Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 93f9204a094d58aa7fb08bbc21d76a29

Brannfare nyttårsaften 2006

Manglende snødekke på hustak, verandaer og i naturen generelt krever ekstra oppmerksomhet rundt bruk av fyrverkeri i år.

Brannsjefen i Drammensregionens brannvesen ber folk om å være forsiktige med bruk av fyrverkeri. Spesielt i områder med tett trehusbebyggelse fører mangel på snø til at brannvesenet frykter antennelse fra fyrverkeri. Det er spesielt viktig i år å vurdere på forhånd hvor rakettene kommer til å lande.

Raketter og større fyrverkeri skal kun avfyres mot åpent vann, snødekket mark eller åpent terreng.

Det er forbud mot all bruk av fyrverkeri på Brageres Torg i Drammen.

Fyrverkeri, uansett klasse, skal ikke avfyres dersom det kan oppstå fare for brann eller personskade.

I henhold til Lov om vern mot brann og eksplosjon, § 5, har alle plikt til å vise alminnelig aksomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår.

Hvert år skades mange mennesker av fyrverkeri. Spesielt fingre og øyne er utsatte. Personsikkerheten må ivaretas. Vi anbefaler bruk av vernebriller, både for publikum og ikke minst for den som skyter opp rakettene.

Brannsjefen i Drammensregionen ønsker nok en gang å minne folk om våre 14 regler for sikker bruk av fyrverkeri. Vi ber folk om å bidra til sikker bruk av fyrverkeri for seg selv og for andre, ta gjerne kontakt med naboen også.

Se også:
14 regler for sikker bruk av fyrverkeri

Forrige artikkel:PetitNeste artikkel:14 regler for sikker bruk av fyrverkeri
Flere artikler

2022 Sylling Hardcode