Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Sviktet av alle

Den lille gutten Christoffer Kihl Gjerstad ble mishandlet til han døde av sin stefar (A-magasinet Aftenposten 17. april 2009).

Han ble sviktet av alle. Alle så, men ingen gjorde noe. Alle trodde at andre kanskje gjorde noe. Det verste var kanskje at ingen spurte Christoffer om hvordan han hadde det.

Jeg har begynt med nedpakking av julen. Det har vært en fin jul, men jeg tenker mye alle de som ikke har hatt en fin jul. Høytider er for enkelte barn en vanskelig tid. Noen barn har foreldre som drikker mye og kanskje også slår. Noen barn opplever også at de ikke får omsorg, eller sagt på en annen måte at det er ingen som bryr seg om dem.
Barn som mister tryggheten i forhold til sine omsorgspersoner blir fratatt det fundamentale for sunn vekst og utvikling.
I dag er skolen og hverdagslivet begynt. Kanskje noen du kjenner har hatt en vanskelig jul? Jeg mener at både venner og andre voksne har et ansvar for å spørre dersom de ser at noen har det vanskelig. Kanskje det er noen du bør spørre om hvordan julen har vært?

Vi vet at vold mellom foreldre påfører barna alvorlige skader. De vanligste konsekvensene for større barn er angst- og depresjonsproblematikk, ofte kombinert med atferdsavvik. De atferdsmessige konsekvensene er: utagerende atferd med innhold av aggresjon og vold mot andre barn, rusatferd og kriminalitet, vagabondering uro og oppmerksomhetsproblemer. Mange barn blir traumatisert som følge av volden i hjemmet. De symptomer man finner hos eldre barna kan ha likhetstrekk med ADHD. Andre symptomer på voldsutsatte barn/ungdommer kan være rusmisbruk, antisosial atferd, utagering, problemer med vennerelasjoner, bruk av vold som mestring.

Dersom du vet om noen som burde fått hjelp, trenger noen å snakke med, eller kanskje du trenger noen å rådføre deg med så finnes det

en alarmtelefon 116 111

Nummeret er en alarmtelefon for barn og unge. Alarmtelefonen er for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt. Voksne eller andre som er bekymret kan også ta kontakt på dette telefonnummeret.

Det er gratis å ringe til alarmtelefonen. Det er også mulig å sendes

sms til 47 71 61 11.

Alarmtelefonen er åpen alle dager fra kl.15.00 til kl. 08.00 dagen etter. I helg og høytidsdager har alarmtelefonen døgnåpent.
Mer informasjon finnes på www.116111.no

Kanskje nettopp du kan hindre det ikke blir flere barn slik som Christoffer Kihl Gjerstad, nettopp fordi du spør eller kanskje også ringer eller videreformidler informasjon om alarmtelefonen.

Med ønske om et godt nyttår til alle.

Tonje Evju

Forrige artikkel:Mørk kirkeNeste artikkel:Skiglede for flere
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Fredag 5. mars 2010 07:50: helst ikke...
Håper ikke T.E kunnskaper om hvordan et barn som vokser opp i et turbulent hjem er lik andres, spesielt i skolen og hjelpeinstanser - men også generellt.
Det kan være vanskelig å se barn, spesielt om en ikke tør å stille spørsmål. Et barn som har det vanskelig kan være utagerende, innadvendt,"helt vanlige" skole sterk, skole svak, gjennomsnittlig, sosial, ikke i stand til å få venner, mobbeoffer, mobber osv...
Det er muligens lettere å se de med atferdproblematikk, og stille spørsmål - "for da er det jo noe å sette fingeren på." Andre barn fra turbulente hjem viser også tegn på dette, men de kan være vanskelige å se og/eller en ser de - men velger å snu ryggen til. "Men han/hun er jo så flink, stille,sosial,høflig, sterk.osv."
Mange barn(nesten de fleste - men det har jeg ikke noe bevis for) som vokser opp i et turbulent, kan tidlig i barndommen UBEVISST påta seg en omsorgsrolle,de blir altfor tidlig altfor voksn, de kan være utad sterke(uavhengig av hvilken maske de tar på seg utenfor hjemmet) og mye mer.
Kan skrive en avhandling på emnet (noe jeg tror andre har gjort), men mine to hovedbudskap er:
-SE ALLE BARN (bry deg - sjøl om du ikke vet hva du skal se etter)
-HUSK AT BARN ER LOJALE MOT FORELDRENE SINE, UANSETT!
Flere artikler

2021 Sylling Hardcode