Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 20146c92377f8bad8a69a8a04b7835c7

Økonomisk uforsvarlig

Det mener Kirsti Marie Lyngås ( her th sammen med partileder Navarsete), gruppeleder i Senterpartiet, om å si ja til Kulturhus nå.

Liernett har utfordret grupellederne til å kommenter kultursaken. Her er Kirsti Marie Lyngås sitt innlegg:

- I formannskapets møte i dag, torsdag, skal vi behandle saken om kulturhuset. På dagsorden står også en sak om vedlikeholdsetterslepet på våre kommunale bygninger.
I den forbindelse vil jeg sitere saksbehandler Emil Hovde:

”Det konstanteres at med en krevende kommuneøkonomi, med blant annet reduksjon i tiltaksplan bygg på 9.5 mill kr i HP 11-14, flere arealer, økte forventninger og krav vil det være meget krevende og forhindre en økning i vedlikeholdsetterslepet for kommunale bygg i Lier kommune.”

En økning i vedlikeholdsetterslepet og investeringer av bygg i forhold til lovpålagte kommunale tjenester som skole og sykehjem er store nok utfordringer for Lier sin allerede belastede økonomi.
Vi har vel ikke glemt at fylkesmannen allerede har Lier kommune i øyekroken i forhold til den høye gjelden og altfor ambisiøse handlingsplan på investeringssiden?

I avtalen med Skanska ligger det opsjonsmuligheter på kjøp av bygget. For eksempel etter 25 års leietid kan Lier kommune kjøpe bygget for 75 500 000,-. I løpet av 25 år har vi betalt Skanska leiekostnader på 8.6 mill pr. år som tilsvarer 215 000 000,-
Hvis vi kjøper et 25 år gammelt bygg vil vi da ha brukt 290 500 000,- på kulturhus. Dagens byggekostnad er beregnet til 151 000 000,- og det vil si at har betalt 139 500 000,- mer enn bygget opprinnelig kostet å bygge.
Dette er et godt eksempel på en dårlig leasingavtale.
Så kommer selvfølgelig alle rådmannens fiktivt summerte inntekter, som gjør at regnestykket ser bedre ut, men tør vi bygge på antagelser om inntekter, som vi vet kan svikte?

Lier kommune har ikke råd til å bygge kulturhus nå, men må heller fokusere på å få opp de byggene vi trenger for å ta godt vare på våre innbyggere. Det er på tide at kulturhusforkjemperne godtar dette. Hvis det blir flertall i kommunestyret for å gå videre med planene om å bygge kulturhus nå er det økonomisk uforsvarlig og det vil ikke Senterpartiet være delaktig i.

Kirsti Marie Lager Lyngås

Forrige artikkel:Den Store EpledagenNeste artikkel:Ny gavebok om vår jubilerende naboby
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Torsdag 17. februar 2011 13:04: ikulturarbeider
Så enkelt - og så godt kan det sies!
Torsdag 17. februar 2011 22:53: Lillemei
Regnestykket til Sp på hva huset koster er basert på en manglende kunnskap om hvordan man sammenligner kostnadenes kroneverdi over tid. Etter 25 år kan kommunen kjøpe huset til 75 mill kroner, ikke indeksjustert. dsv langt under hva 75 mill kr er i 2011-kroner.
Fredag 18. februar 2011 12:22: Kirsti Marie Lager Lyngås
Det er jeg klar over, men så må "Lillemei" også ta hensyn til forventet renteoppgang som igjen går på kostnadssiden. Jeg henviser videre til Frp sitt regnestykke opplest i formannskapet møte på torsdag. Det er en enda dyrere sluttsum enn jeg presenterte, med alle faktorer inkludert. Se på den.
Søndag 20. februar 2011 22:00: Frk fryd
Til alle dere som hyler så høyt om driftskostnadene til kulturhuset. Hvordan i all verden skal Lier kommune kunne ta seg råd til å kaste bort hele 6 mill i året? Hvor var hylekoret da dere vedtok nye Høvik skole? Årlig drift av det bygget er nesten 10 ganger så dyrt... Tenk så mange sykehjemsplasser det er, da?
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode