Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 129b0368e93aa487558488337c70fec5

Kunnskapsrik og optimistisk

Det er bare to av de mange honnørord om forskeren og lokalpolitikeren Terje Sagvolden. Hans bortgang har vakt stor sorg hos alle som kjente han i Lier.

- Det er med stor sorg vi har mottatt meldingen om at kommunestyremedlem Terje Sagvolden er død, 65 år gammel, sa ordfører Ulla Nævestad til Liernett  etter dødsfallet onsdag kveld.

- Terje kom inn i kommunestyret på Lier Høyres liste i 1999, og har vært medlem av kommunestyret fram til sin død. I løpet av disse årene har han i tillegg i ulike perioder sittet i miljøutvalg, undervisningsutvalg, og nå sist i formannskapet, skriver Ulla Nøvestad til Liernett.

- Terje Sagvolden var en stor ressurs for Lier Høyre. Han var svært kunnskapsrik, men også kunnskapstørst. Han var den første til å spørre hvis det var noe han ville vite mer om. Terje hadde et omfattende engasjement, særlig innenfor politikkområdene utdanning og miljø. Han øste gjerne av sine kunnskaper til glede for oss alle. Han var åpen, glad, vennlig og inkluderende i all sin ferd. Savnet av Terje vil bli stort og vemodig. Fred med hans gode minne.

- Det er med sjokk jeg mottok meldingen om Terje Sagvoldens plutselige død, uttaler Nina Johnsen , gruppeleder i Venstre. - Det føles som om det var i går han stod på talerstolen og snakket så entusiastisk om fremtidig teknologi og ”oss unge” som var en del av den. Terje var en mann som behersket det aller siste av moderne ”duppeditter”. Han var også en mann som satt inne med mye faglig kompetanse, men som også hadde den unike evnen til å omforme dette til til egen klokskap.

Likevel karakteriseres hans personlighet mest gjennom den genuine nysgjerrigheten, hans gode humør og optimisme. Terje var svært miljøbevisst og hegnet om det gode lokalsamfunn, og i Venstre var vi ofte glade for en støttespiller i så måte.

Det føles ikke lenge siden vi alle var vitne til den forferdelige ulykken som rammet hans kone Liv. Det var derfor en lettelse for oss at Terje kunne ønske barn og barnebarn fra USA velkommen hjem. Planene hans var klare for hovedstad og nytt hjem. Det er utrolig hvilken brå vending livet kan ta, det er godt at vi ikke kjenner morgendagen. Vi kan lære masse av Terje. Vi kan starte med å nyte livet i dag, ikke sutre og klage og vi kan være fremtidsglade og optimistiske på vegne av våre etterkommere.

Vi lyser fred over Terje Sagvoldens minne.

- Det er med sorg vi i Kristelig Folkeparti mottok dødsbudskapet om Terje Sagvolden, skriver gruppeleder Brynhild Heitmann. - Et flott menneske har gått bort. Han hadde plassen ved min venstre side i formannskapssalen. Alltid opptrådte han med høflighet og menneskelig omsorg, Han var alltid omtenksom og positiv. Politisk gav han plass for andre synspunkter enn sitt eget. Han kjempet for barnas læresituasjon i skolen, og vi husker han som en engasjert, begeistret, kunnskapsrik og interessert politiker. Vi kommer til å savne ham i tiden fremover, men minnes ham med takk. Vi takker for det han har gitt av seg selv, både til oss politikere og Liersamfunnet forøvrig. Fred over Terje Sagvoldens minne.

Forskeren

Terje Sagvolden var professor, dr. philos. ved Fysiologisk institutt, ved Universitetet i Oslo.

Han ble dr philos i 1979. Siden 1993 var han professor ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Han var også professor i bistilling ved Universitet i Tromsø. Han har videre vært adjunct professor ved UMBC (University of Maryland Baltimore County). Sagvolden er særlig kjent for sin forskning på ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder). Han samarbeidet særlig med den amerikanske forskeren A. Charles Catania i bruk av operant atferdsanalyse, også kalt atferdsvitenskapenes 'elektronmikroskop' på grunn av sin sensitivitet, i forskning på ADHD-lignende atferd hos mennesker og dyr.

Sagvolden var særlig opptatt av formidling og hjelp til forskere i utviklingsland. Fra 2005 var han sjefredaktør for det nystartede internett-tidsskriftet ”Behavior and Brain Functions” som utgis av BioMed Central.

Når det gjelder forskningsinteresser var han leder av et nevrobiologisk forskningsprogram hvor modellforsøk utføres i laboratorier og resultatene av disse eksperimentene testes klinisk. I dag er gruppens mest aktive forskningsområde studier av forandringer i hjerne og atferd i forbindelse med ADHD. Til dette arbeidet benyttes dyremodeller som viser mange av de samme forandringene i atferd og hjernens funksjoner som barn med ADHD. De har utarbeidet testmetodikk som egner seg både for mennesker og dyr. Denne metodikken bygger på eksperimentell atferdsanalyse.

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Søndag 16. januar 2011 13:30: Lier Senterparti
Den kom som et sjokk, meldingen om at Terje Sagvolden var gått bort! Tirsdag satt vi i møte sammen og onsdag kveld skjedde det som gjør at vi ikke får møte han igjen.
Terje var en unik person som absolutt har satt spor i det politiske miljøet i Lier. Han var alltid blid og imøtekommende og i møtesammenheng opptatt av å få til de gode løsningene for alle. Terje viste stor glede over sitt daglige arbeid og vi fikk stadig dra nytte av hans kunnskap på mange områder.
Terje Sagvolden gikk så altfor tidlig bort.
Lier Senterparti lyser fred over Terje Sagvoldens minne.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode