Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 1bede8a26aa57a802b2e518c70e1bd20

Vinmonopolet og Lier

Innlegg undertegnet av 10 representanter fra Lier AP

Den aktuelle Vinmonopolsaken dreier seg tilsynelatende konkret om Lier skal si ja eller nei til utsalg på Liertoppen, dit Vinmonopolet ønsker seg.

Saken drar imidlertid i mange tråder, direkte knyttet til saken og indirekte til ja/nei-spørsmålet. De fleste dreier seg om utviklingen av Lierbyen som Liers sentrum.

Politikk handler om å forme samfunnet. Vi må satse på Lierbyen, og faktisk stå ved Lierbyen som bygdas sentrum, som bussknutepunkt og et fotgjengervennlig sentrum for dem uten bil. Lierbyen svekkes dersom stadig flere målpunkt etableres på Liertoppen, som nesten er utilgjengelig for dem uten bil. Et Vinmonopolutsalg er et trekkplaster som vil dra annen handelsvirksomhet med seg til Lierbyen! Et polutsalg, gjerne et rykende moderne mini-pol eller en filial med utvalg av lokale varer vil gi sårt trengt liv til bygdas sentrum.
En statlig monopolbedrift som Vinmonopolet skal tjene flere formål enn bare å maksimere salget, og derfor kan vi med bakgrunn i alkohollovgivningen forvente samfunnsansvar av Vinmonopolet. Det er et vedvarende behov for å forsterke Lierbyen som bygdas midtpunkt. Et ansvar som Liers politikere har og som det er få virkemidler tilgjengelig for å ivareta. Derfor kommer Vinmonopolets ønske om etablering i bygda som en sjelden og kjærkommen anledning til å bidra til utviklingen av Lierbyen. Da må Vinmonopolet gjøres oppmerksom på at de bør støtte opp under lokalpolitisk viktige forhold.

Det er ikke store avstander til andre utsalg som gjør en etablering aktuell i Lier; vi har alle kort vei til utsalg i Drammen og Asker. Risikoen ved å kreve Lierbyen fremfor Liertoppen er derfor ikke stor- om polet ikke vil komme er alt som før. Dersom vi vil ha et utsalg i Lier må det være fordi det også gagner et annet formål enn å skaffe lettere tilgang til alkohol.

At Vinmonopolet ønsker seg til Liertoppen viser bare at bedriften til nå kun har satt det kommersielle i fokus; her forventes det størst omsetning og interessemotsetningen er et faktum. Imidlertid kan vi forvente mer av Vinmonopolet som en statlig monopolbedrift, underlagt politisk styring.

Vi må tørre å gi en mulighet for Lierbyen. Vinmonopolet må utfordres til å etablere seg der den lokalt sett tjener samfunnet best.

Anne Lise Iversen, kommunestyrerepresentant, Lier Arbeiderparti
Aud-Harriet H A Kolberg, kommunestyrerepresentant, Lier Arbeiderparti
Knut Røssum, kommunestyrerepresentant, Lier Arbeiderparti
Knut Ølberg, kommunestyrerepresentant, Lier Arbeiderparti
Lars Erik Pettersen, kommunestyrerepresentant, Lier Arbeiderparti
Mathias Dannevig, kommunestyrerepresentant, Lier Arbeiderparti
Paul Chr. Justad, kommunestyrerepresentant, Lier Arbeiderparti
Tone E Svendsen, kommunestyrerepresentant, Lier Arbeiderparti
Kari T Berntsen, Lier Arbeiderparti
Turid Hellgren, Lier Arbeiderparti

Forrige artikkel:Godt nyttår! Enig……?Neste artikkel:Romjulsmusikk
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Lørdag 2. februar 2008 09:24: Steinar Hansen
Jeg ser ikke helt hvorfor Lierbyen skal prioriteres hele tiden til å bli bygdas sentrum. Det bygges mange nye boliger i Lierskogen og det er her presset på infrastruktur er og kommer i nær fremtid.

Lierbyen er nære Drammen så det er ingen grunn til å legge ressurser på å holde kunstig et "sentrum" i live i Lierbyen. Lierskogen ligger mer perifert angående busstransport, ja. Men da kunne det være en idé å oppgradere kollektivtransporten dit. Det er skremmende lite prioritert i dag.
Søndag 3. februar 2008 08:31: Arne D Halvorsen
Hvis det kommer vinmonopol i Lierbyen, vil de fleste på Tranby og Lierskogen antagelig fortsette slik de gjør: handle maten på Liertoppen og dra til Asker for polvarer - hvis man ikke likegodt tar hele handelen i Asker. Så hvis man ønsker handelslekkasje ut av bygda, er det best å si nei til Vinmonopol eller legge det i Lierbyen.
Søndag 3. februar 2008 08:46: Gammel liung
Glem polet! Det er allerede nok fyll og alkoholmisbruk i Lier.
Søndag 3. februar 2008 11:15: Traktoren
Polet har da ikke noe i lierbyen og gjøre. kommer det dit, så reiser jeg allikevel til Asker og handler. Asker er det kjempekoselig. Et polutsalg må etableres der kundene er, og det vil si Liertoppen. Derer tror dere skal redde Lierbyen med dette polet. Men det som kommer til og skje er at ja det blir en oppblomstring en liten stund, så finner folk ut at de må jo allikevel reise andre steder for og få tak i resten av det de trenger, og da reiser de til Asker eller Drammen, Og da er vel hele vitsen med dette borte????
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode