Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Sankthansbål og brannsikkerhet

Sankthansbål har lange tradisjoner i Lier og er ofte forbundet med gode og hyggelige minner.

I en lokal forskrift i Lier kommune er sankthansbål, samt bål som del av friluftslivet på tilrettelagte bålplasser, tillatt.

Men Drammensregionens brannvesen vil likevel minne om at det er et generelt forbud mot åpen ild i eller i nærheten av utmark fra 15. april til 15. september. I denne perioden må det søkes kommunen om tillatelse til bålbrenning for friluftslivformål i eller i nærheten av skogmark.

Brannvesenet kan opplyse om det for å ivareta brannsikkerheten og hindre unødig forurensning/plager gjelder følgende regler for bålbrenningen:

Engangsgrill må brukes med stor forsiktighet da grillen blir svært varm og antenner underlaget. Engangsgriller må stå på et brannsikkert underlag som mur, stein eller sand. Det er viktig at grillen blir skikkelig slokket.

Enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår, jfr. Brann- og eksplosjonsvernloven § 5.

Forrige artikkel:Sterke sykkelprestasjonerNeste artikkel:Praktfull utsikt
Flere artikler

2021 Sylling Hardcode