Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 8d5fa3080cc8bfa2fe91b110cbe66a49

Var han til stede under debatten?

Kristelig Folkepartis leder Brynhild Heitmann stiller dette spørsmålet i sin kommentar til Erik Hæres synspunkter på skoleprosjektet på Stoppen

Endelig ny skole på Høvik Stoppen.

Sommeren er over og ved gjennomgang av avisene og Liernett for perioden, ser jeg at Erik Hære har uttalt seg noe bombastisk om Høvik Stoppen skoleprosjekt som ble behandlet på siste kommunestyremøte i Lier rett før sommeren. I sin overskrift på innlegget i Liernett bruker Hære uttrykk som ”Ulla Nævestad og Lier på autopilot”. Jeg lurer på om Hære var til stede i kommunestyre salen da saken ble debattert?

Jeg synes at vår ordfører Ulla Nævestad svarer presist og utfyllende på hans angrep på ordføreren og hennes parti annet sted på nettsiden, men fra min posisjon som gruppeleder i Kristelig Folkeparti vil jeg meddele at flertallsvedtaket i kommunestyret ble støttet av alle partiene så nært som Arbeiderpartiet.  Vedtaket er ikke noe soloopptreden av ordføreren eller hennes parti. Saken vedrørende skoleprosjektet Høvik/Stoppen har vært til behandling i flere kommunestyremøter og prosjektet ble startet i forrige valgperiode. Lier kommunestyre er satt til å ta beslutninger. Oppgaven vår er å sørge for skikkelig skole for fremtida, med nok plass til alle. Prosjektet er kostbart, men alle kommuner som bygger skole i 2009 er berørt av de samme priser og forutsetninger som vi i Lier. Kristelig Folkeparti mener at saken er godt utredet og har i seg muligheten for store kostnadsreduksjoner hvis det er sannhet i at markedet har endret seg i løpet av sommeren. I denne sammenheng har jeg behov for å minne om at ved 1. utlysning av anbud på prosjektet kom det ikke inn et tilbud. (De lokale entreprenørene var fraværende).  Da måtte Lier kommune arbeide frem alternativ måte å løse byggeprosjektet på.  

Annet sted på nettsiden følger mindretallets gruppeleder Bård Strand opp Høres innlegg med sin egen karakteristikk av kommunestyret ”som er full mann så strøket”.

Slike uttrykk sier ganske mye om Bård Strand og hvordan han takler et nederlag i det politiske arbeidet som Lier kommunestyre er satt til å løse. Slike holdninger om sine kollegaer kvalifiserer verken til samarbeid eller til verdsettelse av den oppgaven Lier kommunestyre er satt til å forvalte. Det er godt å vite at vi har et demokrati i Lier kommune som fungerer, derfor blir det ny skole i 2010.

 
Brynhild Heitmann

Gruppeleder KrF

Forrige artikkel:Bedre språkopplæring i Lier?Neste artikkel:3 runde av Norgescup på ATV
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Onsdag 13. august 2008 07:54: Spent velger
Imøteser Hæres og/eller Strands kommentar.
Fredag 15. august 2008 23:22: Erik Hære
Krf er parti med "nikkere" ?
Fint at du er enig med meg Heitmann - dere har vedtatt en utbygging som jeg påpeker er blitt alt for dyr. Overser du en del usakligheter og "drittslenging" i ordfører Nævestads svar til meg, så vil du se at hun også er enig - i at prisen er høy. Og jeg våger meg altså til å legge til at den er urimelig og unødvendig høy.
Alt i alt kan vi altså oppsummere at vi er enige så langt !?

Problemet er altså som du selv helt riktig påpeker, dere har tatt på dere et ansvar i forhold til å skaffe skoleplasser mv til kommunens innbyggere/unge. Og ikke bare det men vi kan ramse opp sektorer hvor kommunen, og derved kommunestyret sitter med tunge ansvar. Som du sikkert har forstått mener jeg dere i denne saken har gått på en skikkelig blemme - og hvilke blemme ! Som jeg tidligere har skrevet i mitt innlegg snakker vi om kanskje et hundre tall millioner som dere pr. i dag har puttet i lomma til entreprenøren, fordi de er så "snille" at de vil bygge denne skolen for kommunen. Jeg går ut fra at entreprenøren vi sende dere alle i kommunestyret hvit løsskjegg og rød topplue som takk...

For meg er det uinteressant å gå videre på den talldiskusjon som ordføreren legger opp til. Enten vi snakker om 100 millioner som er et tall jeg røslig har antydet, eksempelvis 120 millioner eller, ned mot 40 millioner i overpris (her støtter jeg meg faktisk til Nævestad egne talltolkninger !), så er det mye penger i forhold til Lier kommunes investeringsbudsjett - tenk hva dere kan utrette noen titalls milloner. (omsorgesboliger, sykehjemsplasser, kunstgressbaner, idrettshaller, for å nevne noe)

Min henstilling til deg kjære Heitmann blir derved; slutt med nikkingen (jada, jeg må provosere litt jeg også), stå opp og ta det ansvaret du selv påpeker at du har - disse pengene trenger dere sårt i kommuneøkonomien. Og som jeg påpeker ovenfor Nævestad - dere har altså inngått en "samspillskonstrakt" - bruk de muligheter som der ligger for å i hvertfall å hente inn igjen noe av det "tapte". Selv er jeg overbevisst om (uten at jeg uten videre anbefaler dette) kommunen faktisk kan si opp kontrakten - forhandle frem en minnelig erstatning til entreprenør - og faktisk sitte igjen med betydelige innsparinger.

Men først av alt, det ser ut til at dere har noen rådgivere dere har støttet dere på i denne saken som ikke helt har gjort jobben sin !


PS! Undertegnede er ikke politisk aktiv og altså ingen politiker. Jeg kommer ikke til å bruke mye mer tid på denne saken, Min fagbakgrunn gjorde imidlertid at jeg følte et sterkt behov for å si i fra når jeg så hvor skjevt denne byggesaken har kommet av sted. Jeg vil derfor henstillle til at du Heitmann, og dine koleger, bruker sin tid og energi på å gjøre noe i denne saken istede for å drive akkedering med meg. Det gir ingen resultater. Jeg er sikker på at leserne av denne nettsiden vil bli henrykte hvis du/dere kan vise til konkrete (forbedrede) resultater i denne saken.
Og lykke til - dere har satt dere i en situasjon hvor dere trenger det !
Torsdag 21. august 2008 13:05: Bård Strand, Lier AP
Når Ulla først, og nå Brynhild, antyder at APs forslag ville ført til at skolen enten ville bli helt annerledes eller ikke ferdig til skolestart 2010, så er det en uredelig men kjent debatteknikk når man ikke har saklige argumenter mot et forslag. La meg slå det tindrende klart fast: Lier APs forslag innebar ingen utsettelse av skolestart i nybygd skole i august 2010, og det innebar heller ingen annen endring av bygget enn flyttingen av gymsalene. Derimot innebar vårt forslag en innsparing i kostnaden på ca. 5% av entreprisekosten noe som var helt realisitisk.
Når Brynhild i sin sure sluttreplikk trekker min demokratiske innstilling i tvil, blir det patetisk våsete.
Som opposisjonsleder i kommunestyret, skal det mer til enn et nederlag i ny og ne for å senke humøret mitt, og jeg synes min videreføring av Kåre Willochs bemerkning om uønsket adferd fra rikfolk ble ganske treffende for hva kommunestyrets vedtak innebar i denne saken. Vi hadde mulighet til å hente ut en gevinst i markedet på anslagsvis 20 millioner, men flertallet ønsket ikke det.
Gjennom byggeprosessen kan vi fortsatt hente ut en tilsvarende reduksjon, men da vil kommunen kun få 8 millioner mens entreprenøren får 12 slik kontrakten ble.
Brynhild hevdet i kommunestyret at det nye prosjektet ville gi kommunen lavere driftskostnader i forhold til eksisterende Høvik og Stoppen. Til tross for at rådmannen hadde redegjort for at driftskostnadene vil øke med nesten 40% (fra 2.954' til 4.208') i nybygget, om man ser bort fra vedlikeholdskostnader. Og med den usannsynlige forutsetning at Stoppen blir solgt uten ytterligere kostnad for kommunen. Grunnet lav standard på overflatematerialer i den nye skolen kontra de to gamle, kan også vedlikeholdskostnadene påregnes å øke tilsvarende.
Da blir spørsmålet til Brynhild følgende: Når du fremmet din uriktige påstand i kommunestyret, var det fordi du ikke hadde satt deg inn i saken, og dermed ikke visste hva du var med på å vedta? Eller var det med et bevisst ønske om å forlede medrepresentanter til å støtte et prosjekt som ble vedtatt ca.20 mill dyrere enn nødvendig og som vil påføre kommunen økte løpende driftskostnader i noen tiår fremover?
Flere artikler

2022 Sylling Hardcode