Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 639b8549c45e326eb2bbeb336e1e7e3a

Rørende enighet om samhandlings-reformen

Kommunestyresalen på Haugestad var i går fylt av ansatte innen helsesektoren i kommunen og politikere fra alle partiene. Lier KrF hadde tatt initiativ til møtet om samhandlingsreformen.

Bildet over: Linda Dåvøy, Trond Johansen, Hans Petter Christensen og Brynhild Heitmann.

Stortingsrepresentant Laila Dåvøy (KrF) ga en orientering om samhandlingsreformen, som det er stor tverrpolitisk enighet om på Stortinget. Uenigheten ligger i hvor fort ordningen skal gjennomføres samt at kompetansekravene ikke skal lovfestes.

Dåvøy var meget kritisk til det hun omtalte som profesjonsnøytralitet.  Hun understreket videre utfordringene med gode avtaler mellom kommune og sykehus, klare definisjoner om hvem som er ”utskrivningsklare” pasienter. Hun var for øvrig meget imponert over arbeidet innen demensomsorgen i kommunen.

Lier kommune godt i gang med forberedelsene

Rådmann Hans Petter Christensen sa at kommunen er godt i gang med forberedelsene. Han understreket at alle reformer er krevende, særlig med hensyn til resursdisponering. Kommunen skal betale fire tusen kroner per pasient per døgn pasientene eventuelt blir værende på sykehus etter at de er utskrivningsklare.

Kommunen får mange nye oppgaver som koster penger. Han var ikke bekymret for profesjonsnøytralitet da behovene kan være svært forskjellig fra kommune til kommune.

Videre ble det i møtet spesielt påpekt behovet for langt mer bevilgninger til kompetanseheving. Eksisterende bemanning skal utvikles og ny kompetanse skal rekrutteres.

Rådmannen understreket videre behovet for god dialog med helseforetakene og sa at de snart var i mål med å definere hvem som er utskrivningsklare. Han viste også til at reformen skal innarbeides over 4-5 år. Lier får 22 millioner kroner til finansiering av reformen.

Stort sett enige ordførerkandidater

Helene Justad, Tonje Evju og Brynhild Heitmann lytter til møtelederen, Trond Johansen.

Ordførerkandidatene Helene Justad (H), Tonje Evju (Ap) og Brynhild Heitmann (KrF) fikk deretter ordet for å redegjøre for sine partiers syn på hvilke utfordringer de så for seg i Lier.

Det var liten uenighet om mål og alle hadde forhåpninger til at det var nok penger i reformen til å løse det meste. Ingen ville love mer penger fra Lier kommune over neste budsjett på nåværende tidspunkt. Det hadde nok forkjemperne i salen for et kompetanseløft, håpet.

Det ble spesielt nevnt at en bedret folkehelse på sikt er mye opp til hver enkelt person. Det ble vist til ulike frisklivstiltak og frivillig sektor som må trekkes bredere med i arbeidet.

Eneste uenighet som ble registrert var at Justad ville samarbeide mot Asker/Røyken (Bråset), mens Evju heller ville samarbeide med legevakten i Drammen.

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Fredag 2. september 2011 20:14: Ingrid
Jeg frykter at eldre mennesker blir \'kasteballer i systemet\' ved innføring av denne samhandlingsreformen!

Hilsen ei som er skeptisk.
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode