Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 6441a99c7073785133801e290c79dcc7

Kulturhusets mange uavklarte sider

Det er ingen tvil om at kulturlivet i Lier både trenger og fortjener mer egnede lokaler, men det er stadig mer usikkert om det foreslåtte kulturhuset er en tilfredsstillende løsning. Kostnadene er også uklare.

Som kjent er det ikke de lokale kulturutøvernes behov som har høyest prioritet i rådmannens saksfremlegg til de folkevalgte. De overordnede mål for et kulturhus i Lierbyen er:
• Et vesentlig bidrag til utvikling av et livskraftig kommunesentrum
• En felles arena/møteplass for hele Liersamfunnet, kulturutøvere og publikum
• Samlokalisering med effektiviserings- og synergieffekter for de kommunale kulturvirksomheter
• Identitetsbygging og ”utstillingsplass” for Lier kommune.

Det primære er med andre ord ikke kulturlivet og kulturutøverne, men den ofte gjentatte forhåpningen om tiltak som kan gjøre Lierbyen til noe den aldri har vært og mye dessverre tyder på at den heller aldri vil bli.

Kulturlivets behov
Kulturutøvere som Liernett har vært i kontakt med, er usikre på hva slags forundersøkelser som er foretatt av de forskjellige brukernes behov. Vil kulturhuset gi rom for de fleste kulturformer, eller er det bare tilpasset utvalgte aktiviteter?

Om det skorter på behovsvurderinger, er det derimot ingen mangel på optimistiske fantasier, som denne fra en ivrig kulturhustilhenger for et par uker siden (Liernett 30. januar):  ”Historien viser svært gunstig utvikling på de stedene der man har greid å bygge kulturhus.  De pengene man har lagt i prosjektene har man fått tilbake med fortjeneste.”

Dessverre er det ikke alltid samsvar mellom håp og virkelighet, og i mange kommuner er kulturhusene blitt en uventet kostbar fornøyelse. Tønsberg er bare ett eksempel.

Underskudd
- Oseberg kulturhus går mot et underskudd på over 400.000 kroner, var tittelen på en artikkel i Tønsbergs Blad (14/1-2010) om den sviktende økonomien i byens nye kulturhus. Det ble slått fast at kulturhuset i Tønsberg
• Ikke har midler til markedsføring
• Ikke er nær målet om å dekke den kommunale kvoten på 120 dager i året
• Ikke får drahjelp fra media.
• Har et gap mellom forventninger og realitet.
• Møter kulturaktører som priser seg altfor høy.
• Går mot underskudd for tredje år på rad.

For dyrt for lag og foreninger
I Tønsberg har det nye kulturhuset imidlertid gitt flere problemer enn kjempeunderskuddet. ”Kulturombudet”, som er en sammenslutning av kulturarbeidere i Tønsberg kommune, skriver: ”Tønsberg kommune har formelt sikret seg en bruksrett, men lokale lag og foreninger opplever at stedet er for dyrt å bruke, og ofte er sal og scene altfor stor til de arrangementene vi ønsker å tilby. Enda verre er det at lokale aktører ofte opplever å bli nedprioritert til fordel for kurs, konferanser og andre arrangementer …”

Få alle kostnadene på bordet!
I Lier er det reist spørsmål om kostnadene til inventar og utstyr til kulturhuset er anslått altfor lavt.  I saksfremlegget står det at ”teknisk utstyr og nødvendig løst inventar og utstyr er grovt beregnet til 6-8 millioner”.
Da kommunestyret i Volda fikk en tilsvarende grovberegning under behandlingen av et påtenkt kulturhus, var tilbakemeldingen klar: Kommunestyret vil ha framlagt spesifisert oversikt over kostnader til inventar/utstyr som skal dekkast av kommunen ….

Ta beslutningen først, få fakta etterpå
Den tekniske driften av kulturhuset skal dekkes av OPS-avtalen. De øvrige og ganske vesentlige sidene av driften får de folkevalgte derimot vite lite om: ”Driftskonseptet og driftsambisjonene vil rådmannen komme mer detaljert tilbake til i egen sak når OPS-avtalen er endelig avklart”, står det i saksfremlegget.

Volda kommunestyres respons på noe lignende var: ”Kommunestyret vil ha framlagt oversikt over kor mykje personalressursar Volda kommune må rekne med å bruke i kulturhuset, kva som er nye stillingar og kva som kan nyttast av eksisterande stillingsheimlar.”


I Lier, derimot, må de folkevalgte tydeligvis beslutte å bygge kulturhuset før de får hele beslutningsgrunnlaget.

Forrige artikkel:- Har ikke tenkt å la Høyre få en lett jobbNeste artikkel:Eplefestivalen nærmer seg
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Onsdag 16. februar 2011 12:17: Liervelger
SISTE: Lier SV har endret standpunkt til kulturhuset, som partiet tidligere har gått inn for.
Onsdag 16. februar 2011 22:02: kulturarbeider
Kultur - til hvilken pris?
Kulturhusforkjemperne viser gjerne til Kolben kulturhus i Kolbotn når de skal illustrere hvorfor Lierbyen trenger et kulturhus. Jeg har sjekket litt på deres hjemmeside og funnet ut at for en teaterforestilling i den store salen vil det koste pr. kveld kr. 21.000,-. Det fordeler seg slik: Salsleie 1.600,-, lyd & lysutstyr 5.500,-, teknikere 6.000,-, trådløse mikrofoner 1.600,- og en fellesgarderobe 500,-. Det er verdt å merke seg at arrangøren ikke har anledning til å selge kaffe, brus, øl, vin eller vafler. Alt slikt salg skal serveringsbedriften i huset stå for.
Jeg så også på programmet for kommende måned. Det viste seg at av de 16 arrangementene var bare 4 lokale, og forunderlig?? nok var de alle i den lille salen....
Fredag 18. februar 2011 09:32: Partiløs inntil videre
Noen aner kanskje hvorfor rådmannen og folkene hans ikke vil si noe om driftsutgiftene og driftsinntektene før kommunestyret har sagt ja til kulturhuset.
Lørdag 19. februar 2011 12:38: Nabo Lierbyen
Helt enig med kulturarbeider og partiløs. Samtidig går kulturhuset i Tønsberg med dundrende underskudd,
Dessuten må jo kulturhuset innredes med møbler, cafe osv
Hva vil dette koste?
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode