Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

- Et skolebygg for fremtiden

Ordfører Ulla Nævestad svarer på kritikken vedrørende utbyggingen på Høvik/Stoppen i sitt motinnlegg

I et kritisk innlegg mot undertegnede og Lier Høyre skriver Erik Hære at han har fulgt utbyggingssaken vedrørende ny skole på Høvik/Stoppen fra sidelinjen.
Innholdet i Hæres innlegg bekrefter med all tydelighet at han har vært på sidelinjen. Man kan sågar spørre seg om han i det hele tatt har vært tilstede på tribunen. Jeg finner det derfor høyst nødvendig å påpeke en del åpenbare feil og ubegrunnede påstander i Hæres innlegg.
Først vil jeg likevel gi ham rett i en påstand; Høvik/Stoppen blir et dyrt prosjekt. Forklaringen er enkel: Dagens byggekostnader er svært høye. All statistikk viser at byggekostnadene er tilnærmet fordoblet fra år 2000 til 2009 som blir vårt mest aktive byggeår i dette prosjektet. Bare for å illustrere prisutviklingen kan nevnes at siden år 2000 har prisen på boliger i Norge steget med 77%. Dette er selvsagt ikke direkte sammenlignbart med Høvik/Stoppen-prosjektet, men peker tydelig på prisveksten i bransjen. Derfor, skal man sammenligne pris, må man sammenligne med bygg som er ferdigstilt på omtrent samme tidspunkt, ikke med skoler bygget rundt år 2000 som Hære trekker frem til sammenligning, riktignok kanskje mer med hensyn til byggematerialer enn til pris.
Høvik/Stoppen-prosjektet har foretatt enkle sammenligninger med prosjekter på tilsvarende stadier i Oslo, Bærum og Drammen, og kvadratmeterprisen for vår nye skole synes ikke å være negativt avvikende.
Hære skriver også at kvadratmeterprisen for en skole av normal standard med 2008-priser bør ligge på kr. 27.400, mens Høvik/Stoppen totale målsum på kr. 467 mill fordelt på byggets 12.600 m2 vil gi en kvadratmeterpris på kr. 37.000. Det Hære tydeligvis ikke er oppmerksom på er at i denne summen ligger det innbakt mye som ikke har direkte med selve bygningen og byggekostnadene å gjøre. I summen ligger kostnader knyttet til riving av Høvik skole og den gamle musikkskolen, tilpassing av trafikkarealer, undergang under Nøsteveien, parkeringsarealer, tilrettelegging av utearealer, inventar og diverse miljøtiltak. Trekker vi fra dette, vil selve skolebygget ha en kvadratmeterpris på ca kr. 30.000. Arealene under bakken er aktive arealer som dusjer og garderober. At de er lagt under bakken er for å spare tomteareal. Det er imidlertid ikke billigere å bygge under bakken, slik man kan få inntrykk av i Hæres innlegg. Arealet må naturligvis regnes med hvis man skal sammenligne med bygg som har sitt areal over bakkenivå.
Hæres regnestykke er derfor misvisende.
Den nye skolebygningen skal erstatte to skolebygninger, nemlig Høvik barneskole og Stoppen ungdomsskole. Høvik skole er i disse dager revet. Salg, utleie eller alternativ bruk av
Stoppen skole vil bidra til en reduksjon av kostnader knyttet til nybygget. Denne reduksjonen er ikke lagt inn i målsummen. Den nye skolen bygges i god materialkvalitet og med svært fremtidsrettede miljøløsninger. Som eksempel kan nevnes energiforbruket. Nybygget vil ha et forbruk på under 100kw pr. m2, mens gjennomsnittsforbruket i eldre skolebygg ligger på ca 180kw/m2 og maksimumskravet for nybygg ligger på 135 kw/m2. Lavt energiforbruk fører til lavere energikostnader og sparer miljøet.
Det faktum at byggekostnadene har steget dramatisk betyr ikke at vi av den grunn kan skrinlegge planene om en ny skole i Høvik krets. For Lier Høyre og flertallet i kommunestyret er det maktpåliggende å kunne tilby gode skolebygninger, og Høvik skole var nå overmoden for fornyelse.
Hære kritiserer Lier Høyre for å legge inn en buffer for 150 fremtidige elever i bygningen. Vi er midt inne i revisjonen av kommuneplanen, og vi vet at det vil bli en rivende utvikling av boliger i Høvik krets de nærmeste 10-20 år. Bare på Flåtan skal det nå bygges mer enn 300 boliger, i tillegg kommer blant annet utviklingen på Lierstranda. Det ville være svært kortsiktig politikk å ikke ta høyde for dette når man bygger en ny, stor skole.
Når det gjelder utbyggingsmodellen og fremdriften, kan jeg forsikre Hære om at de incitamenter som ligger i modellen gjør at alle er tjent med økonomisk gunstige innkjøp i de kommende anbudsprosessene. Lier kommune har knyttet til seg ekspertise fra Bærum kommune som har solid og god erfaring med den valgte samspillsmodellen. Når neste skoleutbygging i Lier skal realiseres i Hegg krets, kan de erfaringene Lier kommune nå gjør legges til grunn ved valg av utbyggingsmodell. Det samme gjelder investering i nytt sykehjem.

Vedtak om godkjenning og gjennomføring av Høvik/Stoppen skoleprosjekt er fattet med et stort flertall i Lier kommunestyre.
Lier Høyre og kommunestyrets flertall ser med glede frem til å kunne tilby elevene i Høvik krets et moderne, funksjonell og fremtidsrettet skolebygg.

Ordfører Ulla Nævestad, Lier

Ulla Nævestad

Flere saker fra arkivet

Var han til stede under debatten?

Kristelig Folkepartis leder Brynhild Heitmann stiller dette spørsmålet i sin kommentar til Erik Hæres synspunkter på skoleprosjektet på Stoppen

- Velkommen opp på tribunen, Ulla Nævestad

Erik Hære kommer med et tilsvar på ordfører Ulla Nævestads innlegg/svar vedrørende utbyggingsprosjektet Høvik/Stoppen skole

Ulla Nævestad og Lier Høyre på ”autopilot”?

Erik Hære tar opp utbyggingen på Høvik/Stoppen (på bildet) i dette leserinnlegget

Stoppen skole

Mathias B. Dannevig tar opp et uteglemt poeng fra den pågående debatten om skoleutbyggingen på Høvik/Stoppen i dette leserinnlegget

Eplehagen - Liers nye skole.........

Hva skal den nye skolen som erstatter Stoppen ungdomsskole og Høvik barneskole hete? Debatten er i gang! Selvsagt er de gamle navnene spilt inn, men her er det (...)

Torg ved skolen

Den nye skolen på Stoppen får et torg i midten

Rådmann og pedagog

Rådmannen går inn for 1-10 på Høvik og Stoppen

På vei til Stoppen

Etter møtet i formannskapet i går vil Lier voksenopplæring overta en del av lokalene til Stoppen skole.

Regjeringen redder Lier-flertallet ut av uføret

Regjeringen har lagt frem et opplegg for å sikre økt kvalitet på vedlikehold og nybygg av skoler og svømmehaller. Rentekostnadene for en del av investeringene v (...)

Lier stilte sterkt i Drammenstoget

St. Hallvard, Høvik og Gullaug skoler var med i toget i Drammen i formiddag. Vi har bildene.

Tinestafetten 2009

59 lag deltok i årets tinestafett i Sylling

Kunsten på Høvik et skoleeksempel

- Å jobbe frem kunst i så fine lokaler er en fornøyelse, sier Bente Sommerfeldt-Colberg. Hun er den eneste liungen blant de seks kunstnerne som bidro til utsmykningen av Høvik skole.

Som en full mann på strøket

Arbeiderpartiets Bård Strand (tv på bildet) synes at Erik Hære har et bra poeng vedrørende skoleutbygginga på Høvik/Stoppen ---

Lierskolene i Drammens barnetog

Skoler og korps fra ytre Lier deltar som vanlig i barnetoget i Drammen, og i år har det jubilerende Høvik og Lier Skolekorps fått en hedersplass. OPPDATERT KL 14.48

Kan helgetilbudene reddes?

Arbeiderpartiet foreslår å sette av mer penger til drift av svømmehallen for å hindre at de mest sårbare gruppene mister sine tilbud.

Administrative innspill i skolesaken

- Idrettsrådet har ikke vært invitert med i selve prosessen, fordi det tidlig ble lagt som premiss at utbyggingen først og fremst skulle sees som et rent skoleprosjekt, sier Lillan Halvorsen og Ingeborg Rivelsrud (bildet), blant annet, i en felles redegjørelse

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Mer hallkapasitet i Lier...nå

Nå bygger Lier kommune ny storskole Høvik/Stoppen, og Lier-idretten har en unik mulighet til å få på plass ytterligere hallkapasitet tilknyttet skoleanlegget! (...)

Ønsker flere leietakere

- Vi er svært interesserte i å leie banen på Stoppen, hvis vi kan få rabatterte priser, sier Leif Helge Røed (bildet), leder i fotballgruppa i Lier IL

Hegg, Bakkeli og Veslefrikk klare for 17. mai

Med Høvik og Lier skolekorps i spissen var det forsmak på 17. mai gjennom Lierbyen for sentrumsbarnehagene og Hegg skole.

Strålende vær på Tinestafetten

Værgudene smilte til arrangørene og barn, og ungdom fra skolene i Lier fikk perfekte forhold for løping.

Idrettsmillionen fordeles

Rådmannens forslag til kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet er lagt fram og "ballen spilles" nå over til Ulla og de andre politikerne

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

Hegg og Høvik

Bilder fra 17. mai på Hegg og noen fra Høvik

Skremmende oppførsel overfor barn

Politiet fikk melding om en mann i 40-årene i en sort bil ved Høvik skole mandag.

Historien som gjentar seg?

Kr f s gruppeleder Brynhild Heitmann sammenligner situasjonen med byggingen av kulturhuset med da det ble utlyst konkurranse om å bygge Høvik skole --

Hallidrettene tapte

Bård Strand (her tv) og Arbeiderpariet kjempet en forgjeves kamp for å utvide Lierhallen, men tapte som ventet

Høvik fritid får 300.000

Lier er blant de 229 av til sammen 429 søkere fra Lindesnes til Finnmark som har fått positivt svar fra Utdanningsdirektoratet på søknad om midler til å utvikle kulturtilbud eller kulturskoletilbud for barn og unge.

Flytting til Stoppen?

Både Lier voksenopplæring og Lier Arbeidssenter venter spent på Tjenesteutvalgets vedtak onsdag kveld --

Frp-skolen

- Ettersom Frp hele tiden har sikret flertall for Lier Høyres budsjettforslag og handlingsprogram er innlegget her en sterk selvkritikk, skriver Arbeiderpartiets Bård E. Strand i sitt svar til Frp-ledelsen.

Tøffest krav på forvaltning

Liernett bringer her endringer i omstillingskravene som ble gjort i Kommunestyret på tirsdag

Robin Hood i ny form

Det ble en ny fin opplevelse på den andre dagen av Kulturskoleuka i Lier. Barneteatergruppa gledet publikum med sin egen versjon av klassikeren på intimscenen på Høvik skole i går.

Heiahallen

Har du kanskje ikke hørt om Heiahallen, ennå?

Flere kvinner med

I tillegg får gruppeleder Søren Falch Zapffe (på bildet) og ordførerkandidat Helene Justad sannsynligvis selskap av flere "nykommere" i kommunstyresalen etter høstens valg.

Kommunen har god økonomi

- Regnskapet for 2009 viser et overskudd eller et driftsresultat på 3.3 prosent, sier Søren Falch Zapffe, gruppeleder i Høyre.

Fjernvarmeanlegget må utnyttes

En kunstisbane er i høyeste grad realiserbar på Stoppen i forbindelse med bygging av nye Høvik skole, mener isentusiastene i Sparta Bragerøen ---

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Utsettelse eller annen finansiering?

- Utsettelse av investerinsgrosjekter som nytt sykehjem og rehabilitering av Hegg skole smerter, sier Søren Falch, gruppeleder i Høyre.

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

Medvirkning fra befolkningen viktig

Den nye kulturkonsulenten Lillian Halvorsen er svært opptatt av metodikk i arbeidet med den nye kommuneplanen for idrett og fysisk fostring

Stor publikumsinteresse

Forslag om skolenedleggelser, drift og bygging av haller og bygging av nye skoler og sykehjem trakk folk til kommunstyremøtet på Haugestad kveld --

Lier får 8,1 mill kroner i 2007!

Lier kommune har fått økning på over 40 millioner kroner i overføringene fra staten etter at Åslaug Haga tok over kommunaldep. Dette er midler vi har benyttet (...)

Ny asfalt til skolestart

Men boligfeltet lar vente på seg og elevtallet ved Nordal skole synker og synker --

Fotballturnering

Stoppen skole arrangerte onsdag den tradisjonelle fotballturneringen for bygdas 8. klassinger

- Finn fem feil!

Håvard Benjamin Rype påpeker fem feil i saken om kulturhus i sitt innlegg

Smilte likevel

Sylling skole, her representert med Julia Isabel Mora Folkvord, Emilie Andrea Dahl og Maren Elisen Braaten måtte gi tapt etter hele ni deltakelser i Nrk Buskeruds gjettekonkuranse.

Feil og fakta

- Den senere tids debatt og presseomtale vedrørende det planlagte kulturhuset i Lierbyen har brakt til torgs mye feilinformasjon og misforståelser, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

Hiphop på Hegg

20 førsteklassinger på SFO viste danseglede for foreldre og besteforeldre onsdag.

Lier Senterparti om Ulla-effekten

Blir spennende å se om det var Ulla-effekten som gjorde Høyre så store i Lier, skriver Senterpartiets ordførerkandidat Kirsti Marie Lager Lyngås.

Økonomisk uforsvarlig

Det mener Kirsti Marie Lyngås ( her th sammen med partileder Navarsete), gruppeleder i Senterpartiet, om å si ja til Kulturhus nå.

Debatten fortsetter

Rådmannen valgte å legge avgjørende vekt på skolens behov og ønsker på Stoppen, og det synes representanter for hallidrettene er svært beklagelig

17. mai-programmet 2010

Grunnlovsdagen er som vanlig fylt av store og små aktiviteter rundt på barneskolene i Lier.

3/4 klasse ved Oddevall skole vant

Kulturvertene Maria Johannsen og Hilde Marie Nes tok i mot ordfører, banksjefen i DnB NOR og skoleplanlegger som skulle dele ut premier til 3/4 klasse ved skolen.

Barna viktigst

- Jeg er ikke så resultatorientert, sier Erik Bjørnstad, allsidig trener i over 30 år som fikk Månedens Blomst av Liernett mandag kveld.

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Lytter til idrettslagene?

Blir det en utvidelse av Lierhallen etter at mange tillitsvalgte og idrettsledere har uttrykt skepsis til planene om to gymsaler på Stoppen?

Så tennes julegranene

Det er et bredt tilbud for de som ønsker å oppleve adventshelga med strålende barneøyne

Programmet for 17. mai 2011

Barneskolene i Lier har som vanlig egne arrangementer på 17. mai. Programmet for hver skole finner du her.

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

Økologi og filosofi

Martin Kuhn, vinneren av utsmykkingskonkurransen, vil sørge for at larvikitt blir et bærende element på nye Høvik skole.

- Litt edruelighet, takk!

Søren Falch Zapffe (H) mener Petter Dreier (Ap) har fulgt dårlig med i timen.

Nymalt og til salgs

Lier kommune ønsker å få mest mulig for det gamle "landemerket" i Lierbyen for å få fullført sentrumsprosjektet --

Ap vurderer flere økonomiske kurer

- Det er ikke uten videre slik at det å utsette Kulturhuset er svaret på kommunens akutte økonomiske problemer, sier gruppeleder Bård E. Strand

Kulturpolitikkens "D-dag"

På tirsdagens kommunestyremøte vil de folkevalgtes vedtak kunne legge til rette for et felles møtested for kulturen for framtida --

- Fylt til randen

Loppelåven til Høvik og Lier skolekorps er nå så full at de oppfordrer til direkte levering før neste helgs loppemarked

Æres den som æres bør!

Innlegg fra Janicke Solheim (SV)

To gebyrer og to forelegg

Det var fasiten etter at politibetjent Arvid Dahl og hans kolleger i dag tidlig hadde kontrollert sikkerhetsutstyr for barn i bilene på vei inn til Høvik skole.

Opprett en styringsgruppe

Det ansvarligjør politikerne, mener Bård Strand ( tv ) i en kommentar til saken om kulturhus i Lierbyen

Manglende informasjon

Det slår blant annet Arbeiderpartiets Bård Strand fast etter kommunestyrets behandling av skoleutbyggingen i Lierbyen.

HLSK at the Movies

Et par hundre tilhørere stilte opp da Høvik og Lier skolekorps (HLSK) onsdag kveld holdt sin årlige showkonsert, i år med tittelen ”HLSK at the Movies”.

Tid for loppemarked

Høvik og Lier skolekorps arrangerer loppemarked i helga

Lierbyen salsentrum - nytt luftslott i støpeskjeen?

Sitter på sidelinjen og følger en interessant politisksak om Lierbyen. Det skal bygges ny skole. I den forbindelse har noen smarte mennesker tenkt den geniale tanken som handler om å se synergier, flerbruk og god driftsøkonomi. FANTASTISK.

Fortsetter treneren?

Trener i Spabra, Marcus Walfridsson, har sagt opp sine jobber på Stoppen fra 15. juni, på grunn av manglende støtteapparat rundt A-laget.

Om penger og omsorg og politiske løfter

Høyere skatteinntekter og lavere renter gjør at Lier Arbeiderparti mener det bør åpnes for å øke rammene, hevder gruppeleder Bård E. Strand

Innflytting i januar

Rektor Sissel Gerhardsen Røine har all grunn til å feire at de nye lokalene til Kulturskolen er blitt godkjente

17. mai i Lier (2006)

Her finner du fullstendig program for 17. mai for alle skolene i Lier (2006)

Gladmelding til de folkevalgte

Prosjektet "Redusert energiforbruk" i Lier kommunes bygninger (her representert med Hegg skole) har vært vellykket

Det er politikernes ansvar

Som politiker forholder jeg til at det er rådmannen som har gjort dette, ikke den enkelte ansatte bak rådmannen, sier Bård Strand (tv på bildet), i sin kommentar om skolens rolle i Stoppenutbyggingen

Lierhallen i ny drakt

Skinnende og innbydende er førsteinntrykket etter oppussingen som har kostet vel 5,7 millioner.

17. mai på Gullaug

Barnetoget fulgte Høvik og Lier skolekorps fra Linnesstranda til Gullaug skole, hvor det fulgte taler, sang og lek.

Uroet over flertallspartiene

Arbeiderpartiets Bård Strand (tv på bildet) sikter til mangelen på holdning til konkurransemulighetene i et eiendoms- og byggemarked som flertallsvedtaket avslører ---

Premierer kirkelig vanskjøtsel

Det sier Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand (tv på bildet), til Liernett om kommunens tilskudd på to millioner til kirkebygg på Lierskogen

Ulla med soleklar seier

Fikk over 64,1 % av stemmene! Og hun får også selskap av 18 partifeller i kommunestyret.

Ulla tilbake på krakken

Når det nærmer seg sommer tar ordføreren nok en gang med seg krakken sin ut i Lier for å møte liungene.

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.

Privat kontra offentlige skoler

Det er et spørsmål som mange politikere stiller seg, skriver ukens petitskribent Bill Sandstrøm.

Pressemelding fra Utdanningsforbundet

GILHUSODDEN PROSJEKTSKOLE

ABBA. Thank You For the Music.

Høvik og Lier skolekorps og Lier Musikkverksted gjennomfører i høst et samarbeidsprosjekt som skal resultere i et forrykende ABBA-show basert på musikk av Benny Andersson/Björn Ulväus søndag 21. november i St. Hallvard skoles aula.

Kjøp av Gullaugtomten

Innlegg fra Ulla Nævestad

Åpent møte om Nye Hegg skole

Lier kommune innbyr til informasjonsmøte om utbyggingen.

Syttende mai i Lier

Det blir tog, musikk og gudstjenester mange steder i Lier på torsdag, og Lier Bygdetun holder åpent.

- Skyter seg selv i foten

Det sier tidligere hallmester Lars Nielsen om politikerne og deres vedtak om et sterkt redusert tilbud for publikum i Lierhallen.

Ungdommer hjelper

I flere år har elevrådene ved ungdomsskolene i Lier drevet småjobbsentraler.

En hjelpende hånd fra Bertel O. Steen

Høvik og Lier Skolekorps fikk hjelp av Bertel O. Steen da de skulle på tur

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.

- Det var på tide

Det sier samarbeidspartnerne Mari Grimsrud (tv), og Turid Rivrud Jørgensen om beslutningen om å tildele Bent Bredesen (th) Kulturprisen for 2012.