Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: c219881c02bcbb87d4e3108f87e49216

Lytter til idrettslagene?

Blir det en utvidelse av Lierhallen etter at mange tillitsvalgte og idrettsledere har uttrykt skepsis til planene om to gymsaler på Stoppen?

Ordfører Ulla Nævestad sier til NRK, Buskerud i dag at flere vil se på saken på nytt.
Flere innen kommunens idrettsmiljø som Liernett har vært i kontakt, med har uttrykt misnøye med hvordan idrettslagene ikke er tatt med på råd. Det er stort "gap" mellom behov for halltimer, og  det som idrettslagene er tildelt for kommende år. To mindre gymsaler vil ikke løse lagidrettenes behov, hevdes det.  


- Så langt jeg vet har idrettsmiljøet ikke vært engasjert av kommunen i denne prosessen. Det er en kjent problemstilling at skolene landet over ofte ikke ønsker å se på idretten som et samarbeidende miljø. Men i denne spesielle saken er jeg kjent med at St.Hallvardhallen hadde kontakt med kommunen for å finne ut om det var mulig for kommunen å bli leietager i en ny hall der. Dette ble avvist av kommunen,  sier  Bård Strand i Arbeiderpartiet til Liernett.

Å endre planene for gymsalene er prosjekteringsmessig helt uproblematisk. Det er politisk problemet har oppstått ved at Lier Høyre har gått i vranglås og nektet utredning av alternativ løsning i Tjenesteutvalgsmøtet i mars eller april. Lier AP vil fremme forslag i kommunestyret tirsdag som vil ivareta dette problemet uten å lage ett eneste problem for prosjektet, utover at skolemiljøet ikke ønsker å tenke felles med idretten om utnyttelse av lokaler, fortsetter han.

-Lier Høyres vegring mot denne samkjøringen vil raskt tvinge frem et behov for ny kommunal investering i idrettshall i tillegg til gymsalene. Så mens gymsalene benyttes på dagtid vil idrettshallen bli benyttet på ettermiddagene. Dette er vel og bra både for skolen og idretten som ikke behøver å ta hensyn til hverandre. Hvor er så ulempen?

 Unødvendig sløssituasjon

- Ulempen er, blant annet, at Lier Høyre kjører kommunen inn i en unødvendig sløssituasjon som på sikt vil gjøre det vanskeligere å løse oppgaver som også vil kreve investeringer fremover. Jeg nevner her ny Hegg skole, for ikke å snakke om etterslepet innenfor sykehjem og PU. boliger. I tillegg vil driften av slike tjenester bli lidende av de store finansieringskostnadene kommunen bindes til, hevder Strand

Forrige artikkel:Godt nyttår! Enig……?Neste artikkel:Romjulsmusikk
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode