Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 30318f572dae7c7cd6c4f63dfc321065

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

- Vi vil helst ha tilbud til kommunens innbyggere innenfor kommunens grenser, men ser dette som et interessant alternativ ettersom det for innbyggerne i ytre Lier vil være snakk om veldig små avstander, sier Bård Strand, gruppeleder for Arbeiderpartiet.

- Vi imøteser derfor rådmannens utredning og avklaring, som bør skje raskt ettersom eiendommen er ute i markedet til salgs. Men jeg antar det er relativt få aktuelle kjøpere, og håper det gir oss tid til en god saksbehandling, sier han.

- Ettersom kommunestyrets flertall nå har strødd rundt seg med lånte penger i andre sammenhenger, er det viktig å se på kostnadsoptimale løsninger for de tjenester og institusjoner kommunen skal tilby sine innbyggere, og dette kan være et slikt eksempel. Men det forutsetter naturligvis at bygningsmassen er slik at den kan benyttes.

En av flere løsninger

Brøholt er ett av flere mulige løsninger for å dekke sykehjemsbehovet i Lier. Den fysiske avstanden er ikke avskrekkende, men det psykologiske kan være betydelig, mener Søren Falch Zapffe, Høyres gruppeleder.

- Dersom man skulle velge å gå videre med Brøholt ville det vært spennende å se på ulike eier- og organisasjonsformer hvor kommunen og private aktører kunne samarbeide, sier han.

Fortsatt er imidlertid en løsning sammen med nytt sykehus på Gullaug vår prioritet nr 1. Jeg skjønner godt at Lier Ap har behov for å avlede oppmerksomheten fra nytt sykehus på Gullaug. Denne saken har jo regjeringen sendt ut på stadig nye ørkenvandringer. Intensjonsavtaler har vi sett nok av i denne saken – når skal det handles?, spør Falch Zapffe

- Saken om et eventuelt kjøp av Brøholt har ikke vært drøftet i Lier Høyre, opplyser han.

Forrige artikkel:Ett år etter MangfoldsåretNeste artikkel:- Fikk brukt fysikken
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode