Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: d2fe3d3584701a1e527d5bf29609ff01

Kommunen har god økonomi

- Regnskapet for 2009 viser et overskudd eller et driftsresultat på 3.3 prosent, sier Søren Falch Zapffe, gruppeleder i Høyre.

- Dette er litt bedre enn måltallet på 3 prosent, sier Høyrelderen og fortsetter: - Årsaken til at vi ønsker et så stort overskudd er fordi vi trenger midler til store investeringsoppgaver i årene som kommer. Jeg kan her nevne Høvik skole, nytt sykehjem, rehabilitering av Hegg skole og Heiahallen. Dette er alle prosjekter som helt eller delvis er innarbeidet i Handlingsprogrammet 2010 - 2013. Høyre har ingen planer om å endre dette!

Oppslag i pressen om innsparinger på kr 56 mill er faktisk uten betydning for gjennomføring av disse prosjektene. Av disse kr 56 mill er allerede kr 20 mill gjennomført i 2006-2009 slik at kr 36 mill gjenstår. Disse innsparingene må gjennomføres enten ved flatt kutt i budsjettrammene for hver virksomhet eller ved at virksomhetene omorganiseres.

Fokus vil nå være å gjennomgå hvordan vi kan organisere virksomhetene på en bedre og mer kostnadseffektiv måte. Omorganiseringen kan føre til at vi finner ut at vi ikke har riktig kompetanse. Derfor må vi være åpen for å redusere bemanningen på noen områder.

Så enkelt - så vanskelig, avslutter Zapffe.


Om salen i kulturhuset.

Et knapt flertall på 25 (13 Ap, 7 Frp, 2 Sp, 2 Sv, 1 UF) mot 23 (19 H, 2 Krf og 2 V) stemmer vedtok at konkurransegrunnlaget (OPS) skulle inneholde 400 seter. Hvorfor stemte Høyre mot dette forslaget?

- Ifølge funksjonsdiagrammet for nytt kulturhus er det to alternativer til storsal. Vi (H, V og Krf) ønsket å få tilbud på begge størrelsene, ikke bare det ene som flertallet ønsker. Vi var opptatt av å ha fleksibilitet og ikke binde oss til noe, uttaler Høyres gruppeleder

- Når man skal utlyse en konkurranse er det et poeng at ikke alle forutsetningene er låst før utlysningen. Vi i KrF vil ta beslutning om antall plasser når vi har begge alternativene kalkulert og utredet. Vi mener at den beste løsningen bare kan velges hvis mest mulig av konsekvenser og muligheter ligger på bordet samtidig, sier gruppeleder i Kristelig folkeparti, Brynhild Heitman

Forrige artikkel:Siste julebrev fra MalagaNeste artikkel:Smilte fornøyde
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode