac124dcfeac7eb1492d5a5cfaba

Debatten om Vinmonopolet

Vinmonopolet AS søker i brev av 11. desember 2007 om at Lier kommune godkjenner etablering av Vinmonopolbutikk på Liertoppen kjøpesenter. Dette begrunnes blant (...)

Vinmonopolet AS søker i brev av 11. desember 2007 om at Lier kommune godkjenner etablering av Vinmonopolbutikk på Liertoppen kjøpesenter. Dette begrunnes blant annet med at en Vinmonopolbutikk på Liertoppen vil dekke store deler av innbyggerne i Lier, og at det vil kunne etableres en selvbetjent fullsortimentsbutikk.
I brevet skriver Vinmonopolet også at Lierbyen er vurdert, men at de tilbudte lokalene er mindre egnet enn ønskelig både hva gjelder tilgjengelighet for kundene og driftsmessige forhold. Selv med gode lokaler, ville en vinmonopolbutikk i Lierbyen måttet bli betydelig mindre, og med et lang mer begrenset utvalg enn på Liertoppen kjøpesenter.
Kommunestyret har tidligere, med et knapt flertall vedtatt at Vinmonopolet kan etablere seg i Lierbyen. Det har som kjent Vinmonopolet ikke gjort, antakelig ut fra de forhold som beskrives i brevet.
Senere besluttet derfor kommunestyret å gi Vinmonopolet bevilling i Lier uten å spesifisere hvorvidt dette skulle skje i Lierbyen eller på Liertoppen kjøpesenter.
Den søknaden som nå foreligger er en søknad om etablering på Liertoppen kjøpesenter. Kommunestyret må derfor ta stilling til en slik lokalisering, - ja eller nei.
For egen del vil jeg ha store vanskeligheter med å forsvare et nei overfor de åtte til titusen liungene som bor i Liertoppens nærhet, faktisk en menneskemengde tilsvarende byer som f. eks Holmestrand og Hammerfest. I tillegg kommer alle øvrige liunger som jevnlig handler på Liertoppen kjøpesenter, en menneskemengde omtrent på størrelse med Kongsberg. Jeg ser ingen grunn til at alle disse skal forvises til polutsalg utenfor egen bygd. Sist, men ikke minst er det et hensyn å ta til de mange forretningsdrivende på Liertoppen kjøpesenter (500 arbeidsplasser) som opplever handelslekkasje ut av kommunen. Jeg har ingen tro på at en etablering av vinmonopol på Liertoppen kjøpesenter vil svekke handelsstanden i Lierbyen.

Forrige artikkel:Godt nyttår! Enig……?Neste artikkel:Romjulsmusikk
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode