Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 05085cf76ce1ff23fa2477a99e23ba81

Uten kvinner - ingen utvikling

8. mars er den internasjonale kvinnedagen. Da er det på sin plass å minne om at kvinnekampen alltid har vært nettopp det; internasjonal, skriver Janicke Karin Solheim (SV) i sitt innlegg

8. mars er den internasjonale kvinnedagen. Da er det på sin plass å minne om at kvinnekampen alltid har vært nettopp det; internasjonal. Det er derfor gledelig å se at utviklingsminister Erik Solheim (SV) nå har lagt frem den første stortingsmeldingen i sitt slag i verden om kvinners stilling i utviklingspolitikken.

Norge en pådriver
Kvinners innsats og like rettigheter er helt avgjørende for å skape utvikling. Vi kan ikke bekjempe fattigdom og nå FNs tusenårsmål dersom halve befolkningen utestenges fra det politiske og økonomiske liv! Den nye stortingsmeldingen fremhever kvinners fulle deltakelse i politikk, økonomi og utdanning. Målet er at Norge skal være en pådriver i arbeidet mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap og bidra til å bekjempe vold mot kvinner.

Kropp og seksualitet
Kampen for kvinners rettigheter har alltid blitt møtt med motstand. I spørsmål om kvinners rett til å kontrollere egen kropp og seksualitet, må Norge være en uredd forkjemper, og arbeide for å at kvinner skal ha tilgang til trygg og selvbestemt abort. Innsatsen må også rettes inn mot diskriminering på grunn av seksuell orientering.

Unnlatelsessynder
FNs tusenårsmål om fattigdomsbekjempelse vil ikke nås uten at kvinner settes i sentrum. Manglende oppfølging av kvinne- og likestillingsspørsmål er en av de store unnlatelsessyndene i norsk – og internasjonal – utviklingspolitikk. Dette endres heldigvis nå. De universelle menneskerettighetene gir Norge rett og plikt til å trappe opp arbeidet for kvinners rettigheter.

Analfabetisme og aids
Som gruppe kommer kvinner langt dårligere ut enn menn på statistikk for oppfyllelse av tusenårsmålene. To tredeler av dem som lever på mindre enn en dollar dagen, er kvinner. To tredeler av alle voksne analfabeter er kvinner. Fremdeles er det flere jenter (57%) enn gutter (43%) som ikke går på skolen. Kvinner utgjør 17% av representantene i verdens nasjonalforsamlinger. Nesten to tredjedeler av alle unge som nylig har fått hiv, er jenter. Jenter utgjør tre fjerdedeler av alle unge mellom 15 og 24 år som lever med aids i Afrika sør for Sahara.

Sju satsingsområder
Stortingsmeldingen setter opp sju områder der innsatsen trappes opp, og der målet er klart: 1) Kvinner og menn skal delta på like vilkår i politikken. 2) Kvinner og menn skal delta på like vilkår i det økonomiske liv. 3) Kvinner og menn skal ha lik tilgang til utdanning. 4) Kvinner har rett til helsetjenester og kontroll over egen kropp og seksualitet. 5) Kvinner har krav på et liv uten vold. 6) Kvinner skal ha en likeverdig rolle i freds- og forsoningsarbeid. 7) Kvinner og menn skal delta på like vilkår i arbeidet med klima, miljø og humanitære kriser.

Vi gratulerer regjeringen med et viktig skritt i rett retning for verdens kvinner! Dersom det lykkes vil Norge bli en pådriver for kvinners juridiske, økonomiske og sosiale uavhengighet og selvstendighet. Det trengs. Gratulerer med den internasjonale kvinnedagen 8. mars!

Janicke Karin Solheim, kvinnepolitisk leder Buskerud SV

Forrige artikkel:Godt nyttår! Enig……?Neste artikkel:Romjulsmusikk
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode