Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Lier Venstre: Velkommen etter, Ap, H og Frp!

Etter mange år med tiltagende konflikter i forbindelse med asylmottaket på Lierskogen, ser det ut til at ovennevnte partier endelig har forstått omfanget av overgrep, både mot asylsøkere og lokalsamfunnet på Lierskogen.

Lier Venstre har i flere år påpekt de elendige forholdene ved Statens asylmottak på Lierskogen overfor presse, storting og eget kommunestyre. Kun SV skjønte alvoret av de inhumane tilstandene og har også aktivt brukt sine kanaler sentralt for å påvirke. Lier Venstre sine avsløringer av forholdene ”innenfor gjerdene” førte til et sentralstyrevedtak i Venstre på 8 punkter som ble presentert som krav for bedre asylpolitikk og lyder som følger:

• Helsetilbudet må utvides til 5 dager pr. uke.
• Man bør utvide aktivitetstilbudet og tilby undervisning i engelsk/data/samfunnskunnskap. Dette kan være et viktig bidrag for å motivere til verdigere retur og vil bidra til å returnere ressurssterke personer.
• Det bør være mulig å få ringe hjemlandet/familie for å knytte kontakt med familie og venner.
• Det bør ellers eksistere verdige og relevante aktivitetstilbud for generell oppbygging av selvfølelse.
• Kvinner i kraftig mindretall bør ikke innkvarteres i ventemottak med menn.
• Det bør være fri religionsutøvelse.
• Flyktninger som bestrider avgjørelsen om endelig avslag, bør få reåpnet sine mapper.
• Ventemottaket bør i sterkere grad bidra til å hjelpe beboerne med ny informasjon som kan gi nytt lys til deres saker.
• Det bør innføres en tidsfrist for hvor lenge et opphold i et ventemottak kan vare.

Dette er tiltak som kunne ha forebygget de overgrepene som har rammet befolkningen på Lierskogen. Man snakker her om bråk, brann, vold, sultestreiker, psykisk syke mennesker vandrende rundt og stor trafikkbelastning. Lier kommunestyre reagerte ved samtlige henvendelser kun med en skuldertrekning og uttalte at dette ikke var et kommunalt anliggende. All presseomtalen ble etterhvert en belastning for UDI og driftsoperatør og førte til at undertegnede ble kastet ut av mottaket etter å ha blitt truet av lederen for enheten. Etter dette måtte all kontakt med asylsøkerne skje i smug, hvis ikke førte dette til represalier for den enkelte beboer.

Ansvarsforholdene rundt driften av asylmottak er ikke tilfredstillende. Det er departementet som setter den økonomiske rammen, UDI stiller krav til innholdet, mens driften utføres etter anbudsprinsippet. I tillegg er det UDI som selv har tilsynsansvar. Mao, en ond maktsirkel. Til syvende og sist er det kommunene som sitter igjen med svarteper hvis driftsoperatør gjør en elendig jobb, eller hvis rammebetingelsene er for dårlige til å sikre humane forhold for asylsøkerne. I dag har vi en situasjon hvor departementet har en suveren rolle, de har instruert UDI til å gjennomføre sitt nye “tre i en” asylmottak, med ankomstenhet, transittmottak og utreiseavdeling. Ingen har tenkt til å gå i dialog med Lier kommune. Oppdraget er: “sikre gjennomføring”. Og nå er Martin Kolberg også satt inn i tjeneste.

Lier Venstre ønsker at all etablering og drift av asylmottak skal skje i tett samarbeid med kommunen. Dette er en forutsetning for å ivareta vårt internasjonale ansvar overfor mennesker på flukt, og dessuten helt avgjørende for at man sikrer velfungerende asylenheter i et lokalsamfunn.

 30.06.2011
Nina E. Johnsen, (Venstres gruppeleder, red anm)

NB. Merk, innlegget ble publisert på Lier Venstres hjemmeside FØR de to innleggene fra Lier Frp og innlegg fra Lier Ap og Lier H ble publisert på Liernett

Innlegg Kommunestyrevalg Venstre

1 kommentar

Søndag 10. juli 2011 10:23: Bård Strand, Lier AP
Morsomt at Lier V mener å ha vært tidlig ute i denne saken. Særlig ettersom det var Bondevik-II regjeringen med Erna Solberg (H) og Odd-Einar Dørum (V) som ansvarlige statsråder som etablerte returmottaket på Lierskogen. Drevet frem av FrP og dessverre støttet av AP på Stortinget. Lier AP varslet allerede våren 2005 om hva den konstruksjonen kune bety at problemer for nabolaget og beboerne.
Nå er det heldigvis en AP-regjering som rydder i miseren og avvikler denne form for institusjonalisert håpløshet.
Vi håper på Venstres støtte i arbeidet med å unngå eller redusere videre problemer i denne sammenheng på Lierskogen.

Flere saker fra arkivet

Må bedre bosituasjon

Venstre stiller krav til Lier statlige ventemottak. Les uttalelse fra Venstres sentralstyre

Trenger en evaluering

Det konkluderer Einar Hovde (på bildet) og Nina E. Johnsen i sitt innlegg vedrørende ordningen med Ventemottak

Folkehelsearbeid til seniorer

Lier kommune har fra høsten 2008 satset på folkehelsearbeid til seniorer.

Imponerende frivillig innsats

De 75 liungene som er tilknyttet frivilligsentralen, gjør en kjempeinnsats på mange forskjellige områder, men kan få gjort enda mer hvis flere tar et tak. Bildet: Stavgangsgruppa klar til tur med Lier Bygdetun som utgangspunkt.

Kolberg handler på egen hånd

Statsråd Grete Faremo slår fast at Martin Kolberg ikke opptrer på vegne av Justisdepartementet eller regjeringen når han griper inn i diskusjonen om asylmottaket på Lierskogen.

Hvem er mest kjent av alle de 23.000 liungene?

Noen av Liers mest kjente personligheter savnes på listen over kjente liunger.

Et foregangsfylke i klimasaken

Den nye fylkeslederen i Buskerud Venstre, Rebekka Borsch (på bildet) fra Røyken, mener dette bør være målet i Buskerud.

- Lierbyen - stedsutvikling og kulturhus

- Avgjørelsen om et kulturhus må tas på alvor og gis sin positive tilslutning, skriver Sverre Jan Sørensen, leder i Lierbyen Handelsforening, i dette innlegget.

Angrep på helsepersonalet er feil

Halstein Saunes, daglig leder for Link A/S som er ansvarlig driftsoperatør for Lier Ventemottak, svarer her på kritikken

Mye ulovlig bak rattet i Lier

Mobilbruk, promille, narkotika og manglende bilbelter var fangsten da politiet holdt kontroll i ettermiddag.

Rett til liv uten vold

- Stopp volden mot kvinner i asylmottak i Norge, skriver Janicke Karin Solheim (bildet), kvinnepolitisk leder i Buskerud SV

Fortsetter kritikken

Nina E Johnsen (V) stiller spørsmål til ordføreren i kommunetyret tirsdag angående forholdene ved Lier Ventemottak

Trivelig tradisjon: Kalender og årbok

Årets utgave av Lierkalenderen er nr. 30 i rekken. Kalenderen og årboka er klar til salg.

Statsråden tar feil

- Arbeids- og inkluderingsminister Hansen hevder at det foregår motivasjonsoppfølging på ventemottaket på Lierskogen, hvilket det ikke gjør, hevder Nina Johnsen (V).

Ventemottaket – hva nå?

Det er klart at det blir ventemottak på Lierskogen. I månedesskiftet flytter opptil 100 mennesker med endelig avslått asylsøknad inn.

- Ombudsmann for kommunevalget

KOMMENTAR: - Det er meget gledelig at liung og stortingsrepresentant Martin Kolberg (her th sammen med partikolleger fra Lier) engasjerer seg som ombudsmann i asylsaken åtte uker før valget, skriver Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen i en kommentar.

Fortsatt mottak, men for hvem?

Flere, men mer positive asylsøkere kan være nøkkelen til fredeligere sameksistens på Lierskogen, der folk er opprørt over asylmottakets fortid og fremtid, mener Tonje Evju og Martin Kolberg.

Frp vil ha svar fra justisministeren

Ulf Erik Knudsen forlanger oppklaring av hvilken rolle Martin Kolberg (på bildet sammen med Lier Aps gruppeleder Tonje Evju) har i diskusjonen om asylmottaket på Lierskogen.

Hvor lenge skal de vente?

Buskerud Venstres fylkesstyre krever at ureturnerbare asylsøkere skal ha muligheter til et verdig liv, uttaler Geir Stave (på bildet), leder av fylkestyret i en pressemelding

Meierigården i 2013?

I en pressemelding uttrykker Lier kulturråd sin bekymring for konsekvensene av en utsettelse.

Utålelig statlig arroganse

Det mener leder i Lier Frp, Lars Haugen, om fortsatt drift av asylmottaket på Lierskogen

Hvem fortjener Miljøprisen 2012?

Lier kommune skal dele ut miljøpris og ønsker forslag til kandidater.

Jorden rundt på 80 minutter

Tranby skolekorps tar med publikum på en musikalsk reise jorden rundt.

Tid for vareopptelling

Blir mottakere av helse- og sosialtjenester registrert som hyllevare?

Big Bull Band fylte Sjåstad samfunnshus

Vellykket countryfest på Sjåstad.

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Ulik forståelse for sultestreiken

Høyres gruppeleder, Søren Falch. Zapffe (th) slår fast at streik ikke er noe virkemiddel for opphold i Norge, mens gruppelederne i KrF, SV og Venstre har mer forståelse for aksjonen på Ventemottaket på Lierskogen

Kulturhusets mange uavklarte sider

Det er ingen tvil om at kulturlivet i Lier både trenger og fortjener mer egnede lokaler, men det er stadig mer usikkert om det foreslåtte kulturhuset er en tilfredsstillende løsning. Kostnadene er også uklare.

Brann på Lier ventemottak

Ventemottaket for avviste asylsøkere på Lierskogen stod i brann natt til onsdag.

Lier og Gvarv til finalen

Hele 77 produsenter av eplemost meldte seg til årets konkurranse. Nå gjenstår 7, og bare én av dem er fra Lier.

Humanitær katastrofe i Lier?

Beboere ved det statlige ventemottaket på Lierskogen er desperate i sin uavklarte livsituasjon, sier Nina E. Johnsen som støtter flyktningenes krav om revurdering av deres søknader om oppholdstillatelse

- God omsorg - uavhengig av hvem som tilbyr

Venstres ordførerkanidat Nina Johnsen deler Venstres tanker om omsorg i dette leserinnlegget.

Teltleir et uakseptabelt botilbud

Det skriver Geir Stave (på bildet), leder i Buskerud Venstre, i denne pressemeldingen

Godtar kommunen at folk sulter seg til døde?

Det spørmålet reiser Nina E. Johnsen (V) til Ordføreren i tirsdagens kommunestyremøte

Bråk, fyll og mye promillekjøring

En rekke kvinner med promille sørget for at Lier gjenerobret førsteplassen i politiloggen.

Bryter menneskerettighetene

Geir Stave (bildet), leder i Buskerud Venstre, skriver dette i en pressemelding om Regjeringens forslag til endringer i reglene for å få asyl i Norge

Sylling fra luften - men når?

Mange takk til alle lesere som brukte litt av solskinnspåsken til å granske flyfotoet fra Sylling og Holsfjorden. Og rett svar er …..

- Uverdig, uverdig

Lokalpolitiker Nina Johnsen (V) sier til Nrk Østafjells at informasjonen ikke blir ivaretatt for beboerne etter opprøret på Ventemottaket på Lierskogen.

Kontakt skaper tillit og dialog

Mens rettsvesenet håndterer et groteskt eksempel på hva hat kan føre til, har dialog og gjensidig forståelse gode vekstvilkår i nærmiljøet.

Nei til Liertoppen

Nina Johnsen, gruppeleder i venstre, sier at AS vinmomopoler "tråkker i bedet vårt

Fokus på grønne Lier

Venstres gruppeleder Nina E. Johnsen har fått med seg flere spennende nykommere på laget til kommunevalget.

- Kolberg må holde det han lovte

Innlegg fra Espen Sagvolden, talsperson for naboforeningen på Lierskogen, om Lier statlige mottak.

Asylsøkere midlertidig til Lierskogen

34 asylsøkere ble tirsdag i denne uka sendt til Lier Ventemottak

Frp får svar om asylmottaket og UDI-møtet

På Lier kommunestyres møte i dag vil ordfører Helene Justad besvare Per Vemorks (Frp) interpellasjon om UDI-møtet om asylmottaket på Lierskogen.

Høyre: Må ikke tillate midlertidig drift

Lier Høyre krever at alle saker i forbindelse med mottaket blir gjenstand for politisk behandling i kommunen.

- Lierskogen under utilbørlig press

Lier Frp er mektig irritert over Martin Kolbergs engasjement i forbindelse med mottaket på Lierskogen. Bildet er fra møtet tirsdag, der Kolberg orienterte den lokale velforeningen og andre interesserte.

En juvel i krona

- Og her vil vi bygge et kulturhus, viser Nina E. Johnsen, Venstre, gruppeleder for det lokalpartiet i Lier som først hadde bygging av kulturhus på sitt program.

Grønne Lier forsvinner

Mens det jubles over støtte til tøybleier, forsvinner de grønne liene i Grønne Lier bit for bit.

- Hva nå, Lierskogen?

- Det er nå beklageligvis klart at asylmottaket på Lierskogen gjenåpnes etter at det ble brent ned sommeren 2010, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen i Lier Frp.

Lierposten logrer seg inn i politisk pølsevev!

Lierposten skriver sist torsdag om Direktoratets klage på vedtaket i teknisk utvalg ang. Asylmottaket. På lederplass blir vi presentert problemstillingen på en måte som bedre hadde passet seg for en politisk ringrev, enn for en kritisk journalist. Poenget i lederen er at alle skjønner at søknaden ble avslått uten saklig grunn, men at politikere må få lov til å ha "følelsesmessige meninger om hva som skjer og bør skje i eget forvaltningsområde".

Ikke tydelig nok

Vi var ikke tydelig nok, mener Anita Drevdal, førstekandidat og ordførerkanditat for Lier SV etter braknederlaget

Nei til kulturhuset

- Etter en saklig og god debatt besluttet Arbeiderpartiet i sitt medlemsmøte i kveld at partiet skal stå samlet når saken kommer opp i kommunstyremøtet, 8. mars, sier Knut Røssum som var en av møtelederne. Venstres gruppeleder, Nina E. Johnsen, kaller dette diktering av myndige mennesker.

Millionutbytte

Lier statlige ventemottak er god butikk for driftsselskapet

Det blir ventemottak på Lierskogen

Fylkesmannen ga UDI medhold i klagen.

Liers merkeligste parkeringsskilt?

Ved Fosskvartalet i Lierbyen ventes det visst at man skal klatre høyt opp og forsøke å tyde retningslinjene på baksiden av et skilt. Europark benekter derimot at noe er galt.

Snørr og barter, - et vanskelig skille.

Av ordfører Ulla Nævestad

Tviler på NRK s redelighet

- Det er viktig at velgerne gis riktig informasjon og informeres på en oppklarende måte av statskanalen, mener Ståle Sørensen, fylkes - og valgkampseskretær for Venstre.

Tiden er unik for den enkelte

Ukens petit er ved Nina E. Johnsen, homøopat, Gullaug. Nina er leder for Buskerud Venstre, medlem av Lier kommunestyre og formannskapet. Ikke minst er hun mor til tre.

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

Idrett som flerkulturell arena

Hvordan bidra til enda bedre integrering gjennom idretten? spør Venstres 4. kanditat i denne artikkelen

Kloakkstank eller spor av fremmedfrykt?

Liernett kommenterer planutvalgets behandling av ventemottaksaken.

7 kan miste jobben etter skandalevedtak i planutvalget

Høyre og Arbeiderpartiet ble enige om oppsiktsvekkende løsning på kammerset.

Sult

- Denne uken har jeg opplevd mange ulike varianter av fenomenet spisevegring, skriver ukens petitskribent, Nina E. Johnsen

62 år er nok

- Det er et stort paradoks at palestinernes liv som flyktninger teller nøyaktig like mange år som Mennskerettighetene selv, understreket stortingsreprentant Lise Christoffersen i sin tale på 1. maiarrangementet på Høvik skole i går.

Planutvalget stod på sitt

På kveldens møte i planutvalget, ble det vedtatt å opprettholde vedtaket som hindrer drift på Lierskogen ventemottak.

Liernett.no er kun en amatørmessig blogg

Sagvolden (H) mener det er dumt at Liernett ikke holder mål og dessverre ikke tegner til å bli et forum for diskusjon av politikk i Lier.

Historisk medlemsrush

- Folk melder seg inn i Venstre som aldri før, sier sekretær Ståle Sørensen i Drammen Venstre (på bildet), og reaksjonene har vært ulike lokalt ----

Holder Jens ord?

I forbindelse med at det må bygges et nytt sykehjem i Lier, hevder Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann her at det forventes at regjeringens følger opp sin verdighetsgaranti.

NOAS reagerer sterkt

En kvinnelig beboer på Lier Ventemottak ble, i følge NOAS (Norsk forening for asylsøkere) ved avdelingsleder Sylo Taraku (på bildet), nektet å bli sendt til sykehus, men leder ved Ventemottaket på Lierskogen, Harald Nesset, er sterkt uenig i påstanden.

Politikerne i planutvalget svarer

Vi har foretatt en spørrerunde til medlemmene i planutvalget, for å kartlegge stemningen før klagebehandlingen i saken om sanitæranlegget på Lierskogen ventemottak.

Lier Frp: Spør velgerne til råds

Nytt mottak på Lierskogen - på tide med en rådgivende folkeavstemming?

Endret kommunestruktur

LIERNETTS APRILSPØK: - Lier blir selvsagt også berørt når antallet kommuner reduseres drastisk, sier statsminister Jens Stoltenberg etter presentasjonen av ”Kommune-Norge 2014”

- Et rimelig, originalt og positivt forslag

- Det er grenser for hva vi kan få ut av enhver forhandlingssituasjon, skriver Tor Kristen Haugen, en av Venstres to kommunestyrerepresentanter.

Tilbakeføring av midler til Haskoll Kafe og Aktivitetssenter

Mental Helse i Lier håper andre partier kan samarbeide med Ap om tilbakeføring av midler til driften på Haskoll.

Ap, suverent best på nett

Lier Arbeiderpartis hjemmeside er et hederlig unntak, hvis vi ser på de lite oppdaterte sidene til de lokale politiske partiene --

Rådmannen svarer

Rådmann Hans- Petter Christensen redegjør for sin innstilling i mottakssaken

Klar for sosionomstudier

Det nærmer seg seks år siden Nan Kyi Aye Shwe (29) fra Burma landet på Gardermoen med mann og to små sønner-

Krass kritikk av asylmottaket

"Nesset er bare en propagandaagent"

Skandalevedtak i planutvalget?

Av ordfører Ulla Nævestad

Mye på spill når planutvalget behandler klagen fra UDI

Det blir en veldig viktig dag for oss den 21. At det BLIR mottaksdrift på Lier er jo klart. og det er også klart at det blir Link A/S som blir driftsoperatør. Det er uhyre viktig at arbeidet med å returnere asylsøkere med endelig avslag kan påbegynnes umiddelbart. og alle burde bidra til at dette nå blir realisert!

130 syke hver dag

Brynhild Heitmann, Krf s ordførerkandidat, gjør rede for bakgrunnen for vedtaket om å sette i gang det ettårige prosjektet for å redusere fraværet blant kommunens ansatte.

Styrk pasientbehandlingen

Lier Venstres Nina E. Johnsen, ordførerkandidat og 2. kandidat til Fylkestinget, er bekymret for pasientbehandlingen ved de statlige sykehusene og den dyre tannhelsetjenesten.

Veien mot Utopia

Mange isolert sett god beslutninger, gir ikke nødvendigvis en god helhet.

Natteravn i Lier 2007

Det er tid for natteravn i Lier.

Vi trenger deg!

Mange mennesker er i dag involvert i Liernett. Vi ønsker fortsatt å knytte til oss engasjerte sambygdinger - hva skal til for å få med deg?

Lanseres som listetopp

Geir Stave, folkevalgt fra Hurum og leder i Buskerud Venstre, kaster seg inn i kmapen om å bli førstekandidat til Ventres til Stortingsvalget neste år.

Lier Høyre redegjør

- Samhandlingsreformen trer i kraft 1. januar 2012. Målet med denne reformen er at helsetjenestene skal foregår nærmere der pasientene bor, fastslår ordførerkandidat Helene Justad.

Ingen blåste rødt på Tranby

Men i Drammen måtte en promilleliung overnatte hos politiet.

En fornøyd gruppeleder

- Lier Høyre er svært tilfreds med helheten i budsjettet, sier Søren Falch Zapffe til Liernett

Lier Høyre: Lokaldemokratiet under press

- Lokaldemokratiet må styrkes og statens makt over kommunene må reduseres, mener Lier Høyres leder, Ryno Andersen.

Bli med på registrering av viktige kulturminner!

Lier kommune vil i år gjennomføre nyregistrering og vurdering av kulturminner i Lier, og innbyggerne inviteres av kulturkontoret ved Ingeborg Rivelsrud til å bidra

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Friske opp hukommelsen

Frp og Høyre forsøker å påberope seg ansvaret for utviklingen av Lierstranda

En låst dør eller et åpent sinn?

- Slik jeg ser det skal alle flyktninger vi mottar behandles med respekt og likeverdighet, sier Brynhild Heitmann.

Ønskereprise i kulturkirken

Fortvil ikke hvis du gikk glipp av John W. Jacobsen og Håvard Rypes historiekveld i Lierskogen kulturkirke. Førstkommende søndag gjentar de suksessen. Men hvem er de tre på bildet?

Bred enighet om handlingsprogrammet

Gruppelederne fra fem partier har presentert fellesforslag til Handlingsprogrammet for 2012-2015. På bildet fra venstre: Brynhild Heitmann (Krf), Espen Lahnstein (Sp), Søren Falch Zapffe (H), Lars Haugen (Frp) og Nina E. Johnsen (V)