Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 95ea1fdf3b6dc4d1046f46841483b97f

Manglende dialog

- Det er trist at ingen av de andre borgerlige partiene var interesserte i en dialog om budsjett i forkant, mener Lars Haugen og Knut Eilert Sørnes (th på bildet) i Lier FRP

FPR har lagt mye jobb i å lage et nøkternt og godt budsjett. Likevel etterlyser flere representanter fra disse partiene at behovet for fellesløsninger fra talestolen i kommunestyresalen.

Vi er særlig skuffet over at våre forslag om støtte til "inn på tunet" og styrkning av PP-tjenesten ikke ble vedtatt samtidig som de andre borgelige partiene finner å kunne prioritere ekstravagante prestisjeprosjekter, det vil si kulturhus i Lierbyen. Kulturhus kan være aktuelt, men ikke i den nåværende situasjonen. Vi er også kritiske og undrende til måten flertallspartiene angivelig fant penger til å igangsette kulturhuset.

Vi er fornøyd med at det gis inntrykk av at andre kulturhusløsninger enn Meierikvartalet fortsatt vurderes.

Det er svært positivt at lindrende enhet på Nøstehagen er sikret.

Det er på det rene at musikkverksted og kulturskolen ikke har gode nok lokaler. Men at de er prekære i den betydningen at utfordringen må løses i løpet av noen måneder er ikke vår oppfatning. Det er for øvrig vår oppfatning at både kulturskole og rockeverksted gjør en god jobb. Dette kommer til uttrykk i vårt budsjettforslag hvor kulturskolen er tilgodesett med en betydelig økning. For FRP er det viktig at tilbudet til kulturskolen ikke blir så dyrt at flere barn må trekke seg av økonomiske årsaker. Dette
er viktigere enn at lokalene er "tipptopp".

Lier FRP

ved Lars Haugen og Knut Eilert Sørnes

Forrige artikkel:Dampbåter på TyrifjordenNeste artikkel:Tilhører vår regionale historie
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Søndag 28. desember 2008 22:48: paul Christian Justad
Det er bare en ting og si om årets budsjettbehandling, slik kan det ikke fortsette i fremtiden. Lierposten hadde i sin leder for fjorten dager siden en god leder hvor de påpekte svakheten i demokratiet ved at fåtallet av de som stemte for fellesforslaget ikke vet hva de stemte over men at det ble tryllet frem noen millioner til drift av kulturhus og at det på sviktende grunnlag ble gitt to millioner til Lierskogen kirke. Vi er enige om at lindrende enhet på Nøstehagen er en god ting, at ikke ingangsettelse av dementboliger på Gifstad ser ut til å komme igang før 2010 er en stor svakhet. Neste år bør budsjettet være noe enklere slik at blir mere forstålig, alle partier har noe positivt å bidra med, FRP hadde også det denne gang så neste år blir alt så mye bedre.
Mandag 29. desember 2008 00:22: Håvard Rype
I følge Paul Christian Justads innlegg så har innbyggerne i Lier stilt seg slik at de har valgt inn kommunestyremedlemmer som ikke er i stand til å forstå konsekvensene av sin egen stemmegivning! De har til og med på et sviktende grunnlag vedtatt å rehabilitere Lierskogen kirke. Det eneste sviktende i denne sammenhengen må være fundamentet for gulvet i selve kirkerommet, som på grunn av råteangrep truet med å gi etter og sende menigheten i en retning Bibelens ord advarer mot!
Det er nesten så man kunne tro at herr Justads verv som kirketjener ved Sjåstad kirke, gjør at han er mer opptatt av at kirkens ressurser bare skal brukes på de fire hovedkirkene i sognet enn at folkets egen kirke på Lierskogen fortsatt skal bestå!
Mandag 29. desember 2008 08:54: Nettleser
Framskrittspartiet er kjent for å foreslå penger til alle populære formål, så hvorfor lover ikke partiet et klekkelig bidrag til kjerka på Lierskauen?
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode