Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: a34955652866bfc3ff8ed2e6249f1326

La barn få være barn

- De blir fort nok voksne til å oppleve grusomheter i det virkelige, skriver ukens gjesteskribent som er sterkt kritisk til at det legges opp til et undervisningsopplegg om Utøya-tragedien.

I forbindelsen med rettssaken for A.B .Breivik  har psykologene Magne Raundalen og Jon-Håkon Schultz  lagt fram såkalt ferdig manuskript til bruk for skolene.

Det var et stort oppslag i Nrk1 like før påske om samme sak. Her var det voldsom fokusering på omtale av rettssaken for barn. Noen eksperter på barn og andre skal overøse barn med inntrykk fra voksenverdenen. Det er ikke måte på hva barn skal bli delaktig i både når det gjelder krig, vold og sterke opplevelser som fra tvangsutsendinger av asylflyktninger.

Når det gjelder oppslag på tv om utsending av barn som har «slått rot», kan det være sterke opplevelser for barn som kjenner angjeldende barn.

I den forestående rettssaken om A.B.B. er det så overveldende grusomt, at det overgår alt som er skjedd av vold i landet etter siste krig.
I oppslagene i både aviser og tv om at barn skal forklares alt om denne voldsomme forbrytelsen, må det være lov til å stille seg spørsmålet: Skal barn bli informert om all elendighet? Nå må det sies at her snakker vi om førskolebarn og barn i de lågeste klassene på skolen.
De aller fleste av disse siste omtalte barna, har ikke fått med seg mye om denne saken. Noen få barn blir proppet fulle av bekymringer fra voksne. De barna som på en eller annen måte blir dratt med i all sorgen pga familiære årsaker, bør vel av foreldre bli forklart om saken. Og disse barna må bli beroliget.

Det er med stor forundring at man leser om ferdig manuskript til bruk for skolen. Mange lærere kan bli fristet eller føle seg pålagt å bruke dette overfor barna. Dette vil i seg selv skape ekstra unødig frykt. Om barn ikke spør om denne saken, er det ikke nødvendig å overfore barn med skremsler. Voksne må skåne barn for slike sterke opplevelser. Det gjøres ved å unnlate å snakke om disse grusomme hendelsene på Utøya og i Oslo i barns nærvær! Barn må vel ikke sitte foran tv og oppleve alt dette grusomme gjennom dagsrevyen og andre tv-sendinger!

La barn få være barn. De blir fort voksne nok til å få oppleve grusomheter i det virkelige livet. Det blir så misforstått at barn skal få være «voksne» og oppleve denne rettssaken. Mitt råd er å holde barn unna massemedia så langt råd er. Det er en oppgave som tillegges hjemmene. Om barn ser på tv, må voksne være tilstede og forklare. Med andre ord, det er skadelig i enhver henseende å la barn oppleve sterke scener alene!

Holdninger til at barn bør få oppleve all elendighet gjennom media, må være helt feil! Det skader barn mer enn hva de har godt av. Så nå må alle «eksperter» på barn ta barn på alvor og skåne dem for slike opplevelser som denne forestående rettssaken vil gi barna!

Ukens gjesteskribent har vært lærer i Åsnes kommune i 42 år, hvorav 34 år på ungdomstrinnet og ni år på barnetrinnet.

Forrige artikkel:Toget er gåttNeste artikkel:
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Onsdag 11. april 2012 16:09: Bård Strand
Skribentens intensjon er nok det beste, og dersom det var slik at det var denne forberedte omtalen av de politiske henrettelsene på Utøya som var eneste kilde til barna kjennskap til dette, ville jeg vært enig i at det beste ville være å ikke omtale dette til barn. Dessverre er virkeligheten absolutt ikke slik. Barn fanger opp mange flere informasjonsbiter og følelser enn de som blir uttrykt av deres aller nærmeste. Det er derfor bare særdeles unntaksvis mulig å ha som utgangspunkt at "det vi ikke forteller dem, det vet de ikke".
Og når vi må anta som overveiende sannsynlig at barna oppfatter noe, så blir spørsmålet hvordan vi, foreldre og skole, best kan informere dem på en måte som er trygg og gjennomtenkt, slik at barna ikke påføres varige unødvendig skremmende oppfatninger som de ikke får kommunisert om.
Det er det som er poenget for Raundalen og Schultz.
På den bakgrunn må skolene lokalt i samarbeid med foreldrene finne ut hvordan eller hvorvidt de skal gjøre dette.
Onsdag 11. april 2012 17:05: pernilla
Jeg er så enig. La barn få være barn. Ett sted må grensa gå.
Onsdag 11. april 2012 19:43: Runar
Er til dels enig med det du skriver Bård Strand, men en ting glemmer du. Det er vi som voksne og foreldre som skal bestemme og styre hva barn får se og høre i gjennom TV, internett og annen media. Det er lov å ikke la ungene sitte og se på hva som helst på TV og styre hva de surfer på på nettet. Det er også lov å be de leke på rommet om man selv vil se Dagsrevyen e.l. Dette glemmes av alt for mange voksne i dag, som lar barna få lov å se på alt mellom himmel og jord. Kanskje ikke direkte men ved å la de sitte rett ved Tv'en og leke. Alt for mange er ikke sitt ansvar bevisst.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode