Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 6f1e998d5d0b5658a645e1f0b3504e82

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Til Politiske gruppeledere.

Fra Lier kulturråd

Vedr: Kulturhus

FREMTIDENS LIER – HVA ØNSKER VI

Lier kulturråd har som kjent gjennom mange år arbeidet for et kulturhus i Lier.

Et politisk vedtak ble fattet om å utrede et prosjekt i Lierbyen sentrum basert på en OPS-finansiering.

Denne utredningen er under arbeid hvor kommunens administrasjon i samarbeid med representanter for kulturlivet lojalt har fulgt vedtaket og har lagt ned betydelige ressurser med mål om å fremlegge et prosjekt for politisk behandling i mars 2011.

Som vi alle kjenner til skal kommunestyret behandle handlingsplanen for de kommende år i neste uke. Vi har latt oss fortelle at flere partier har foreslått å ta vekk de avsatte driftsmidler slik at det ikke følger økonomisk støtte til drift til vedtaket om å bygge kulturhus.

Betydningen av dette forstår alle.

Kulturlivet i Lier har stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg som dessverre noen ganger rammer ønskelige og gode formål. Det som føles svært frustrerende er at det arbeid og den kompetanse som er bygget opp i prosessen nå kan komme til å være bortkastet og forsvinne. Dette må være feil bruk av gode resurser og som unødig koster kommunen betydelig midler som heller burde vært brukt til andre gode kulturformål.

Vi ber våre politikere om å hindre at dette skjer. En utsettelse er tross alt bedre enn skrinlegging.

Dette er den ene siden av saken.

Den andre siden er fremtidens Lier. Hva vil vi med bygda vår. Lier er en tilflytningskommune. Hvert år flytter forventningsfulle mennesker bestående av både barn, unge og pensjonister, til Lier. Hva forventer de av tilbud i dag og i fremtiden.

Er det slik at vi i stadig større grad må reise til våre nabokommuner for å søke de tilbud vi etterspør. Vi savner en overordnet politisk plan som gir klare syn på hvilken retning man ønsker at bygda vår skal følge i fremtiden. Dette gjelder for næringsliv, foreningsliv, for barn og unges oppvestmiljø, for pensjonister og for fremmedkultur.

Et flerbrukshus/kulturhus gir ikke noen måte svaret på alt, men et slikt tilbud har en mye viktigere rolle i samfunnet enn bare å være et ”tilbud for noen med sære interesser”, som noen motstandere har uttrykt det.

Kulturhuset skal være et samlende tilbud som hele Liers befolkning skal ha glede av. Et trygt sted å være for barna våre og for ungdommen, et positivt tilbud til våre pensjonister, en arena der fremmedkultur blir synliggjort og møter norsk kultur, et møtested for næringslivet, for konferanser, messer og utstillinger.

Lier består av flere små positive grendesamfunn. Lier trenger et sentrum som kan samle alle. Kulturhuset kan bli den første brikken som bidrar til at Lierbyen utvikles til et aktivt og samlende sentrum, og legger grunnlaget for videre næringsutvikling.

Kulturlivet i Lier er mangfoldig, og består i dag av mange flotte organisasjoner som gjør et betydelig frivillig arbeid som skaper en fritidskvalitet som er viktig for både barn, ungdom og voksne. Hverdagen for alle disse er krevende, både med hensyn til praktiske forhold, økonomi og arbeid med rekruttering. Dette arbeidet blir ikke mindre når arenaene for øvelser og fremvisning består av dårlig tilrettelagte klasserom og gymsaler. Dette gjelder de fleste organisasjoner og spesielt kulturskolen og musikkverkstedet som i beste fall, har et tidsbegrenset tilbud. Hva er planen for disse institusjonene hvis det ikke blir kulturhus?

Nedleggelse av bibliotek er også et tema om dagen. Er det planer om å styrke ”sentralbiblioteket” som en kompensasjon og gjøre dette mer attraktivt.

I så fall er en samlokalisering med annen kulturvirksomhet og lett tilgjengelighet et godt grep som har medført betydelig øket besøksfrekvens i andre kommuner.

Lier trenger et flerbrukshus/kulturhus.

Med kulturell hilsen

Lier kulturråd

Hege Tollefsen, Leif Vinge, Turid Mathiesen, Are Ølberg, Roar Kristensen

Forrige artikkel:Siste julebrev fra MalagaNeste artikkel:Smilte fornøyde
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Onsdag 8. desember 2010 17:05: Kulturvenn
Lier Kulturråd seiler under falsk flagg. De gir inntrykk av å være talerør for hele kulturlivet i Lier, men er i virkeligheten en sammenslutning av noen få foreninger med et par felles særinteresser, i første rekke kulturhuset.
Onsdag 8. desember 2010 19:48: Per i Lia
For et luftslott. Bra hvis dette blir utsatt, enda bedre om det blir skrinlagt. Lier trenger selvfølgelig ikke et kulturhus, det har vi jo nok av i umiddelbar nærhet. Både Drammen og delvis Asker har utmerkede tilbud, enda bedre i Oslo. Jeg synes Lier kommune skal satse på legge til rette for økt bosetting nær E18. Mange vil gjerne bo her, men det legges ikke tilrette der folk vil bo. I stedet legger man ut uinteressante tomter lang oppi Sylling. Herregud, kan jo like gjerne bo på Hønefoss. Vi trenger ikke kulturtilbud av denne karakter i kommunen. Det vi trenger er bra skoler for barne våre, og tilrettelegging for idrett og andre fritidsaktiviteter for barn og ungdom. Glem den bakstreverske drømmen om et "livlig" sentrum i Lierbyen, vi klarer oss fint med Asker/Drammen.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode