Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 0f191472f3e30c3081498573c54d76f6

Bevar Gamle Hegg

På ettermidagens 1. maiarrangenment på Høvik skole appellerte Arbeiderpartiets ungdomskandidat til at Lier kommune må utvide mulighetene for Lier Musikkverksted

Leder Tonje Evju (th på bildet) i Lier Arbeiderparti hadde fått med seg mer kjente gjestene, som stortingsrepresentant Lise Christoffersen og Petter Eide, tidligere generalsekretær i Amnesty og Norsk Folkehjelp innleder om internasjonal solidaritet og menneskerettigheter. I dag er Petter valgt internasjonal sekretær i SV.

Lier musikkverksteds noe usikre fremtid er et kjent tema. Petter Dreier tram fram dette på nytt under 1. mai - arrangementet på Høvik i ettermiddag. - Jeg vet at mitt parti ikke har programfestet dette, men jeg er klar – bevar gamle Hegg skole – til beste for rockeren og musikermiljøet i Lier. Jeg vil ha en plass til ungdommen i Lier, sa Dreier og skrøt skikkelig: - Rockeverkstedet har landets beste musikere
Og kvaliteten ble bevist ved at Simen Bredesen Hørthe og Rasmus Wøien Olsen, finalister i ungdommens kulturmønstring spilte sammen med Bent Bredesen, like før Dreiers appell.

Skole og omsorg
Ellers advarte Dreier mot at økt privatisering. - Den norske modellen er under press, Høyresiden ønske om å slippe markedskreftene løs og privatisere, sa han. Nokså bombastisk slo han fast at det er uaktuelt med privatisering. - Skole og omsorg er et felles ansvar. Høyresiden står for to ting: 1. Masse privatisering av skole og eldreomsorg. 2. Svekkede rettigheter for arbeidstakerne. Flere av de borgelige partiene har ved flere anledninger gått inn for svekkelser i arbeidstakerrettigheter som kutt i dagpenger, kutt i sykelønnsordninger og så videre, hevdet han.

Nivådeling og karakterer
Dreier advarte mot karaktersetting på 5. trinn. Han støttet seg uttalelser fra kjente skoleforskere. Høyres forslag om mer individualisering og nivådifferensiering ville heller ikke Dreier støtte, med hensvisning til skoleforskning. Økt lærertetthet i Lierskolen må være målet. – Og læreren må få lov til å være lærer og ikke papirarbeider, understreket Petter Dreier.
Ellers var det ikke uventet at han hadde nevnte at resultatet av full barnehagedekning er historisk, og at prisen er redusert med nesten 30 prosent. 1000 nye studieplasser for førskolelærere var også med på hans skryteliste.
Foruten Lier Arbeiderparti sto Lier SV sammen med LO Drammen og Omegn, Fagforbundet i Lier, som arrangør.

Det er lett å forstå at den energiske partileder, Tonje Evju, var skuffet over oppslutningen spesielt med tanke på dyktige folk som Eide med internasjonal solidaritet og menneskerettigheter som tema og Christoffersen med temaer som kvinnesolidaritet og menneskerettigheter fra talerstolen. Blant de cirka 50 savnet vi mange kjente ansikter fra det lokalpolitiske liv i Lier, spesielt inne SV.

NB. 1. mai-aksjonen
1.mai-innsamlingsaksjonen 2011har fokus på palestinske flyktninger som lever i Gaza, Vestbredden og Libanon. Denne årlige innsamlingsaksjonen som Norsk Folkehjelp samarbeider med Arbeiderpartiet
Folk forandrer verden var overordnet tema.

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Mandag 2. mai 2011 11:17: Petter
Petter Dreier! Liers mann for framtia. Stå på Petter
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode