Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 4e9a6807b0c14e8b75ede42506187d5c

Stedsutvikling i Lierbyen!

Tvilsomt om det planlagte kulturhuset vil gi Lierbyen en positiv stedsutvikling og at stedet dermed vil stige opp av asken som fuglen ”Fønix”.

Det er merkelig at flere av våre valgte politikere lar seg manipulere av noen velformulerende kulturforkjempere, som kun sloss for sine særinteresser.
Nå er det på tide, etter å ha brukt millioner av kroner på utredninger, å sette foten ned.
Nok er nok. Lierposten nevner en leiekostnad i året på ca. 6 mill. DT nevner 8,5 mill.
Da blir det vel fort 12 mill. i leie i året, som kommunen må betale i mange år fremover.
Slike prosjekter blir vanligvis dyrere enn beregnet og hvor skal inntektene komme fra?
Att på til skal kulturhuset bygges innenfor den såkalte kulturaksen. Det trangeste stedet i hele Lierbyen, som gjør at både buss og drosjeterminal må flyttes.
Dermed må både Andershaugen og gml. Hegg skole ofres.
(Salg av Gml. Hegg skole tomta, skal da finansiere ny bussterminal.)

I et møte som kulturrådet holdt på Haugestad i 2008 var det en kulturgeneral fra Kolbotn som listet opp at en prognose på 150.000 besøkende i året og at ny cafe og nytt bibliotek ville øke besøksandelen. Det er i dag 5 spisesteder i Lierbyen og de fleste sliter med inntjening.
Leser også i DT at biblioteket har nedgang i besøkende!
10/2 hadde kulturrådet igjen innkalt til møte og vel 100 møtte opp. De fleste var antagelig ”kjernen”av entusiaster. Folkemeningen utenfor veggene til kulturrådet og kulturkontoret er derimot preget av skepsis til kulturhus. Kommunen skal spare 100 mill. kroner de neste tre årene og er det ikke penger, må skole og sykehjem, settes opp mot kulturhus. Til og med ny hall på Lierskogen og renovering av St. Hallvardhallen, bør prioriteres før kulturhus, da begge disse kan bli og blir brukt av barn og ungdom fra tidlig morgen til sen kveld hver dag.

Hvorfor ikke vente noen år med aktivitetshus/flerbrukshus?
Bygg ny barneskole i nærheten av ungdomsskolen ved Lier Sykehus.
Bygg nytt sykehjem på Hegg der barneskolen er i dag og samtidig bygges et ”normalt” aktivitetshus/flerbrukshus i tilknytting til sykehjemmet. Da vil bruken her bli fleksibel med spisested, aktivitetssenter, underholdning, møtelokaler og gjerne flere servicetilbud.
Ved Hegg er det nærhet til buss, lett tilgjengelighet, og store muligheter for parkering til besøkende og ansatte.
Og ikke minst! Ingen ny buss eller drosjeterminal og Andershaugen og gml. Hegg skole blir ikke berørt.

Og! Hvem næringsdrivende vil etablere seg i Lierbyen, når parkeringsforholdene er verre en noen gang? Skal det skapes en ny giv i Lierbyen må det være noe som fungerer og trekker til seg besøkende på dagtid.
Hva slags forretninger skal etableres, for at vi rundt 3000 personer som bor i Lierbyen og omland, skal handle annet en mat i Lierbyen?
Synd at Kiwi ikke flyttet inn i Bakerikvartalet, da hadde muligheten for annen etablering der, kanskje vært til stede!
Kanskje burde beste forslag om ny giv i Lierbyen premieres?

Lierbyen, februar 2011.
Svein H Trogstad
Pensjonist.

Forrige artikkel:Eplefestivalen nærmer segNeste artikkel:Lier får Norges første salamanderhotell
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Torsdag 17. februar 2011 09:02: Paul Christian Justad
Lser med interesse Trogstad sine synspungter, men det jeg aller mest er glad for er støtten til å bygge ett nytt sykehjem på Hegg tomta.
Få en 1-10 skole ved lierbyen skole. Hegg tomta er stor kanskje en kulturfløy her? Men det blir neste debatt men la ikke den bli 10 år for sykehjemmet skal stå ferdig i 2013 og det haster.
Torsdag 17. februar 2011 14:11: Morgan Langfeldt
Mye bra argumenter. Når man tenker på at man er forpliktet til å leie i 25år av 8,5 millioner minst(212mill.), for så å få en mulighet til å kjøpe det av utbygger(SG-finans) for 75 millioner. Dette er ikke mullig å gjennomføre uten at det må utsettes både sykehjem og skole.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode