Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Seksualisert oppvekst

- Det norske samfunnet blir i stadig økende grad seksualisert, hevder Janicke Karin Solheim.

Et helt bestemt type kroppsideal og en pornografisk estetikk dominerer både i reklame og i media for øvrig. Det får konsekvenser for barn og unges oppvekst. Det å være sexy etter kommersielt definerte standarder har blitt viktigere enn noen gang. Dette diskriminerer og skader de unge. Flere unge rapporterer om misnøye med kroppen sin, og flere utvikler spiseforstyrrelser. Utseende- og kroppsfokuset gjør at de fleste retter et altfor kritisk blikk på seg selv. Slike strenge «utvendige» bedømmelser skaper nødvendigvis avstand til egen kropp og seksualitet.

Undersøkelser viser at rundt 10 prosent av norske jenter har opplevd minst ett tilfelle av samleie mot sin vilje. For 19-åringene er tallet på hele 17,5 prosent. 84 prosent av dem som har opplevd uønskede seksuelle hendelser, er jenter.
Forskning viser at et økende antall jenter blir presset til seksualiserte handlinger de ikke ønsket, og en stadig større prosent gutter utelukker ikke at de kan ha sex med barn under 14 år.
Forskere viser at det har blitt langt mer vanlig at både jenter og gutter legger ut nakenbilder på internett, filmer hverandres sexliv og sexchatter med eldre menn i jakten på å bli sett.
Slik skriver en jente på Redd Barnas internettside om sex og Internett: "(…) Jentene får det inntrykket at de bare duger med utfordrende klær, trutmunn, bryster og pornostilen. Så litt etter litt bygger de sin riktige personlighet etter disse idealene.”

Elever i videregående skole sextrakasseres. Jentene har det verst. Undersøkelser viser at nesten halvparten er blitt kalt «hore» eller «bitch» i løpet av det siste året. 54 prosent av jentene og 41 prosent av guttene har fått seksuelle kommentarer om sin kropp og sitt utseende. Dette er diskriminering som skaper en forringelse av det seksuelle og det menneskelige.

Skolen må være en arena for god og adekvat seksualundervisning. Mange elever føler at seksualundervisningen i skolen er for gammeldags. Det er for mye fokus på prevensjon og teknikk og for lite snakk om følelser, holdninger og grensesetting. Det er derfor nødvendig å fornye seksualundervisningen i skolen, og tilpasse den dagens virkelighet. Unge trenger å lære mer om holdninger til egen seksualitet og respekt for andres grenser. I undervisningen er det også viktig å ta hensyn til ulik seksuell orientering og ulik kulturell bakgrunn. Riktig seksualundervisning kan forebygge overgrep.
I dag er det opp til lærerne selv å legge opp undervisningen så lenge de holder seg innenfor læreplanen, men ikke alle lærere er skikket til denne oppgaven. Derfor må annen kompetanse anvendes, som helsepersonell eller lærere med spesiell trening i å snakke med unge om seksualitet, gjerne en spesiell ansatt i hver kommune, eventuelt fylke.

Mange lærere, førskolelærere og barnevernspedagoger mener de ikke får tilstrekkelig kunnskap om barns rettigheter, vold og seksuelle overgrep. Dette kan føre til at utsatte barn ikke blir sett og får den hjelpen de trenger. Regjeringen må sørge for at undervisningen av pedagoger forbedres vedrørende dette.

Seksualiseringen og kommersialiseringen i samfunnet omfatter stadig flere og yngre barn. Tettsittende klær, kroppsfokus og et tydeligere kjønnsrollemønster presser barn inn i de voksnes verden. Barn må beskyttes mot seksualisering. Foreldre trenger hjelp med å sikre at barna får en barndom, og at de ikke blir utsatt for unødvendig og upassende kommersialisering og seksualisering. Norsk Kvinnesaksforening foreslår derfor at selskaper som driver upassende markedsføring blir straffet. Hvis en bedrift blir funnet skyldig i upassende markedsføring mot barn, kan staten for eksempel nekte å handle med selskapet i tre år.
Upassende klær for barn, for eksempel BH og bikinier for barn under ti år, må trekkes fra markedet.
Norsk Kvinnesaksforening krever en ny og strengere markedsføringslov som forbyr reklame som fremstiller uønskede idealer eller spiller på sex overfor barn og unge. Vi ber også om forbud mot upassende klær for barn. I tillegg krever vi at Forbrukerombudet må få et utvidet mandat til å håndtere dette.

Janicke Karin Solheim,
leder Drammen Kvinnesaksforening / fungerende leder NKF

Flere saker fra arkivet

Seksualisert oppvekst og pornofisert samfunn

Runi Børresen, førstelektor, avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Buskerud er en av innlederne når dette temaet blir debattert på Papirbredden i morgen.

Vold påfører barna varige skader

Hva kan vi gjøre dersom man mistenker eller oppdager at barn er utsatt for vold i hjemmet? spør Tonje Evju (på bildet), leder for Lier Arbeiderparti.

Uten kvinner - ingen utvikling

8. mars er den internasjonale kvinnedagen. Da er det på sin plass å minne om at kvinnekampen alltid har vært nettopp det; internasjonal, skriver Janicke Karin Solheim (SV) i sitt innlegg

Historisk - og aktuell

Kvinnekampen foregår over hele verden, hver dag, hele året. 8. mars er likevel spesiell, fordi det er en mulighet for feminister av begge kjønn til å markere for at kvinners rettigheter fremdeles er høyst påkrevet, skriver Janicke Karin Solheim.

- Opplevd sjikane flere ganger

Flere politikere har opplevd å bli hetset på det groveste på internett. Ordfører Ulla Nævestad sier at hun har opplevd sjikane flere ganger.

Fortsatt en lang vei

- Det er kvinnene som fremdeles utfører mesteparten av omsorgsarbeidet, både hjemme og i yrkesliv, påpeker Janicke Karin Solheim på den internasjonale Kvinnedagen.

La barn få være barn

- De blir fort nok voksne til å oppleve grusomheter i det virkelige, skriver ukens gjesteskribent som er sterkt kritisk til at det legges opp til et undervisningsopplegg om Utøya-tragedien.

Gå til skolen-dagen 16. oktober

Gå til skolen-dagen 16. oktober 2008 Norges naturvernforbund ved barne- og ungdomsorganisasjonen "Miljøagentene" markerer den årlige "Gå til skolen-dagen" 16. (...)

Manglende planer i kommunene?

Janicke Karin Solheim ( på bildet), Tranby, kvinnepolitisk leder i Buskerud SV, stiller her flere kritiske spørsmål til kommunenes manglende oppfølging av regjeringens tiltak vedrørende vold mot kvinner

Sviktet av alle

Den lille gutten Christoffer Kihl Gjerstad ble mishandlet til han døde av sin stefar (A-magasinet Aftenposten 17. april 2009).

Sexmeldinger og paparazzifotografering del av mobilhverdagen

En ny undersøkelse avdekker bekymringsverdige forhold ved norske mobilvaner i Buskerud. Nå ber NetCom folk om å ta større ansvar for vern av egen person.

Trygg oppvekst – med vekt på skolepolitikk

KrF er familienes fremste forsvarer. Dette blir tema i årets valgkamp. Vi skal prege skolepolitikken i hver kommune. Vi har bidratt og bidrar til å finne gode l (...)

En erfaren lærer kommenterer dagens skolesituasjon

Kjell Sørlien har i en mannsalder jobbet i Lierskolen. Nå er han rådgiver ved Tranby skole. Han har vært med og kjempet fram rettigheter og goder som gjennom årene har bedret arbeidsforholdene både for elever og lærere. Han er mer enn skeptisk til det som nå er i ferd med å skje i forhold til en del prinsipper norsk skole er bygd på. Her følger den første artikkelen i en rekke der Kjell Sørlien setter fokus på norsk skole.

Sex og jenter

Har likestillingskvinnene fra 60- og 70-tallet fostret en misforstått frigjort jentegenerasjon? spør Tonje Evju i ukens petit.

Har kvinnebevegelsen sviktet innvandrerkvinnene?

Leder av Drammens kvinnesaksforening og kvinnepolitisk leder i Buskerud SV, Janicke Karin Solheim (bildet), tar opp dette spørsmålet til debatt.

Utfordrer fylkeskommunen

Åse Klundelien er en av innlederne når Drammen Kvinnesaksforening drøfter nedleggelsen av Likestillingsutvalget i Buskerud.

Norsk Kvinnesaksforening 125 år

Foredragsholder er Karin Stoltenberg som har vært en nøkkelperson i familie- og likestillingspolitikken, men har -- typisk nok, som kvinne -- fått altfor lite oppmerksomhet og anerkjennelse for dette, skriver her Janicke Karin Solheim (på bildet); leder for Drammen Kvinnesaksforening.

Store skoler er det beste for brukerene!

Endelig skal skolestrukturen i Lier under lupen. Jeg forventer at dette vil føre til en fremtidsrettet grunnskolestruktur med fokus på kvalitet for barna og lærerne, - og ikke nostalgikerne.

Nissen får grøt i julen

Nærmere 350.000 setter ut grøt til nissen hvert år, og ytterligere 75.000 gjør det hvert annet år, men de fleste spiser julegrøten selv.

"Gjør gutter til menn og menn til gutter"

- Hva skjer følelsesmessig når millioner samler seg på fotballbaner og foran TV-skjermene daglig?

Avholdt lærer slutter

Marit A. Myhre ønsker flere møteplasser i kommunen der flyktninger og liunger kan møtes

Fylkeskommunen raserer musikklinja.

Nedskjæringer på ST Hallvard videregående skole går spesielt utover musikklinja. Elever og lærere mener dette gjør at Lierelevene får et dårligere tilbud enn elever ved musikklinja ved andre skoler.

Ut i jobb

Vilde Skui (14), elev ved Lierbyen skole, har arbeidsuke på Egge skole.

Hva driver junior med på nettet?

FAU i Sylling inviterte til foredrag om barn og Internett

Kampklar pappa

Jeg flyttet tilbake til Lier etter å ha bodd 6 år i Drammen. Jeg ønsket meg tilbake til Lier fordi jeg trudde at kommunen satset på barn og unge. Vi valgte å flytte til Sjåstad fordi jeg viste at der var en seriøs skole med dyktige ansatte. Etter at vi hadde flyttet til Sjåstad fikk jeg plutselig beskjed at barna våre kanskje skulle busses hit og dit fordi polikerne i Lier kommune ikke ønsker å satse på nærmiljøet til våre barn på Oddevall. Det er en skam at polikere skal knuse et så flott miljø. Veit dere hva dere gjør hvis dere legger ned skolen? Trur ikke dere veit det.

Glade barn i håndballhallen

- Barn på Tranby og Lierskogen tar vinterferien på håndballbanen, skriver Tryggve Hagen i Lier IL i en pressemelding.

Guttekonferanse på Sylling skole.

Det forsømte kjønn. Det kan virke slik når vi leser at guttene blir stadig mer akterutseilt

Høye hæler og kvinneroller

- Likestilling og kvinners rettigheter er viktig, sier jeg til min søster samtidig som jeg tar oppvasken etter middagen. Ukens petit er ved Tonje Evju.

Aksjon mot dyr halleie

De unge håndballspillerne i Sylling har nå sendt brev til Idrettsrådet for å legge press på politikerne --

Flere vil på tur

Friluftsliv har blitt en trend igjen, og medlemsmassen i Drammens og Oplands Turistforening (DOT) har økt med 5,7 prosent det siste året.

Politiske eksperiment

Politiske eksperiment påfører skolen en rekke dilemmaer

En anstendig skole krever anstendige forhandlere

Vi som har vårt arbeid i skolen, har for lengst konkludert med at Sundnes og Ulleren ikke er kapable til å være forhandlere for KS.

Ungdomsklubbene skal være et ankerfeste for ungdom i Lier.

Ungdomsklubbene skal være et ankerfeste for ungdom i Lier. Derfor er det viktig at politikerne ikke nå gjør så store kutt i budsjettene at klubbene forsvinner. På Sjåstad er det blitt gjort mye for barn og ungdom gjennom tidene, og ungdomsklubben har vært sentral i det arbeidet. .

Manglende koordinering

Mens svømmeopplæringa i Drammen får strykkarakter, kan mye forbedres på samarbeid mellom Lier Svømmeklubb og skolene, mener Ann Christin Gjerdseth i svømmeklubben

Vold i nære realasjoner

- Dette er utrolig viktig. Lier LC tar et stort ansvar med nettopp dette temaet. Takk til Lier LC, sier Tonje Evju (bildet), leder av Lier AP

Knask eller knep?

Det ble en del søtsaker å kose seg med utover lørdagskvelden for denne kvartetten i Sylling --

Æres den som æres bør!

Innlegg fra Janicke Solheim (SV)

- Det var ikke gøy lenger

Frafallet innenfor organisert idrett er bekymringsfullt, hevder forskere. Liernett har utfordret lokale idrettsledere til å kommentere artikkelen.

Orientering på Martinsløkka

Barneidrettsgruppa til Sjåstad Vestre Lier inviterte til orientering torsdag kveld

Kunnskapsturnè i Idretts-Norge

Halldor Skard, Bente Skari og Johan Kaggestad var suverene forelesere i Drammen.

Kom igjen, jenter!

Det var spilleglede og stort engasjement, da Sylling IF arrangerte sin fotballskole for 65 barn i helga.

Håndball er gøy

Konnerud-jentene Anette Burud og Stine Florholmen Haare koste seg i Reistadhallen

Aktiv ferie for skolebarna

Pressemelding: Barn i Lier tar vinterferien på håndballbanen

- Lavterskeltilbud i fare

Det sier Christian Aakermann (her th), leder i Liungen IF, etter det store kuttet i det kommunale tilskuddet til idretten. De to største idrettsklubbene, Liungen IF og Lier IL, får tilsammen cirka 94 000 kroner mindre fra kommunen etter det store kuttet til idretten. - Det kan lett gå utover de rimeligste tilbudene våre, sier Christian Aakermann.

Det gode forbildet

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, reporter i ukebladet Hjemmet

Rett til liv uten vold

- Stopp volden mot kvinner i asylmottak i Norge, skriver Janicke Karin Solheim (bildet), kvinnepolitisk leder i Buskerud SV

Ny asfalt til skolestart

Men boligfeltet lar vente på seg og elevtallet ved Nordal skole synker og synker --

Språkopplæring i nye lokaler

Kuteh Jonbula, Bobby, Fakeba og Nast fra Gambia sørget for god stemning da Lier voksenopplæring holdt innflyttingsfest på Stoppen.

Manglende samarbeid

Svømmeferdighetene til barna i Lier er dårligere enn før, mener leder i Lier Svømmeklubb, Ann Christin Gjerdseth som savner en koordinerende funksjon på tvers av skolene

Flere skiskyttere i sikte

- Vi har 20 unge skiskyttere i begynnergruppa, sa assisterende trener Per Øverby (på bildet) til Liernett under Sikkerhetskurset på Eggevollen i kveld.

Forebygger “drop out” og atferdsvansker i skolen

Det hevder Kristelig Folkepartis ordførerkandidat, Brynhild Heitmann, i dette innlegget.

Elever og lærere har samme mål i skolen

Silje Fuglerud i tiendeklasse på Tranby har sendt oss sitt syn på egen arbeidsplass. Vi har laget en kommentar før innlegget og håper mange følger på

Barnas stasjon i Drammen i 2011?

I sitt innlegg skriver Brynhild Heitmann (KrF) om forbud mot alkoholreklame og hjelpetiltak for barn i alderen 1-6 år.

Bedre språkopplæring i Lier?

Særskilt norskundervsining er et høyaktuelt utviklingsområde for lierskolen, sier fagkonsulent Liv-Astrid Egge til Liernett etter at Aftenposten i en artikkel mandag avslørte store mangler i norsk skole

Disiplin, respekt og tradisjoner

Femten år gamle Ramneet Kaur fra Punjab imponerte tranbylærere og kommunalsjef Kirsten Bøckmann

Det er vettet vi skal leve av

Liernett mottok for en tid siden et leserbrev som fattet redaksjonens interesse på en måte som gjorde at vi ønsket å gjøre leserne og oss selv bedre kjent med skriveren, liungen Knut Moen.

Støtter fyrverkeriforbud

I 2008 ble det her i landet innført forbud mot privat oppskyting av raketter med styrepinne -

Sykler for SOS barnebyer

Liungens Lizzy Muzungo og Jenter12 sykler for barn i Zambia

Helt topp for barna

- Tryllekunsteren og klovnen Bobo fikk barna til å le og glemme skuffelsen over at det ikke ble noe ponniridning

Legevakta i Drammen

For noen år siden, så fikk kommunestyret i Lier den glupe ideen at man skal skulle nedlegge legevakta i Lier, og heller gå over til at man skulle bruke legevakta i Drammen.

De viktige voksne

Som barn var jeg stalljente i en stall på hjemstedet. Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, reporter i Ukebladet Hjemmet.

Privat kontra offentlige skoler

Det er et spørsmål som mange politikere stiller seg, skriver ukens petitskribent Bill Sandstrøm.

Barnas miljøvernpris til Turid Avdal og Truls Hafslund

Ordfører Ulla nævestad ga i går Barans miljøvernpris til bestyrerne på Eiksetra, Turid Avdal og Truls Hafslund. Prisen fikk de for sine aktivitetsfremmende tiltak på Eiksetra som gir barn opplevelser, kunnskap og holdninger om miljøvern.

Kommunenes Sentralforbund og skolen

Kjell Sørlien var aktiv deltaker i spontandemonstrajsonen mot K S som samlet nesten 20 000 lærere på Youngstorget. Her skriver han hvorfor.

Kuvending av statsråden

- Så er det skjedd igjen. Undervisningsministeren skal reparere på valgfagene i ungdomsskolen, skriver ukens gjesteskribent i en kommentar til en kronikk som ble publisert i flere av landets aviser denne uken.

IF-ambasadører for Sjåstad vestre Lier IL

Gjennom prosjektet ønsker If og Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité å gi en støtte til de som arbeider for at barn skal få positive opplevelser med fysisk aktivitet i lokalmiljøet. If er et selskap som tar samfunnsansvar. Det å støtte tiltak for barn er den beste måten å vise dette på.

I skyggen av en sommer

“In the lost Childhood of Judas, Christ was betrayed”. (unknown – so far)

Frp-skolen

- Ettersom Frp hele tiden har sikret flertall for Lier Høyres budsjettforslag og handlingsprogram er innlegget her en sterk selvkritikk, skriver Arbeiderpartiets Bård E. Strand i sitt svar til Frp-ledelsen.

Ulla talte før barnetoget

- Det spiller ingen rolle hvor du kommer fra - men hvor du går

Over 841 000 kroner fra liungene

Liungenes bidrag nærmer seg 39 kroner per innbygger i Innsamlingsaksjonen, og Veslefrikk barnehage markerte FN-dagen med å selge sveler og kaffe til inntekt for aksjonen.

Barna på Oddevall skole gir med glede

Den største gleden i livet er å gi

Global konsumentkultur ødeleggger

- Vi er glade for at vi har fått en internasjonal kjent miljøekspert, Helena Nordberg-Hodge (på bildet), til å holde foredrag og vise film hun har laget, sier Janicke Karin Solheim i Drammen kvinnesaksforening.

Neppe noen politisk sak

Det sier kulturkonsulent Lillian Halvorsen (bildet) i Lier kommune etter at håndballgruppa i Sylling IF, i et brev, tok opp saken over høye utleiepriser i helgene

Har du skoliose eller er pårørende?

Leserinnlegg om lidelsen skoliose og den landsdekkende støttegruppa som er etablert

Bidragsevne versus Bidragsvilje

- Hvem legger ut for "Poden" når far ikke betaler for sine barn? spør Elin Fauske i ukens petit.

Fotball i SFO-tid

- Selv om fotball vil være hovedaktiviteten vil vi stimulere til allsidighet på et intensivitetsnivå som gjør det mulig å trene på sitt eget lag etterpå, sier Marcus Walfridson om Sparta/Brageøens nye tilbud for barn.

Under samme himmel

Niendeklassingene på Lierbyen skole med flott og tankevekkende musikal

Timeout og ettertanke

Ukens petit er ved Rune T. Berg, Tranby

Hardt rammet av tenk-om-trollet

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, Egge, reporter i ukebladet Hjemmet

Vis respekt - vær en lagspiller

Ukens petit er ved Rune T. Berg, Tranby

Aktive barn i Reistadhallen

104 barn deltok på Gjensidige Håndballskole som Reistad arrangerte denne uken.

Hjelpeaksjon for Etiopia

Britt Celine Oldebråten fra Lier har besøkt et av ADRAs prosjekter i Etiopia

Hvem mottar drømmestipendet i Buskerud?

5. juni vil 100 barn og unge få hver sin sjekk på 10.000 kroner. Noen av disse talentene vil være fra Buskerud.

Ikke glem oss!

Det nærmer seg valg. Partiene kappes om å vinne stemmer, og løftene står i kø. Skole, miljø, helse, eldrepolitikk, samferdsel; listen er lang med viktige temaer. Men hvem snakker om kulturpolitikk?

Kjønnslemlesting, no big deal?!!

Rådmannen i Lier har i en sak til helse, miljø og samfunnsutvalget berørt det alvorlige problemet med kvinnelig kjønnslemlestelse etter mediefokus på forholdet (...)

Så kom nissen

Det var nok høydepunktet, da Lier voksenopplæring hadde juleavslutning på Frogner Menighetshus.

Norge trenger gode lokalaviser

Få ting betyr så mye for byer og lokalsamfunn i Norge som gode aviser, skriver kulturminister Trond Giske

Hederspriser i Sylling

David Svendsen var en av flere som ble takket for en fabelaktig innsats av Narve Holmen på sesongavslutninga for fotballen i Sylling IF på torsdag.

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Påskegrill på Nordbråtan

I strålende påskevær var 19 barn med foreldre i aktivitet på Nordbråtan påskeaften.

Fritidsmesse for funksjonshemmede på Lierbyen skole

Det er noe med oss alle, men hos noen er det mer synlig. Som hos mennesker med en funksjonshemming av et eller annet slag. Målet må være å gi alle et mest mulig likeverdig liv. Og det skal ofte ikke så mye til.

Nei til gratis frukt

Venstre-politiker Nina Johnsen vil ikke at elevene skal få gratis frukt på skolen. Fysisk aktivitet er viktigere

Leder: - Ser du individet?

Vi er så opptatte av at liungenes nye landsmenn skal integreres

Sterk kritisk til saksvedlegg

- Dokumentene er politisk farget og i noen tilfelle feilinformerende, slik jeg ser det, uttaler Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann før Tjenesteutvalget behandler saken vedrørende utredning av kommunal kontantstøtte.

20 barn på fotballskole

Instruktør Marcus Walfridsson er godt fornøyd med den økende oppslutningen om Sparta/Bragerøens nye tilbud som startet mandag på Stoppen.

Best i landet

I hele høst har elever ved landets videregående skoler kjempet om ære og berømmelse i dataspillet og skoleturneringen "Utviklingsinvestoren"