Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 9c07f87040e14e77010d8efc5ac8bc27

Retningslinjer for bruk av materiale på www.liernett.no

Vi får stadig forespørsler om bruk av materiale publisert på Liernett. Vi opplever også å finne igjen materiale fra liernett på eksterne nettsteder, uten at slik bruk er avklart med opphavsmann.


1)Alle rettigheter til materiale på nettstedet tilhører den krediterte opphavsmann. Liernett har bare rett til å bruke materialet på nettstedet.

2)All bruk av materiale på www.liernett.no må følgelig avtales med den som er kreditert materialet du ønsker å bruke.


Distribusjon til familie og venner er normalt ikke noe problem, og vil heller ikke begrenses av lov om opphavsrett. Ei heller utskrifter til privat bruk, med mindre bildene ble produsert med slik produksjon som hensikt (for eksempel hos en fotograf).

Ønsker du derimot å legge bilder ut på nettet, eller på annen måte gjøre materiale tilgjengelig for et større publikum, må dette avklares med opphavsmann. Normalt vil man ikke kreve betaling for bruk på private nettsteder, men dette er som sagt opp til den som eier materialet som brukes.

Bilder og tekst skal om ikke annet er avtalt gjengis slik de først ble publisert, dette for å unngå å at opphavsmannen blir forbundet med en forringet versjon av arbeidet sitt. Man har altså ikke uten videre anledning til å for eksempel forandre størrelser og proporsjoner. De fleste med opphavsrett vil også sjekke at materialet publiseres i en sammenheng de kan stå inne for, før de gir sitt samtykke.

Om du planlegger å bruke materiale i kommersiell sammenheng vil opphavsmann normalt kreve en liten kompensasjon. Denne avhenger av type bruk, omfang av publisering osv.

Vi har ikke kapasitet til å bruke ressurser på å spore opp uriktig bruk. I de tilfeller vi kommer over ulovlig publisert materiale vil vi anbefale opphavsmann å bryte alt samarbeid med den som har distribuert materialet, og at man fakturerer etter skjønn. Norsk Journalistlag anbefaler at man i slike tilfeller krever dobbel betaling. Det er med andre ord lettere å få tillatelse enn tilgivelse.
Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode