Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: f18565dcb293a33a4e0948cea563dea7

Lier Venstre: Velkommen etter, Ap, H og Frp!

Etter mange år med tiltagende konflikter i forbindelse med asylmottaket på Lierskogen, ser det ut til at ovennevnte partier endelig har forstått omfanget av overgrep, både mot asylsøkere og lokalsamfunnet på Lierskogen.

Lier Venstre har i flere år påpekt de elendige forholdene ved Statens asylmottak på Lierskogen overfor presse, storting og eget kommunestyre. Kun SV skjønte alvoret av de inhumane tilstandene og har også aktivt brukt sine kanaler sentralt for å påvirke. Lier Venstre sine avsløringer av forholdene ”innenfor gjerdene” førte til et sentralstyrevedtak i Venstre på 8 punkter som ble presentert som krav for bedre asylpolitikk og lyder som følger:

• Helsetilbudet må utvides til 5 dager pr. uke.
• Man bør utvide aktivitetstilbudet og tilby undervisning i engelsk/data/samfunnskunnskap. Dette kan være et viktig bidrag for å motivere til verdigere retur og vil bidra til å returnere ressurssterke personer.
• Det bør være mulig å få ringe hjemlandet/familie for å knytte kontakt med familie og venner.
• Det bør ellers eksistere verdige og relevante aktivitetstilbud for generell oppbygging av selvfølelse.
• Kvinner i kraftig mindretall bør ikke innkvarteres i ventemottak med menn.
• Det bør være fri religionsutøvelse.
• Flyktninger som bestrider avgjørelsen om endelig avslag, bør få reåpnet sine mapper.
• Ventemottaket bør i sterkere grad bidra til å hjelpe beboerne med ny informasjon som kan gi nytt lys til deres saker.
• Det bør innføres en tidsfrist for hvor lenge et opphold i et ventemottak kan vare.

Dette er tiltak som kunne ha forebygget de overgrepene som har rammet befolkningen på Lierskogen. Man snakker her om bråk, brann, vold, sultestreiker, psykisk syke mennesker vandrende rundt og stor trafikkbelastning. Lier kommunestyre reagerte ved samtlige henvendelser kun med en skuldertrekning og uttalte at dette ikke var et kommunalt anliggende. All presseomtalen ble etterhvert en belastning for UDI og driftsoperatør og førte til at undertegnede ble kastet ut av mottaket etter å ha blitt truet av lederen for enheten. Etter dette måtte all kontakt med asylsøkerne skje i smug, hvis ikke førte dette til represalier for den enkelte beboer.

Ansvarsforholdene rundt driften av asylmottak er ikke tilfredstillende. Det er departementet som setter den økonomiske rammen, UDI stiller krav til innholdet, mens driften utføres etter anbudsprinsippet. I tillegg er det UDI som selv har tilsynsansvar. Mao, en ond maktsirkel. Til syvende og sist er det kommunene som sitter igjen med svarteper hvis driftsoperatør gjør en elendig jobb, eller hvis rammebetingelsene er for dårlige til å sikre humane forhold for asylsøkerne. I dag har vi en situasjon hvor departementet har en suveren rolle, de har instruert UDI til å gjennomføre sitt nye “tre i en” asylmottak, med ankomstenhet, transittmottak og utreiseavdeling. Ingen har tenkt til å gå i dialog med Lier kommune. Oppdraget er: “sikre gjennomføring”. Og nå er Martin Kolberg også satt inn i tjeneste.

Lier Venstre ønsker at all etablering og drift av asylmottak skal skje i tett samarbeid med kommunen. Dette er en forutsetning for å ivareta vårt internasjonale ansvar overfor mennesker på flukt, og dessuten helt avgjørende for at man sikrer velfungerende asylenheter i et lokalsamfunn.

 30.06.2011
Nina E. Johnsen, (Venstres gruppeleder, red anm)

NB. Merk, innlegget ble publisert på Lier Venstres hjemmeside FØR de to innleggene fra Lier Frp og innlegg fra Lier Ap og Lier H ble publisert på Liernett

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Søndag 10. juli 2011 10:23: Bård Strand, Lier AP
Morsomt at Lier V mener å ha vært tidlig ute i denne saken. Særlig ettersom det var Bondevik-II regjeringen med Erna Solberg (H) og Odd-Einar Dørum (V) som ansvarlige statsråder som etablerte returmottaket på Lierskogen. Drevet frem av FrP og dessverre støttet av AP på Stortinget. Lier AP varslet allerede våren 2005 om hva den konstruksjonen kune bety at problemer for nabolaget og beboerne.
Nå er det heldigvis en AP-regjering som rydder i miseren og avvikler denne form for institusjonalisert håpløshet.
Vi håper på Venstres støtte i arbeidet med å unngå eller redusere videre problemer i denne sammenheng på Lierskogen.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode