Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 24b2ef61992d82e59b4464062f47399a

Om å spare i en tid da vi oppordres til å sløse.

Det kan ikke være lett å være lokalpolitiker i Lier om dagen. Folkets mest betrodde kvinner og menn står i spissen for en uvikling de er misfornøyd med, og de virker nærmest handlingslammet i forhold til å gjøre noe med den.


Politikere på (pine)benken Foto: Thv.l

Og det i en tid da det foregår en sniksentralisering på alle plan, Staten tar styringa på lokalplanet og krever effektivisering, mer kokurranseutsetting, kutt og modernisering. I en slik virkelighet blir kommunestyret et administrasjonsråd som utfører pålegg fra staten uten et nødvendig spillerom for å utøve lokaldemokrati. For den jobben har de ganske godt betalt. Det fortalte Reidar Lauritsen på folkemøtet om Lier Kulturskole i Aulaen på St. Hallvard.


Ingvard Leivestad. rektor på Kulturskolen og Reidar Lauritsen - begge kjemper for Kulturskolen Foto: Thv.l

Det er ofte ikke så farlig å komme presis til møter. Det som teller er å være der når noe viktig blir sagt. På folkemøtet på St Hallvard om Kulturskolens framtid kom jeg akkurat i ”grevens tid”. Da var Reidar Lauritsen, politiker fra Uavhengig Folkevalgte , men mer kjent for sitt utrettelige engasjement innenfor forskjellige frivillige organisasjoner, i ferd med å entre podiet. Denne kvelden sloss han for Kulturskolen. For sentraladministrasjonen i kommunen har den blitt en torn i øyet, og mange byråkrater gjør det de kan for å få med seg politikerne på et slikt syn - politikere som i flere år har vanstyrt kommunen. Akkurat det siste hørte jeg av arbeiderpartipolitiker, Sigurd Lein. Mange år med håpløse prioriteringer sammen med en uvilje mot å ta upopulære avgjørelser, har ført til en kommunegjeld på svimlende 650 millioner. Hvis det ikke blir gjort noe i forhold til gjelda, kan kommunen risikere å havne i den offentlige gapestokken og bli satt under administrasjon. Kulturskolen skal spare over en halv million neste år neste år. Senere må det sterkere lut til, noe som rektor Ingvard Leivestad mente kunne føre til en total rasering av skolen.


Foto:Thv.l

Det må være mer enn vanskelig for politikerne å foreta skjebnesvangre kutt i en institusjon som har vakt berettiget oppsikt og anerkjennelse langt utover landets grenser, og derfor bør det gås noen ekstrarunder før eventuelt en slik avgjørelse tas. Politikeres engasjement og vilje til å gjøre et frivillig arbeid var en gang selve fundamentet i demokratiet. Politikerne skulle være forbilder og anspore den enkelte borger til deltakelse, til å ta samfunnsansvar og være med på å styre samfunnsskuta. Også i dag skal de ideelt sett være de fremste blant likemenn og være forbilder for alle som i en vanskelig tid gjør en ubetalt jobb for kommunen på mange plan. - Politikerne får begynne med seg selv, sa Reidar. Han kunne fortelle at hvert hovedutvalgsmedlem har 12 000 kroner i året, frie aviser og honoreres hvert møte med nesten 700 kroner, møter som sjelden varer mer en to timer. Jeg vet ikke om det også fins diettpenger i dette regnskapet. Mange som nedlegger en betydelig frivillig innsats for kommunen på mange plan, kjenner seg ikke igjen i en slik virkelighet La dette være ord til ettertanke, men la dem for all del ikke nære opp under den økende politikerforakten som de siste tiders begivenheter har generert. Nå trenger vi oppgående politikere som brenner for nærmiljøet. Et krav om å opprettholde Kulturskolen på dagens nivå, resulterer i eiendomsskatt i Lier, mente Tor Ivar Uglestad Uavhengig Folkevalgte. SV`s Janniche Solheim ville ikke kutte i Kulturskolen, men håpet på kreative innspill fra foreldrene - hva hun nå mente med det. Nina Johnsen(V) skulle gjøre sitt beste, Mathias Danevig (AP) fastslo at kommuneøkonomien var vanskelig, og Truls Moen (H) ville gjerne beholde lærerne ved Kulturskolen under forutsetning av at foreldrebetalingen økte med 50 % - i klartekst 2 400 kroner året for ca 20 minutter 39 uker i året. Det er viktig at enhver øking av satsene øremerkes Kulturskolen, mente mange foreldre, som var redd deres eventuelle økte bidrag til skolen vill havne i en i en felles pott og bli brukt til å tette hull hvor som helst i ei gissen kommunekasse. Senterpartiet (lokalmiljøpartiet) og Kr.F (verdipartiet) var ikke med, og Fr.p’s kultursyn kom klart fram i valgkampen tidligere i høst. . Nå venter nesten 700 kulturskoleelever spent på resultatet av høstens debatt. I Aulaen var flere representert med instrumenter, og keramikkgruppa til Tårån Østbye hadde stilt ut dekorative elevarbeider ved scenen. - Egentlig burde alt arbeid som er med på å utvikle barn og ungdom, være gratis. Det er en god investering. Det er lenge siden jeg første gang hørte Reidar Lauritsen si det.

Forrige artikkel:Neste artikkel:Liernett - Trenger vi ei internettavis i Lier?
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode