Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Kulturhusets mange uavklarte sider

Det er ingen tvil om at kulturlivet i Lier både trenger og fortjener mer egnede lokaler, men det er stadig mer usikkert om det foreslåtte kulturhuset er en tilfredsstillende løsning. Kostnadene er også uklare.

Som kjent er det ikke de lokale kulturutøvernes behov som har høyest prioritet i rådmannens saksfremlegg til de folkevalgte. De overordnede mål for et kulturhus i Lierbyen er:
• Et vesentlig bidrag til utvikling av et livskraftig kommunesentrum
• En felles arena/møteplass for hele Liersamfunnet, kulturutøvere og publikum
• Samlokalisering med effektiviserings- og synergieffekter for de kommunale kulturvirksomheter
• Identitetsbygging og ”utstillingsplass” for Lier kommune.

Det primære er med andre ord ikke kulturlivet og kulturutøverne, men den ofte gjentatte forhåpningen om tiltak som kan gjøre Lierbyen til noe den aldri har vært og mye dessverre tyder på at den heller aldri vil bli.

Kulturlivets behov
Kulturutøvere som Liernett har vært i kontakt med, er usikre på hva slags forundersøkelser som er foretatt av de forskjellige brukernes behov. Vil kulturhuset gi rom for de fleste kulturformer, eller er det bare tilpasset utvalgte aktiviteter?

Om det skorter på behovsvurderinger, er det derimot ingen mangel på optimistiske fantasier, som denne fra en ivrig kulturhustilhenger for et par uker siden (Liernett 30. januar):  ”Historien viser svært gunstig utvikling på de stedene der man har greid å bygge kulturhus.  De pengene man har lagt i prosjektene har man fått tilbake med fortjeneste.”

Dessverre er det ikke alltid samsvar mellom håp og virkelighet, og i mange kommuner er kulturhusene blitt en uventet kostbar fornøyelse. Tønsberg er bare ett eksempel.

Underskudd
- Oseberg kulturhus går mot et underskudd på over 400.000 kroner, var tittelen på en artikkel i Tønsbergs Blad (14/1-2010) om den sviktende økonomien i byens nye kulturhus. Det ble slått fast at kulturhuset i Tønsberg
• Ikke har midler til markedsføring
• Ikke er nær målet om å dekke den kommunale kvoten på 120 dager i året
• Ikke får drahjelp fra media.
• Har et gap mellom forventninger og realitet.
• Møter kulturaktører som priser seg altfor høy.
• Går mot underskudd for tredje år på rad.

For dyrt for lag og foreninger
I Tønsberg har det nye kulturhuset imidlertid gitt flere problemer enn kjempeunderskuddet. ”Kulturombudet”, som er en sammenslutning av kulturarbeidere i Tønsberg kommune, skriver: ”Tønsberg kommune har formelt sikret seg en bruksrett, men lokale lag og foreninger opplever at stedet er for dyrt å bruke, og ofte er sal og scene altfor stor til de arrangementene vi ønsker å tilby. Enda verre er det at lokale aktører ofte opplever å bli nedprioritert til fordel for kurs, konferanser og andre arrangementer …”

Få alle kostnadene på bordet!
I Lier er det reist spørsmål om kostnadene til inventar og utstyr til kulturhuset er anslått altfor lavt.  I saksfremlegget står det at ”teknisk utstyr og nødvendig løst inventar og utstyr er grovt beregnet til 6-8 millioner”.
Da kommunestyret i Volda fikk en tilsvarende grovberegning under behandlingen av et påtenkt kulturhus, var tilbakemeldingen klar: Kommunestyret vil ha framlagt spesifisert oversikt over kostnader til inventar/utstyr som skal dekkast av kommunen ….

Ta beslutningen først, få fakta etterpå
Den tekniske driften av kulturhuset skal dekkes av OPS-avtalen. De øvrige og ganske vesentlige sidene av driften får de folkevalgte derimot vite lite om: ”Driftskonseptet og driftsambisjonene vil rådmannen komme mer detaljert tilbake til i egen sak når OPS-avtalen er endelig avklart”, står det i saksfremlegget.

Volda kommunestyres respons på noe lignende var: ”Kommunestyret vil ha framlagt oversikt over kor mykje personalressursar Volda kommune må rekne med å bruke i kulturhuset, kva som er nye stillingar og kva som kan nyttast av eksisterande stillingsheimlar.”


I Lier, derimot, må de folkevalgte tydeligvis beslutte å bygge kulturhuset før de får hele beslutningsgrunnlaget.

Kommuneøkonomi Kulturhus Lierbyen

4 kommentarer

Onsdag 16. februar 2011 12:17: Liervelger
SISTE: Lier SV har endret standpunkt til kulturhuset, som partiet tidligere har gått inn for.
Onsdag 16. februar 2011 22:02: kulturarbeider
Kultur - til hvilken pris?
Kulturhusforkjemperne viser gjerne til Kolben kulturhus i Kolbotn når de skal illustrere hvorfor Lierbyen trenger et kulturhus. Jeg har sjekket litt på deres hjemmeside og funnet ut at for en teaterforestilling i den store salen vil det koste pr. kveld kr. 21.000,-. Det fordeler seg slik: Salsleie 1.600,-, lyd & lysutstyr 5.500,-, teknikere 6.000,-, trådløse mikrofoner 1.600,- og en fellesgarderobe 500,-. Det er verdt å merke seg at arrangøren ikke har anledning til å selge kaffe, brus, øl, vin eller vafler. Alt slikt salg skal serveringsbedriften i huset stå for.
Jeg så også på programmet for kommende måned. Det viste seg at av de 16 arrangementene var bare 4 lokale, og forunderlig?? nok var de alle i den lille salen....
Fredag 18. februar 2011 09:32: Partiløs inntil videre
Noen aner kanskje hvorfor rådmannen og folkene hans ikke vil si noe om driftsutgiftene og driftsinntektene før kommunestyret har sagt ja til kulturhuset.
Lørdag 19. februar 2011 12:38: Nabo Lierbyen
Helt enig med kulturarbeider og partiløs. Samtidig går kulturhuset i Tønsberg med dundrende underskudd,
Dessuten må jo kulturhuset innredes med møbler, cafe osv
Hva vil dette koste?

Flere saker fra arkivet

Det du ikke fikk vite om kulturhusenes økonomi

Kulturhusplanene i Lier skjøt fart etter at ansatte fra kulturkontoret hadde besøkt fire kulturhus i Akershus i 2006. I dag sliter tre av de fire kulturhusene tungt, og et av dem er på randen av konkurs, men det er bare det fjerde huset vi hører om.

Folkehelsearbeid til seniorer

Lier kommune har fra høsten 2008 satset på folkehelsearbeid til seniorer.

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

Meierigården i 2013?

I en pressemelding uttrykker Lier kulturråd sin bekymring for konsekvensene av en utsettelse.

Lierkortet skulle sikre kulturhuset

- Lierkortet skal bidra til å finansiere driften av kulturhuset, het det i forhåndsomtalen. Kulturhuset ble skrinlagt, men hva skjedde med kortet og overskuddet det skulle gi?

Tilbakeblikk: Kulturhuset

Da Liernett fremla fakta om den mangelfulle og tildels gale informasjonen de folkevalgte hadde fått, sa flertallet i kommunestyret nei til det planlagte kulturhuset.

- Lierbyen - stedsutvikling og kulturhus

- Avgjørelsen om et kulturhus må tas på alvor og gis sin positive tilslutning, skriver Sverre Jan Sørensen, leder i Lierbyen Handelsforening, i dette innlegget.

Hva gikk galt i kulturhussaken?

Hvorfor reagerte ikke administrasjon og politikere på blant annet mangelfull behovsvurdering, urealistiske budsjetter og andre kommuners negative erfaringer?

- Vis mot og tenk langsiktig

Svein Rognlien kommer med en klar oppfordring til kommunestyret i dette leserinnlegget.

Big Bull Band fylte Sjåstad samfunnshus

Vellykket countryfest på Sjåstad.

La oss for enkelthets skyld si 6 000 000

Så mange skattekroner er tydeligvis lokalpolitikerne villige til å bruke HVERT ÅR på et kulturhus i Lierbyen.

Hvem fortjener Miljøprisen 2012?

Lier kommune skal dele ut miljøpris og ønsker forslag til kandidater.

Om tøybleier og Grønne Lier

Det overrasker at Liers varaordfører ikke leser før hun kommenterer.

Feil og fakta

- Den senere tids debatt og presseomtale vedrørende det planlagte kulturhuset i Lierbyen har brakt til torgs mye feilinformasjon og misforståelser, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

Kulturhus når - om og hvor?

- Vi må løse de kortsiktige behov først, påpeker partileder Brynhild Heitmann, og som her redegjør for Krf s syn i kulturhussaken og om planene for å bygge om Meierigården (bildet)

Imponerende frivillig innsats

De 75 liungene som er tilknyttet frivilligsentralen, gjør en kjempeinnsats på mange forskjellige områder, men kan få gjort enda mer hvis flere tar et tak. Bildet: Stavgangsgruppa klar til tur med Lier Bygdetun som utgangspunkt.

Økonomisk uforsvarlig

Det mener Kirsti Marie Lyngås ( her th sammen med partileder Navarsete), gruppeleder i Senterpartiet, om å si ja til Kulturhus nå.

- Forsøker å bagatellisere den økonomiske situasjonen

Kulturhuset i Lierbyen - kostnad pr. 1. juli 2010 - 2 millioner kroner, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen fra Lier FrP i dette innlegget.

Uenighet om finanisiering

Det avtroppende kommunestyret vedtok enstemmig å be rådmannen legge fram en sak om et kulturaktivitetshus i Lierbyen som innebærer en mulig OPS avtale, mens mindretallet, representert ved Jannicke Solheim, ønsket primært et rent kommunalt prosjekt.

Se opp Drammen, her kommer vi!

Dette prosjektet bør falle på sin egen urimelighet! Skriver Jostein S. Hoset i dette ironiske innlegget.

Kulturhusets uheldige konsekvenser

Mye er usikkert når det gjelder det planlagte kulturhuset -

Nøytral i kulturhussaken?

Det spørsmålet stiller Lars Haugen, leder i Lier Fremstrittsparti, i dette innlegget.

Kulturhus i Lier?

Kulturinteresserte bør finne veien til det åpne møtet på Haugestad på tirsdag --

Mye ulovlig bak rattet i Lier

Mobilbruk, promille, narkotika og manglende bilbelter var fangsten da politiet holdt kontroll i ettermiddag.

Lanserte kulturhus i nittiårene

Tove Sæteren, (V) fikk en liten modell av et "kulturhus" av ordfører Ulla Nævestad, da hun sluttet i kommunestyret i 1999

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Hvem skal betale for kulturen?

Hvor mange millioner leieutgiftene blir for kulturen lar jeg ligge. Rådmannen har anslått at det vil bli mellom 5 og 10 millioner.

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

En juvel i krona

- Og her vil vi bygge et kulturhus, viser Nina E. Johnsen, Venstre, gruppeleder for det lokalpartiet i Lier som først hadde bygging av kulturhus på sitt program.

Jorden rundt på 80 minutter

Tranby skolekorps tar med publikum på en musikalsk reise jorden rundt.

Oppskrift på god bygdekultur

Nye generasjoner gleder seg over livet på Øverskauen. Øverskogendagen ble en fin opplevelse på pinseaften --

Må bedre bosituasjon

Venstre stiller krav til Lier statlige ventemottak. Les uttalelse fra Venstres sentralstyre

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

Flerbrukshus i Lierbyen?

Kulturhusutvalget er nedsatt av Lier Musikkråd og har som mandat å utrede muligheter for bygging og drift av et flerbrukshus eller kulturhus i Lierbyen

Et "telegram" fra Åslaug Haga

Her er diktet som tidligere venstrepolitiker og kulturhusforkjemper Tove Sæteren fikk da hun sluttet i kommunestyret i 1999

Hvem er mest kjent av alle de 23.000 liungene?

Noen av Liers mest kjente personligheter savnes på listen over kjente liunger.

Trenger en evaluering

Det konkluderer Einar Hovde (på bildet) og Nina E. Johnsen i sitt innlegg vedrørende ordningen med Ventemottak

En ligning med mange ukjente

Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen (på bildet), henholdsvis ordførerkandidat og leder i Lier Fremskrittsparti, begrunner her partiets standpunkt i kulturhussaken

Realistisk å bygge kulturhus

- Jeg ser for meg et lokalt og praktisk hus som fylles med aktiviteter og tilbud som allerede finnes, sier Kultursjef Ingeborg Rivelsrud i et intervju med Liernett.

- Kulturhuset en debatt om prioriteringer!

Ingen politiker hadde sagt nei til et kulturhus i Lier hvis vi hadde hatt nok med penger, skriver Arbeiderpartiets Petter Dreier i dette innlegget.

Liers merkeligste parkeringsskilt?

Ved Fosskvartalet i Lierbyen ventes det visst at man skal klatre høyt opp og forsøke å tyde retningslinjene på baksiden av et skilt. Europark benekter derimot at noe er galt.

Kommunestyret, hvor er det?

Lier kommunes nettsider er blant landets svakeste når det gjelder informasjon om lokaldemokratiet. Hvor er kommunestyret? Hva gjør det? Og hvor er ordføreren?

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Lier Venstre: Velkommen etter, Ap, H og Frp!

Etter mange år med tiltagende konflikter i forbindelse med asylmottaket på Lierskogen, ser det ut til at ovennevnte partier endelig har forstått omfanget av overgrep, både mot asylsøkere og lokalsamfunnet på Lierskogen.

Kulturhusprosjektet en usikker fremtid?

Derfor konkluderer kulturrådet (her representert ved Leif Vinge) i et åpent brev til de politiske gruppelederne med at administrasjonen må få en frist til 1. september 2010 med å fremlegge et fullverdig grunnlag som er egnet for politisk behandling.

Bygger kulturhus i Latvia

I all hemmelighet bidrar forretningsmannen fra Lier med nærmere 80 millioner til Liers nye kulturhus.

Tid for vareopptelling

Blir mottakere av helse- og sosialtjenester registrert som hyllevare?

- Vedtaket som forventet

- Jeg er ikke overrasket over utsettelsen, sier Leif Vinge (bildet), leder av Kulturrådet, etter Formannskapets møte på torsdag

Kulturkommunen Lier

De folkevalgte i Lier har nå bestemt seg for at kommunen skal få et kulturhus i Lierbyen.

En lyttende pådriver

Leder av Lier kulturhus, Leif Vinge, synes at gårdagens informasjonsmøte fikk belyst enda flere positive sider ved et kulturhus i Lierbyen.

Frp er overrasket og urolig

Det finnes ikke et argument som tilsier for at det bør etableres et kulturpalass i Meierigården

265 kroner per innbygger?

Dette kan bli et nøkkeltall å ta stilling til for politikerne om de skal vedta at Lier kommune arbeider videre med planene om et kulturhus

Om Ap s stemmegivning

Bård Strand og Tonje Evju, henholdsvis Arbeiderpartiets gruppeleder og partileder, gjør her greie for forskjellig stemmegivning i saken om kulturhuset i torsdagens formannskapsmøte.

Kulturhus og politikere i Lier

Innlegg fra Svein Rognlien

Hvilket kulturhus og hvor?

- Dette spørsmålet stiller Truls Hallingstad i sitt innlegg her --

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Hva vil vi med Lier?

Dette er spørsmålet kommunestyret må ta stilling til, skriver Marianne Spanli i dette innlegget.

Bør tale med én tunge

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand, etter at medlemsmøtet på mandag vedtok at partiet skal stå samlet i kulturhussaken.

Sylling fra luften - men når?

Mange takk til alle lesere som brukte litt av solskinnspåsken til å granske flyfotoet fra Sylling og Holsfjorden. Og rett svar er …..

Men hva hvis dersom?

Avstemningen om kulturhuset har ikke satt strek for diskusjonen. Nå florerer hypotesene om hvordan avstemningsresultatet kunne blitt annerledes.

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Vraket OPS-løsningen

Flertallsvedtaket i formannskapet i går betyr sannsynligvis at det ikke vil bli bygd noe kulturhus i Lier i 2012, og saken kan bli utsatt på ubestemt tid --

Stedsutvikling i Lierbyen!

Tvilsomt om det planlagte kulturhuset vil gi Lierbyen en positiv stedsutvikling og at stedet dermed vil stige opp av asken som fuglen ”Fønix”.

- Ta Lierbyen i bruk!

Liers ordfører vil ha kommunens næringsdrivende med på å bringe nytt liv til det noe avblomstrede kommunesenteret.

Kulturrådet om kulturhus i Lier

Lier kulturråds uttalelse vedrørende kulturhus i Lier

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

Avviser ikke kulturhus

- Det er likevel ikke aktuelt for Lier Fremskrittsparti å støtte etablering av et kulturhus i Meierikvartelet, sier leder Knut Eilert Sørnes (th på bildet)

Regninga kan bli for stor

Det frykter en svært skuffet Knut Røssum etter vedtaket i kulturhussaken.

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.

Skjødesløs vedlikehold

Det skriver Bård E. Strand i en kommentar etter vedtaket om salg og riving av Gamle Hegg skole.

Bør se på andre konkurranseformer

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård E. Strand, etter at det har meldt seg få aktører til å bygge Liers kulturhus.

Kulturregnskap

Hva koster kulturen oss, og hva bruker vi pengene til?

Trivelig tradisjon: Kalender og årbok

Årets utgave av Lierkalenderen er nr. 30 i rekken. Kalenderen og årboka er klar til salg.

Nitrist utvikling

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe som etterlyser større entusiasme til kulturhusprosjektet som nå ser ut til å bli nedstemt i kommunestyret.

Kulturhus nå

Lier trenger et kulturhus. Rådmannen har satt et slikt hus på agendaen. Men arbeidet med et kulturhus har alt vært i gang i to år. Kan vi stoppe nå?

Kulturhus NÅ!

Møtet om Kulturhuset har alt ført til debatt på kommentarfeltet i avisa.

Opprett en styringsgruppe

Det ansvarligjør politikerne, mener Bård Strand ( tv ) i en kommentar til saken om kulturhus i Lierbyen

Uroet over flertallspartiene

Arbeiderpartiets Bård Strand (tv på bildet) sikter til mangelen på holdning til konkurransemulighetene i et eiendoms- og byggemarked som flertallsvedtaket avslører ---

Lier og Gvarv til finalen

Hele 77 produsenter av eplemost meldte seg til årets konkurranse. Nå gjenstår 7, og bare én av dem er fra Lier.

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Vi besøker Liers spisesteder: Sylling Kroa

Det er magre kår for serveringssteder nord i bygda, der de aller fleste spiser hjemme og tar med seg niste når de skal ut.

Kulturhus i Lier innen få år?

Kulturkonsulent Pål Skogmo og hans delegasjon fra Lier kommune ble imponert over å høre Per Lien fortelle om innsatsen til folk i Gjerdrum kommune for å reise kommunens kulturhus.

Nei til kulturhuset

- Etter en saklig og god debatt besluttet Arbeiderpartiet i sitt medlemsmøte i kveld at partiet skal stå samlet når saken kommer opp i kommunstyremøtet, 8. mars, sier Knut Røssum som var en av møtelederne. Venstres gruppeleder, Nina E. Johnsen, kaller dette diktering av myndige mennesker.

- Nye og spennende muligheter

Det mener Ingeborg Rivelsrud (på bildet), leder av Kultur og Fritid etter møtet med representanter for beboerne i Lierbyen, foreningslivet, bedriftene og kommunen

Bråk, fyll og mye promillekjøring

En rekke kvinner med promille sørget for at Lier gjenerobret førsteplassen i politiloggen.

Stor takk til Lier

Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann ønsker å sitere en mottaksleder fra Nordre Land for den profesjonelle mottakelsen unge flyktninger har fått av Barneverntjenesten.

Berit – den utrettelige

Berit Dahl Soltvedt stiller opp når hun kan, og det er ofte. Denne helgen sitter hun i Frogner menighetshus med ny bok på bordet og ”tegneserie” på veggen.

Kontakt skaper tillit og dialog

Mens rettsvesenet håndterer et groteskt eksempel på hva hat kan føre til, har dialog og gjensidig forståelse gode vekstvilkår i nærmiljøet.

- Finn fem feil!

Håvard Benjamin Rype påpeker fem feil i saken om kulturhus i sitt innlegg

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

Pulveriserer ansvaret

- Det sier Søren Falch Zapffe om ansvarsfordelingen av "drop-outs-elever" fra Videregående skole.

Foring av folkevalgte

Ukens petit av Ulla Nævestad.

Optimistene har ansvaret

Ukens petit er ved Nina E. Johnsen, Gullaug, medlem av kommunestyret og formannskapet

Oppfyller partiprogrammet

- Jeg registrerer kritikk for at Høyres gruppe opptrådte samlet under avstemmingen om kultur i Lierbyen, uttaler gruppeleder Søren Falch Zapffe som her imøtegår kritikken.