Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Kommunen og de frivillige organisasjonene

Møte på Haugestad sist onsdag

Det fins et sted mellom 80 og 100 frivillige foreninger og organisasjoner i Lier. I likhet med landet for øvrig er organisasjonstettheten stor i kommunen.

Knapt en håndfull av organisasjonene var representert på møtet kommunen hadde invitert til for å se på forholdet mellom de frivillige organisasjonene og kommunen. Møtet ble da heller ikke som vi hadde forventet, uten at det er riktig å si at det var resultatløst. Ettersom organisasjonene var så dårlig representert, er det tvilsomt om eventuelle konklusjoner på møtet kunne fortalt særlig mye om hvilke holdninger og tanker som rører seg i de mange foreningene på grasrota. Det kom da heller ikke noe konkret fra salen i de diskusjonene som er en naturlig del av slike møter.

Vi hadde ventet at det på møtet ble sagt noe om hvordan våre nye landsmenn, som nå utgjør ca. 10 prosent av kommunens befolkning, sliter med integreringen. Særlig har de unge problemer med å føle seg hjemme i det organisasjonslandskapet som er så viktig for den sosiale veven i samfunnet. Lier kommune mottar statlige midler for å ta i mot flyktninger og asylanter. Dessuten utgjør innvandrere en betydelig arbeidskraftressurs, som ikke bare tar jobber etniske nordmenn ofte ikke vil ha, men også legger igjen verdifulle skattekroner i kommunekassa. På bakgrunn av at vi nettopp har avsluttet Mangfoldsåret, hadde det vært nyttig å fått belyst hvilke ressurser som brukes for å skape en bedre integrering av en så stor andel av våre sambygdinger.

To engasjerte foredragsholdere var invitert utenfra.  Først Morten Sandnes fra Vålerenga idrettsforening. Han fortalte oss at klubben vi først og fremst forbinder med fotball og ishockey, er noe mye mer, og har klare mål som går langt utover det å gjøre det godt på banen. Det er unødvendig her å komme med detaljer om hva dette arbeidet består i, heller bare referere til klubbens hjemmesider. http://www.vif.no/nor/Foreningen/Om-VIF. Morten Sandnes kom inn på noe vesentlig som alltid har vært tema på tidligere møter mellom kommunen og de frivillige organisasjonene. Slike møter startet her i kommunen en gang på 90-tallet. Det dreier seg om organisasjonsbygging, koordinering og felles mål. Ofte har foreningene nok med seg og sitt, og de frivillige organisasjonene under ett har hatt vanskeligheter med å komme med noen felles krav og ønsker overfor kommunen. Derfor har mange initiativ og utspill nedenfra rent ut i sanden. Ingen har vært i stand til å sette dem inn i en større sammenheng.

Kommunen har et overordna ansvar for at det legges til rette for et blomstrende kulturliv. Kommunen må skape gode kommunikasjonskanaler mellom seg og organisasjonene og dessuten organisasjonene i mellom. Det trengs en katalysator som fanger opp signalene fra grasrota og omformer dem i tråd med hva som er målet for arbeidet. En slik katalysator burde være på det kommunale lønnsregulativet, mente Morten Sandnes.

Eivind Klemp er leder for Skedsmokorset Kulturforum. I Forumets logo til fins en flerfarget paraply som mer enn ord får fram hva organisasjonens oppgave er. Det dreier seg om stedsutvikling, og stedet er Skedsmokorset. Til sammen skal virksomheten i Forumet føre til trivsel og tilhørighet til er sted som vel for oss utenfra ikke forbindes med stort annet enn et veikryss med to Shellstasjoner vis-à-vis hverandre på E6’n. En innholdsrik, velskrevet og gjennomarbeidet brosjyre ga en ryddig oversikt over virksomheten og aktivitetsnivået til Forumet. Vi merket oss spesielt en presentasjon av Huseby gård, som har likhetstrekk med Bygdetunet. Der er nå planene ferdige til å ominnrede låven til flerbrukshus med lokaler til ulike formål og museum. http://www.skedsmokorset.org/

Vi har vedtatt  kulturhus i Lier. Saken er ute til utredning. Kulturkontoret har nå et spesielt ansvar overfor politikerne når det gjelder å skape en troverdig organisasjon rundt huset. Den må vekke tilit blant de frivillige organisasjonene bygda, og gi oss svaret på hvorfor vi trenger et kulturhus. Kultursjefen må vise at prosjektet er liv laga, at det vil bli en arena for foreningslivet, og at det vil virke som en stimulans for foreninger som i dag sliter med rekruttering og økonomi. Huset må bli troverdig i folks øyne. Derfor må Kulturkontoret se det som sin hovedoppgave å være katalysatoren som får politikernes intensjoner  til å bli noe mer enn luftige planer i en perm merket, kulturhuset.

1/4 (DSC_0001.jpg)
2/4 (DSC_0002.jpg)
3/4 (DSC_0004.jpg)
4/4 (DSC_0009.jpg)
Haugestad

3 kommentarer

Mandag 9. mars 2009 08:25: M
Dette var tragisk. Kjenner vi ikke vår besøkelsestid her i kommunen. Selv har jeg faktisk ikke fått med meg at det var ett møte, så hvor denne informasjonen har havnet er jeg usikker på. Men håper ikke kommunen gir seg med dette, og forsøker igjen.
Onsdag 11. mars 2009 18:55: Kulturarbeider
Et kulturhus skaper ikke kultur, men er i høyden et rom for allerede eksisterende kulturaktiviteter.

De folkevalgte bør tenkte over om kjempeinvesteringen kan gi forventet resultat.
Torsdag 12. mars 2009 10:55: st
Viser ikke besøksantallet hvor lite interessert vi er i det, som foregår utover vår lokale forankring? Selv om dette møtet, kanskje ikke dreide seg om et kulturhus, kan det jo tenkes at de frivillige org. i Lier, heller vil bruke sine grendehus/samfunnshus/skoler i sitt nærområdet.
Hvorfor skal de bruke tid og penger på å hvalfarte til Lierbyen? Blir ikke det enda mer stress og mas, når mange i dag, kan sykle eller spasere ditt de skal øve eller ha møte? Hvordan kan det å reise fra f.eks Lierskogen eller Gullaug, til Lierbyen øke rekruttering eller økonomi for foreningslivet på disse steder. Det vil neppe bli gratis å leie lokaler eller å bruke det nye kulturhuset.

Flere saker fra arkivet

- Frivillighet bidrar til demokrati og gode lokalsamfunn

Innlegg: Høyres formål er å skape et samfunn der mennesker kan utvikle seg og utfolde seg.

Kulturhus og politikere i Lier

Innlegg fra Svein Rognlien

Likegyldighet eller manglende engasjement?

Det er gått 14 dager siden Frivillighetssentralen og Kulturkontoret forgjeves forsøkte å samle tillitsvalgte og politikere til engasjement for større foreningsdeltakelse fra våre nye landsmenn.

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

Kulturhus nå

Lier trenger et kulturhus. Rådmannen har satt et slikt hus på agendaen. Men arbeidet med et kulturhus har alt vært i gang i to år. Kan vi stoppe nå?

Kulturkommunen Lier

De folkevalgte i Lier har nå bestemt seg for at kommunen skal få et kulturhus i Lierbyen.

Våg å satse på kultur i Lier

Rådmannsteamet i Lier kommune har planlagt hardhendte nedskjæringer i kommunens budsjett. Det ser ut til å gå særlig ut over kulturlivet. Kultursjef Ingeborg Rivelsrud har med denne bakgrunn kritisert de økonomiske rammevilkårene de sentrale myndighetene i Norge gir sine kommuner og hun har sluppet til i en stor artikkel i Drammens tidende. Dette har ikke gått upåaktet hen.

Må bedre informasjonen

Det er ett av flere punkter som Arbeiderpartiets Bård E. Strand legger vekt på vedrørende integreringsarbeidet i Lier

- Kulturhuset en debatt om prioriteringer!

Ingen politiker hadde sagt nei til et kulturhus i Lier hvis vi hadde hatt nok med penger, skriver Arbeiderpartiets Petter Dreier i dette innlegget.

Imponerende frivillig innsats

De 75 liungene som er tilknyttet frivilligsentralen, gjør en kjempeinnsats på mange forskjellige områder, men kan få gjort enda mer hvis flere tar et tak. Bildet: Stavgangsgruppa klar til tur med Lier Bygdetun som utgangspunkt.

Skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner

Mange har gitt gaver til frivillige organsisasjoner etter flomkatastrofen. Gaver til mange av disse organisasjonene gir rett til fradrag ved ligningen.

Lanserte kulturhus i nittiårene

Tove Sæteren, (V) fikk en liten modell av et "kulturhus" av ordfører Ulla Nævestad, da hun sluttet i kommunestyret i 1999

Liernett, avisen for deg som bor i Lier

En drøm har gått i oppfyllelse

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Skolen og Bygdetunet

Om å lære av andre, eller slippe å finne opp kruttet på nytt

Hva vil vi med kulturhus

Og hvem skal fortelle oss det?

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

Åpent møte om integreringspolitikken

Torsdag hadde Lier Arbeiderparti inviterte til åpent møte om integreringspolitikken i kommunen på Voksenopplæringa i Lierbyen

Kulturrådet om kulturhus i Lier

Lier kulturråds uttalelse vedrørende kulturhus i Lier

Anne Karin Nygård på Bygdetunet

Engasjerende innlegg av Anne Karin Nygård, generalsekretær i Norske kvinners sanitetsforening, på "Medlemsdagen" på Bygdetunet sist lørdag.

La oss for enkelthets skyld si 6 000 000

Så mange skattekroner er tydeligvis lokalpolitikerne villige til å bruke HVERT ÅR på et kulturhus i Lierbyen.

Det du ikke fikk vite om kulturhusenes økonomi

Kulturhusplanene i Lier skjøt fart etter at ansatte fra kulturkontoret hadde besøkt fire kulturhus i Akershus i 2006. I dag sliter tre av de fire kulturhusene tungt, og et av dem er på randen av konkurs, men det er bare det fjerde huset vi hører om.

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Fritidsmesse for funksjonshemmede på Lierbyen skole

Det er noe med oss alle, men hos noen er det mer synlig. Som hos mennesker med en funksjonshemming av et eller annet slag. Målet må være å gi alle et mest mulig likeverdig liv. Og det skal ofte ikke så mye til.

Barnas strand - en dugnadsinnsats

Mandag 29. juni ble "Barnas strand" ferdigstilt ved Skapertjern i Kjekstadmarka. Dette er nok et eksempel på et godt samarbeid mellom frivillige, kommunen og det private næringsliv.

Ekstra utfordringer

- Noen av innvandrerungdommene som lett faller utenfor, kan ha psykiske utfordringer som krever en ekstra oppfølging, mener Lars Ove Moldskred, Venstres medlem i Tjenesteutvalget.

Mangfoldsåret på Bygdetunet

Søndag åpner Bygdetunet grinda for sommerens utstillng som skal sette søkelyset på det kulturelle mangfoldet i bygda

Skal finne den beste plassen i verden

Statens pris for attraktivt sted er på hele 250.000 kroner og skal deles ut for første gang i 2012.

Idrett som flerkulturell arena

Hvordan bidra til enda bedre integrering gjennom idretten? spør Venstres 4. kanditat i denne artikkelen

Flerbrukshus i Lierbyen?

Kulturhusutvalget er nedsatt av Lier Musikkråd og har som mandat å utrede muligheter for bygging og drift av et flerbrukshus eller kulturhus i Lierbyen

Pressemelding om spennende kommunalt initiativ:

FRITIDSMESSE FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Kulturhus i Lier innen få år?

Kulturkonsulent Pål Skogmo og hans delegasjon fra Lier kommune ble imponert over å høre Per Lien fortelle om innsatsen til folk i Gjerdrum kommune for å reise kommunens kulturhus.

Kulturhusets uheldige konsekvenser

Mye er usikkert når det gjelder det planlagte kulturhuset -

Positiv til miljøarbeiderstilling

Vi vil bidra til opprettelse av en slik stilling i Lier, sier Anita Drevdal i Lier SV

Informasjon fra Lier IL om anleggsinitiativet

Lier IL inviterer til et krafttak for idretten i Lier kommune!

Lytter til idrettslagene?

Blir det en utvidelse av Lierhallen etter at mange tillitsvalgte og idrettsledere har uttrykt skepsis til planene om to gymsaler på Stoppen?

Rørende enighet om samhandlings-reformen

Kommunestyresalen på Haugestad var i går fylt av ansatte innen helsesektoren i kommunen og politikere fra alle partiene. Lier KrF hadde tatt initiativ til møtet om samhandlingsreformen.

Lier kommune - best i klassen?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Statistikken gir en interessant indikator på hvilke områder vår kommune har et sterkt forbedringspotensiale.

Du skal ikke sove

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud tråkket vel i salaten da hun gikk ut i Drammens tidene og kunngjorde sitt syn på regjeringens økonomiske politikk. Dette vakte som ventet reaksjoner fra arbeidsgiver, og ordfører Ulla Nævestad benyttet i dag sjansen til å kvesse kniven i DT.

Tomme lokaler til tross --

Mer enn 40 mennesker var til stede på møte på Haugestad om økt samarbeid.

Kulturregnskap

Hva koster kulturen oss, og hva bruker vi pengene til?

540 frivillige gjorde Lier triveligere i 2010

Frivilligsentralens årsrapport gir et godt bilde av sentralens omfattende virksomhet. De 540 frivillige ved sentralen har jobbet i 7500 timer i året som gikk.

Frode Kyvåg som motivator

For andre året på rad arrangerer Demensteamet i Lier kommune et Kick-Off for demenskontaktene i Lier kommune

Liers ukjente gode hjelpere

Men hva i all verden er det egentlig Gunnar Nummedal, Harald Økern og Kåre Lohne driver med?

Systemendringer og konsekvenser i Lier kommune.

Kjell Sørlien har i en mannsalder jobbet i Lier kommune. Han burde ha de beste forutsetninger for uttale seg om egen arbeidsplass ut fra tanken: ”Den vet best hvor skoen trykker den som har den på!”

- God omsorg - uavhengig av hvem som tilbyr

Venstres ordførerkanidat Nina Johnsen deler Venstres tanker om omsorg i dette leserinnlegget.

En lyttende pådriver

Leder av Lier kulturhus, Leif Vinge, synes at gårdagens informasjonsmøte fikk belyst enda flere positive sider ved et kulturhus i Lierbyen.

- Vedtaket som forventet

- Jeg er ikke overrasket over utsettelsen, sier Leif Vinge (bildet), leder av Kulturrådet, etter Formannskapets møte på torsdag

Godt nyttår

Liernett går inn i sitt sjette år. I en tid da det meste er i forandring er det en respektabel alder, og vi ligger heller ikke på sotteseng

Halleien er lavprispolikk

Det hevder kulturkonsulent, Lillian Halvorsen (bildet), i Lier kommune i en kommentar til leieprisene i håndballhallene

Opprustning av natursti og benker

For mange år siden ble det laget en natursti over Altanåsen i Sylling

Den som glemmer lokalhistoria

Ja, hva med den?

- Lier Høyre slipper for lett unna

- Jeg var på debattmøtet på Haugestad i går. En god debatt hvor spesielt Høyre, AP og SV gjorde en fin figur, skriver Petter Dreier i dette innlegget. Han er valgkampleder i Lier Arbeiderparti.

Kulturhus i Lier?

Kulturinteresserte bør finne veien til det åpne møtet på Haugestad på tirsdag --

Opprett en styringsgruppe

Det ansvarligjør politikerne, mener Bård Strand ( tv ) i en kommentar til saken om kulturhus i Lierbyen

Hva vil vi med Lier?

Dette er spørsmålet kommunestyret må ta stilling til, skriver Marianne Spanli i dette innlegget.

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Liernett slutter seg til Fair- tradebedriftene

Vi i redaksjonen er storkonsumenter av kaffe og vil nå i framtida fylle våre respektiv kjøkkenskap med Fair-trade kaffe

Avholdt lærer slutter

Marit A. Myhre ønsker flere møteplasser i kommunen der flyktninger og liunger kan møtes

Overtar drift og ansvar?

En viktig sak for Lier IL vedrørende utvikling og drift av Tranby Idrettspark kommer opp som sak i planutvalget tirsdag.

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Unødig uklarhet om anbud

Tildelingen av markedsføringsoppdrag for Lierdagene svekker folks tiltro til Lier kommunes anskaffelsesrutiner.

Lite informasjon fra Lier kommune

Gode råd er som kjent dyre, og bedre blir det ikke når rådmannen overser rådene.

Svar til Dag Frode Gulsrud

Det ser ut til at Gulsrud nesten er mer opptatt av at tilhørerne ikke kom til orde i et åpent orienteringsmøte for formannskapet den 11. mai enn av selve saken om skolestrukturen. Selv om Gulsrud ikke var tilstede i det nevnte møtet, gjør han likevel et stort nummer ut av dette både i innlegg og epost til meg og andre.

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Ett år etter Mangfoldsåret

Lier er blant fylkets aller største innvandrekommuner, men hva har skjedd siden Mangfoldsåret?

- Nye og spennende muligheter

Det mener Ingeborg Rivelsrud (på bildet), leder av Kultur og Fritid etter møtet med representanter for beboerne i Lierbyen, foreningslivet, bedriftene og kommunen

Ventemottaket – hva nå?

Det er klart at det blir ventemottak på Lierskogen. I månedesskiftet flytter opptil 100 mennesker med endelig avslått asylsøknad inn.

- Finn fem feil!

Håvard Benjamin Rype påpeker fem feil i saken om kulturhus i sitt innlegg

Åpningen av Lierdagene 2007

Det er alltid vel verdt å lytte oppmerksomt når ordfører Ulla Nævestad taler.

Knapt flertall i formannskapet

Etter en saklig debatt med 20 innlegg er det nå opp til kommuneestyret den 8. mars å fatte det endelig vedtak om det skal bygges et kulturhus i Lierbyen.

Skal styrke integreringen

Lier kommune vil rette fokus mot, blant annet, språkferdigheter, utdanningskompetanse, kvinnesyn, barn og fritid, arbeidsgivers tilnærming og forholdene for fremmedarbeiderne og helseforhold.

Foring av folkevalgte

Ukens petit av Ulla Nævestad.

Realistisk å bygge kulturhus

- Jeg ser for meg et lokalt og praktisk hus som fylles med aktiviteter og tilbud som allerede finnes, sier Kultursjef Ingeborg Rivelsrud i et intervju med Liernett.

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

Ønsker ikke kommunen mer fysisk aktivitet

Lier kommunen ønsker at alle skal bruke nærmiljøet både på dagtid og kveldstid. Men i helge så koster det penger å låne hall, gymsaler så ønsker man å gjøre noe (...)

Om å spare i en tid da vi oppordres til å sløse.

Det kan ikke være lett å være lokalpolitiker i Lier om dagen. Folkets mest betrodde kvinner og menn står i spissen for en uvikling de er misfornøyd med, og de virker nærmest handlingslammet i forhold til å gjøre noe med den.

Lokalhistoria skal bli obligatorisk pensum

Nå må rektorene i Lierskolen sette lokalhistoria på dagsorden. Bygdetunet blir helt sentralt i arbeidet med å lære barn og unge om Lierbygda.

Kulturhus NÅ!

Møtet om Kulturhuset har alt ført til debatt på kommentarfeltet i avisa.

Frykter for mange barnehageplasser i Lier

Lier oppfylte målet om full barnehagedekning i 2007, men nå frykter de private barnehagene en overdekning

Etter ULOBA: Stor uro blant brukere og pårørende

Bård Strand (A) påpeker i et brev til Liers ordfører og rådmann at det er stor uro blant brukerne og deres pårørende om ivaretagelsen av brukerstyrt personlig assistanse i overgangstiden etter oppsigelsen av avtalen med ULOBA.

Kulturhusets mange uavklarte sider

Det er ingen tvil om at kulturlivet i Lier både trenger og fortjener mer egnede lokaler, men det er stadig mer usikkert om det foreslåtte kulturhuset er en tilfredsstillende løsning. Kostnadene er også uklare.

Liers forhistorie på data.

Nå er det sterkt foreldete verket”Liers historie” i seks bind ute på nettet. Kommunen åpner også sine sider for historieskrivere av forskjellige slag. Det kan bli en illeluktende lapskaus om ikke kriteriene er klare for hva som skal komme med

Raymond Johansen: Uten frivillighet stopper Norge

Valgkampen er i sluttfasen, og sentrale politikere trår på gasspedalen for å nå så mange som mulig før valget. I dag møtte Arbeiderpartiets generalsekretær Raymond Johansen Lier Idrettslags ledere.

Barnas miljøvernpris til Turid Avdal og Truls Hafslund

Ordfører Ulla nævestad ga i går Barans miljøvernpris til bestyrerne på Eiksetra, Turid Avdal og Truls Hafslund. Prisen fikk de for sine aktivitetsfremmende tiltak på Eiksetra som gir barn opplevelser, kunnskap og holdninger om miljøvern.

Hva gikk galt i kulturhussaken?

Hvorfor reagerte ikke administrasjon og politikere på blant annet mangelfull behovsvurdering, urealistiske budsjetter og andre kommuners negative erfaringer?

- En siste utvei

Hva er galt med kommunens kalender? spør kultursjefen. Vi har hele 3 svar.

Troen på enkeltmennesket.

Hun startet sin politiske karriere i Sandane Unge Høyre. Nå, nesten 40 år senere er hun Liers største kjendis. Troen på enkeltmennesket og personlig frihet under sosialt ansvar har vært ledesnorer i en lang politisk karriere. I dag er hun ordføreren som snakker med folk. Hun svarer på alle henvendelser og tar opp saker folk er opptatt av. Hun vant en knusende seier i det direkte ordførervalget i fjor. Lier-nett har intervjuet Ulla.

- Ingen stor dramatikk

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe (bildet) om saken om kulturhus som ble utsatt i Formannskapet i går

Lierposten logrer seg inn i politisk pølsevev!

Lierposten skriver sist torsdag om Direktoratets klage på vedtaket i teknisk utvalg ang. Asylmottaket. På lederplass blir vi presentert problemstillingen på en måte som bedre hadde passet seg for en politisk ringrev, enn for en kritisk journalist. Poenget i lederen er at alle skjønner at søknaden ble avslått uten saklig grunn, men at politikere må få lov til å ha "følelsesmessige meninger om hva som skjer og bør skje i eget forvaltningsområde".

Regnskapsrot stanser loddsalg

Foreningen for hjertesyke barn i Buskerud og Landsforeningen Drammen/Lier lag av LHL, begge med tilholdssted i Lier, mistet fra 1. november lisensene sine for å selge lodd

- Lierbyen - stedsutvikling og kulturhus

- Avgjørelsen om et kulturhus må tas på alvor og gis sin positive tilslutning, skriver Sverre Jan Sørensen, leder i Lierbyen Handelsforening, i dette innlegget.

Næringslivet kunne møtt politikerne

Næringslivet var svakt representert da nøkkelpersoner fra de politiske partiene stilte opp på møtet som Lier Næringsråd arrangerte på Haugestad mandag kveld.

- Du vet vel hvem jeg er?

Det er ikke helt uforståelig at mye som sies og skrives kan bli misforstått. Forstått?

Nøytral i kulturhussaken?

Det spørsmålet stiller Lars Haugen, leder i Lier Fremstrittsparti, i dette innlegget.

Svømmeskolen rammes

Det vil bli konsekvensen for 130 barn når Lierhallen i høst stenges på søndager.