Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 539b68276300c9a520d7841e037a8445

Pressemelding

Drammenregionens brannvesen IKS har i dag oppfordret barnehager, beredskapsansvarlige med flere til å sette i gang forebyggende tiltak i barnehagene.

Bakgrunnen er de mange barnehagebrannene i vårt distrikt i det siste.

Her er utdrag fra informasjonen som ble sendt fra brannvesenet:

Til alle eiere av barnehager

Til alle brukere av barnehager (kommunale og private barnehager)

Til beredskapsansvarlig i kommunen

Gjennom pressen har sikkert alle barnehageeiere, barnehageansatte og foreldre fått med seg at det har vært mange branner i barnehager i vårt distrikt i det siste.

Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) synes det er påfallende at det har vært så mange barnehagebranner. Vi kjenner ikke årsaken(e), men det er nærliggende å anta at i hvert fall noen av disse er påsatt. Dette skaper naturligvis engstelse og utrygghet hos ansatte, foreldre og barn. I den forbindelse vil vi her komme med noen råd og anbefalinger til beredskapsansvarlig i kommunen, eierne av barnehagene og til styrer/daglig leder i barnehagene.

* Kontroller at brannvarslingsanlegget virker. For dem som har overføring til 110-sentral eller vaktselskap, kontroller at overføringen virker.
* Sørg for at alle ansatte kjenner branninstruksen.
* Sørg for at uteområdet alltid er best mulig ryddet for brennbart materiale. Søppelkasser må ikke stå inntil yttervegg.
* Vurder vakthold. Natt og helg er mest aktuelt. Hvem, når og hvordan må eier/styrer ta stilling til.
* Gi melding til politiet dersom det observeres noe unormalt eller mistenkelig.
* Gi informasjon til foreldre om evt. tiltak barnehagen iverksetter.

Brannvesenet vil i tiden framover ha stor oppmerksomhet knyttet til
evt. nye branner i barnehager.

Vi har døgnbemannet vakttjeneste, kontakt mot overordnet vaktleder kan
rettes til tlf. 913 48 861. Henvendelse også til vårt sentralbord tlf.
32 27 73 50.

Med vennlig hilsen
Henrik Trømborg
Fungerende seksjonsleder service og marked
Telefon: 905 83 581

Drammensregionens brannvesen IKS

www.drbv.no

http://www.drbv.no

Forrige artikkel:Sterk halvmaratonNeste artikkel:Musikkopplevelse i Drammen
Flere artikler

2022 Sylling Hardcode