Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: ceb4105cd7d8865ab2949785601ef723

Fremtiden for Dyno-tomta på Gullaug

Det er helt naturlig og svært viktig å bevare den stille oasen som tomta lenge har vært og bør være for omgivelsene, skriver Tone E. Svendsen (Ap) i sitt innlegg.

Mange trakk et lettelsens sukk før jul da Dyno-tomta på Gullaug i Lier ikke lenger var aktuell som sykehustomt for Drammen sykehus. Lier har nå en gylden anledning til å sikre en langt roligere og bedre tilpasset fremtid for denne store, viktige tomta enn det som lenge har ligget inne i planene.

I generasjoner har det vært industri på tomta, men av det slaget som ikke har bygget ned mye eller forstyrret omgivelsene særlig, bortsett fra de få gangene da det har smelt stygt. En av de nærmeste naboene til denne tomta er et av landets mest spesielle naturreservater, Linnesstranda, men også store jorder, Lierelvas munning og boligområder grenser til tomta. Utbygging av Rv23 i nærheten, med et dominerende veikryss truer omgivelsene. Det er helt naturlig og svært viktig å bevare den stille oasen som tomta lenge har vært og bør være for omgivelsene. Sykehusplanene og veiutbyggingen harmonerte i liten grad med dette, og slik sett var planene om sykehus en betydelig samfunnsbyrde for Lier. Etter mitt syn var denne byrden av det slaget det er rett å ønske seg fri for, ikke ønske velkommen.

Fordi alle planer for tomta ble nullstilt i det øyeblikk sykehusplanene ble stanset for godt, skal Lier nå tenke nytt for Dyno-tomta. Beliggenheten til, størrelsen og kvalitetene ved tomta gjør at den har nasjonal verdi. Når det skal startes med blanke ark, så er det en åpenbar forventning at lovgivningen vedrørende vern av strandsonen følges, i tillegg til alle særlige krav til vern av viktige natur- og friluftsområder ved Oslofjorden (Drammensfjorden er en del av denne og omfattet av disse retningslinjene).

Et helt sentralt alternativ er at Lier kommune legger til rette for og bistår statlig oppkjøp eller ekspropriasjon av deler av tomta til en betydelig buffersone mot naturreservatet, til friluftsområde og fri strandsone. Statlig oppkjøp, eller støtte til lokalt offentlig oppkjøp gjøres i mange kystkommuner der det er evne og vilje til å bevare strandsonen og viktige naturområder, og ønske om å tilrettelegge for allmennheten. Oppkjøp eller ekspropriasjon vil gjøre ryddejobben etter industrivirksomheten enklere å bære økonomisk for tomteeier, og lette trykket på krav om utbygging.

Deler av tomta som ikke er omfattet av verne- og friluftsinteresser eller jordbruk kan nok egne seg for noe bebyggelse til bolig, kanskje noe kunnskapsbasert næring, men ikke i det grådige omfanget som vist i tomteeiers egen områdeplan som ble lagt ut til høring høsten 2010.

Miljøvern handler om solidaritet med fremtidige generasjoner, og med naturen selv. Dette perspektivet mener jeg må legges til grunn for samfunnsplanlegging i særlig utsatte og verdifulle områder. Dette er en naturlig forventning til en konkret handling i kommunen med visjonen ”Grønne Lier”.

Tone E Svendsen, kommunestyrerepresentant, Lier Ap

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode