Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 3750cc6a3ef9fa1019d683ccd6fa4676

Etter ULOBA: Stor uro blant brukere og pårørende

Bård Strand (A) påpeker i et brev til Liers ordfører og rådmann at det er stor uro blant brukerne og deres pårørende om ivaretagelsen av brukerstyrt personlig assistanse i overgangstiden etter oppsigelsen av avtalen med ULOBA.

Bildet over: Lier Arbeiderpartis gruppeleder Bård Strand mellom Lier AUFs leder Håkon Nordstrand (t.v.) og partiets valgkampleder og  ungdomskandidat Petter Dreier.

I et brev som i går ble sendt til ordfører Ulla Nævestad og rådmann Hans-Petter Christensen, skriver Bård Strand:

Lier kommune har som kjent sagt opp avtalen om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for 6 brukere fra og med 1.oktober. Disse 6 har i dag ordninger gjennom det omdiskuterte selskapet ULOBA, og kan etter 30.september velge assistenter ansatt i kommunen eller i en av 6 private konsesjonshavere. Nøyaktig 3 uker før overgangen hersker det imidlertid stor uro blant brukerne og deres pårørende om hvordan deres BPA blir. Det er tydelig at kommunens kommunikasjon med og informasjon til disse har vært langt fra god nok.

Det problematiske er at nettopp trygghet for assistansen er helt essensielt for brukerne. Assistansen er så personlig og intim at den ikke uten problemer kan overlates til tilfeldige nye assistenter. Den enkelte assistent blir med andre ord en viktig del av den assistansen kommunen har vedtatt at brukeren har rett til etter ”Lov om sosiale tjenester”. Det å skape utrygghet for brukerne kan i seg selv være et brudd på faglig forsvarlig tjeneste fra kommunens side, og dermed også et lovbrudd.

Brukerne har altså et behov for å kunne fortsette med sine kjente assistenter, uavhengig av hvilken arbeidsgiver assistenten er tilknyttet. Det kan derfor være viktig at assistentene som i dag er ansatt i ULOBA fortsetter som assistenter for ”sin” bruker, også etter 30. september. Og uansett skal det arbeidet assistentene utfører nå, også utføres etterpå. Lier kommune har imidlertid ikke sørget for en sømløs overgang ved å sikre assistentenes mulighet til å videreføre sitt arbeid gjennom regelverket for virksomhetsoverdragelse. Assistentene er heller ikke på en tilstrekkelig måte blitt informert om eventuelle ansettelsesvilkår ved overgang til kommunal ansettelse eller i et av de seks private firmaene.

De siste ukene har Lier Arbeiderparti forsøkt å få svar fra administrasjonen i Lier på hvordan brukernes situasjon er fullt forsvarlig ivaretatt etter 30. september. Vi har fått mye informasjon om hvorfor kommunen har ønsket å få bedre kontroll over pengestrømmene ut av kommunekassa. Men vi har ikke fått en eneste lille informasjonsbit om hvordan brukernes behov er tenkt ivaretatt. Det gjør oss urolige på vegne av disse få, men svært sårbare, liungene.

Av den grunn krever vi at kommunen prolongerer avtalen med ULOBA i 30-60 dager slik at vi kan få en betryggende avvikling og overgang til ny ordning uten at brukerne blir de uskyldig skadelidende. I den perioden må kommunen sikre at ansettelsesforholdene for assistentene blir avklart på en måte som tilsvarer kravene til virksomhetsovertakelse sammen med Fagforbundet, for å sikre at brukerne ikke mister sine kjente og kompetente assistenter. Kommunen må også sørge for tilstrekkelig kommunikasjon med og informasjon til  brukere og pårørende.

Lier Arbeiderparti finner det høyst kritikkverdig at disse åpenbare behovene hos brukere og assistenter ikke er tilfredsstillende adressert underveis i prosessen, og krever politisk styring av prosessen videre.

Med vennlig hilsen
Bård Strand
Lier AP

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode