Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Grønne Lier

- der orkideer dør

Grønne Lier, to ord som gir assosiasjoner, skrevet den gangen det var så populært å lage visjoner som skulle stake ut målet for virksomhetene de ble laget for. I motsetning til de fleste andre visjonene har Grønne Lier holdt seg godt. Den er fortsatt i bruk, men har mistet sitt innhold og blitt en floskel, en død metafor. Den skulle opprinnelig henspille på en naturskjønn kommune der innbyggerne var opptatt av grønne verdier.

Men det er knapt et inntrykk besøkende får som kjører gjennom Lier. For hvordan kan en kommune være opptatt grønne verdier og samtidig gi klarsignal for Liertoppen , Bauhaus, rasering av Lyngåsmorena, steinsetting av Lierelva og anlegging av pukkverk og sandtak der tigjengeligheten på råvarene er lettest?

Stort sett ukontrollert utbygging over alt. Og i sin iver etter å maksimere veksten legger politikerne kommunesenteret nærmest øde, fordi det ikke akkurat ligger beleilig til i forhold til motorveier og boligfelt. Naturen er ødsel i Lier. Nettopp derfor kunne det være på sin plass å vise litt måtehold, gi litt igjen, vise takknemlighet.

Naturvern er  et spørsmål om moral. Politikere i Lier synes ikke å se det slik. Nei, de er opptatt av hva som er lov og ikke lov. Om man faller ned på feil side av den knivseggen politikere ofte vandrer på i miljøspørsmål, vil kostnadene ved et feiltrinn være små i forhold til profitten som går tapt hvis opprinnelig planer ikke trumfes gjennom.

Nå har en eller annen skrulling giftdrept orkideer på Tranby. Forholdet må politianmeldes. Det gjelder å finne den skyldige. Diskusjonen om hvem som visste hva, er i full gang blant politikere og byråkrater. Spørsmålet er om det er vist unnfallenhet når det gjelder å verne et myrområde som det i over en mannsalder har vært et krav om må få være i fred. De ansvarlige håper vel at spørsmålene skal bli så utvannet at svarene vil kunne renne gjennom ethvert filter.

For mange år siden mens visjonshysteriet var på sitt verste, laget jeg min egen i den virksomheten der jeg til daglig arbeider. I likhet med visjonen for Lier består min også av bare to ord: Naturvern, solidaritet. Visjonen ble møtt med de mest hardtslående argumenter, taushet og likegyldighet. Men der jeg jobber, i skolen, handler det mye om verdier, og det å gi et menneske et verdisyn. Verdiskaping er er ikke ensbetydende med alle virksomhet som gir penger i kommunekassa. Verdiskaping er ikke noe som skjer ved bruk av svulstige honnørord på høytidsdager.

Fra barnsben av hadde jeg knapt noe forhold til orkideer. Men som godt voksen fikk inngående kjennskap til arten etter to botaniseringsturer på Øverskogen sammen med kulturprisvinner og ”botaniker” Andreas Hørthe. Den opplevelsen gjør at jeg aldri kommer til å stille meg  likegyldig til orkideens skjebne.

Vi står foran et stortingsvalg. Skoleplitikere og miljøvernere må gjerne gjøre felles front og stille seg under banneret med visjonen jeg en gang foreslo. Kunnskap er aldri verdinøytralt, og det er kanskje ikke så farlig om du staver ordet feil - kunnskap mener jeg, bare du vet hva som er verdt å vite.

Klima og miljø Tranby

3 kommentarer

Torsdag 13. august 2009 19:28: Vigdis Høijord
Det er da ikke bare på Tranby det er orkider, de var også orkider på Holsmark golf bane får den ble utbygd, men da var det ingen reaksjon. Det er synd at det den gang ikke ble reagert for det var mange som viste om det.
Søndag 16. august 2009 18:56: Erik Jacobsen
Å lese Thorvald Lerbergs kommentar grep meg. Jeg kan ikke gjøre annet enn å si at jeg deler tankene hans fullt ut. Grønne Lier bygges bokstavelig talt ned – bit for bit (særlig siste 40-50 år). Denne politiske linja ser (dessverre) ut til å fortsette... Og jeg tillater meg å spørre, som jeg har gjort det før, både overfor administrasjonen og politikere i Lier kommune: Hvor går grensen for vekst? For, som (Arne Næss og) jeg forfekter: Vekstorientering er, i motsetning til stagnasjon, ikke forenlig med økologisk ansvarlig politikk. Og: Å la være å bygge ned grønne lier er politisk like relevante som å bygge ned.
Og til slutt: Hvordan kunne Lier kommune omregulere en lokalitet for en utdrydningstruet orkidé, når administrasjonen "sitter på" så mye dokumentasjon som i første instans måtte tilsi biotopvern. Svaret er at administrasjonen aldri gikk til kildene. Noe som helt sikkert ikke vil gjenta seg i fremtiden... Jeg håper og tror at Lier kommune nå vil være pådriver for at området restaures tilbake til slik det var før myra ble grøftet. For med Miljøvernministeren, Fylkesmannen og Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) på laget burde dette absolutt la seg gjennomføre.

Erik Jacobsen
Leder av Naturvernforbundet i Lier, 2001-2008
Onsdag 19. august 2009 18:36: meg
herregud så mye gnål om en stakkarslig og stygg blomst. finnes da andre og viktigere saker enn akkurat dette

Flere saker fra arkivet

Gult lys for Grønne Lier?

Med ”mobiliseringsprosjektet” Grønne Lier skulle Lier bli den grønne og attraktive kommunen mellom de hurtigvoksende kommunene i øst og Drammen i vest. Nå venter vi på femårsrapporten.

Lier trenger en ny visjon.

Den grønne fargen signaliser så mangt. Jeg har fulgt og deltatt i nok debatter der visjonen blir trukket opp som trumfkort for det aller meste. Spørsmålet er om visjonen virker som en visjon bør virke.

Grønne Lier forsvinner

Mens det jubles over støtte til tøybleier, forsvinner de grønne liene i Grønne Lier bit for bit.

Fjernstyrt lokalpolitikk

For en tid siden fikk vi et anonymt brev fra en som ønsket at vi skulle ta opp raseringen av områdene ved Gjellebekk og også sette fokus på forurensingen av Damtjern

Ønsket utvikling av Grønne Lier

Innlegg fra Senterpartiets Kirsti Marie Lager Lyngås

Grønne lier, kapittel 1.

Når snøen går, kommer søpla fram. Det bryr jeg meg ikke så mye om. I dag, da jeg var ute og spaserte, plukket jeg med meg ett sjokoladepapir og en tom colaboks. Begge deler ble brakt til "Grønne liers" grønne kasser, beregnet på den slags. Verre var det da med grustakene som skjærer igjennom den såkalt grønne dalen.

Om å drite i eget rede - Grønne lier under lupen.

For ett år siden, skrev jeg om Grønne Lier. Ikke Grønne Lier fra kommunens skryteplakater, men det Lier man ikke snakker om. Et Lier der andelen urørt natur er redusert fra ganske mye til praktisk talt ingen ting. Nå begynner det å skje ting, men skjer det nok?

Hvor er makta?

Dette spørsmålet stiller ukens petitskribent, Tonje Evju, som selv er lokalpolitiker.

Kortreist mat i ”Grønne Lier”!

Senterpartiet vil at folk skal finne mest mulig av lokal og kortreist mat i mat-butikken sin! Det er bra for miljøet – gjør det lettere for de som produserer ma (...)

Grønne Lier?

Vi tar debatten

Grønne Lier bevares uansett

Det tradisjonelle landbruket må vike når det må skaffes plass til folk og bedrifter som vil til Lier, men et nytt prosjekt sørger for at Grønne Lier skal bestå.

Familie på randen

May–Britt Nystrøm med familie opplever tilværelsen som utrygg på toppen av Meren sandtak

Arven fra Sylling

Det er nok nå

Grønne Lier

Lier kommune har bestilt bok av Erik Jacobsen. Det har blitt ei vakker bok til glede og ettertanke.

Vis respekt - vær en lagspiller

Ukens petit er ved Rune T. Berg, Tranby

Hva vil vi med kulturhus

Og hvem skal fortelle oss det?

Fremtiden for Dyno-tomta på Gullaug

Det er helt naturlig og svært viktig å bevare den stille oasen som tomta lenge har vært og bør være for omgivelsene, skriver Tone E. Svendsen (Ap) i sitt innlegg.

Stem på Lier Ap nå fordi:

Lier AP tar miljøutfordringene på alvor ved å arbeide for de beste løsninger for bomiljøene i ytre Lier. - Ulikt SV mener vi at liten trafikk i dagen fra Linne (...)

Fokus på grønne Lier

Venstres gruppeleder Nina E. Johnsen har fått med seg flere spennende nykommere på laget til kommunevalget.

- En bil- og båtkirkegård

En rusletur langs stranda ved østlandets største drikkevannskilde avslører stor likegyldighet når det gjelder forsøpling og forurensning

Jakten på Judas

Ukas petit er skrevet av Thorvald Lerberg

Det handler om kommunikasjon

Sosionom Petra Røisi har i flere år arbeidet med barn og unge, særlig i skolen. Hun er opptatt av at flest mulig skal utstyres med best mulig verktøy til å takle en ofte vanskelig tilværelse.

Lier før og nå

Da Gjertrud Abrahamsen og Syver Luksengård ble fotografert på Risengen en gang på 1960-tallet, forestilte de seg nok ikke at den grønne bakken en gang skulle bli full av hus.

- Lierbyen - stedsutvikling og kulturhus

- Avgjørelsen om et kulturhus må tas på alvor og gis sin positive tilslutning, skriver Sverre Jan Sørensen, leder i Lierbyen Handelsforening, i dette innlegget.

Sammen på Bygdetunet

Lier Bygdetun var igjen en flott ramme rundt arrangementet da LO Drammen og omegn, Lier SV og Lier Arbeiderparti inviterte til 1. maifeiring

Siri i sentrum

Er tradisjonell senterpartipolitikk bra for lierbonden, eller er det slik at landbruket i dag drives best av folk med røtter i næringspartiet Høyre? Før vi går videre: Bør Lier ha sitt eget kulturhus?

Grønne Lier – floskel eller sannhet?

Anita Drevdal og Ninnie Bjørnland fra SV kommer med dette innlegget

Hva vil vi med Lier?

Dette er spørsmålet kommunestyret må ta stilling til, skriver Marianne Spanli i dette innlegget.

Gi meg tiden tilbake

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, Egge, journalist i Ukebladet Hjemmet.

Steng biblioteket og bli med på kjøpefesten

Rådmannen har foreslått å legge ned Tranby bibliotek. Dermed mister kommunens tettest befolkede område bibliotekstilbudet i nærmiljøet. Dette vil i stor grad gå utover unge og eldre, og våre nye landsmenn som er flittige bibliotekskunder. Skolene på Tranby vil miste muligheten til å videreutvikle et kombinasjonsbibliotek på eget område. Forslaget har møtt massiv motstand blant folk på Høgda.

I ville ve(k)sten vest for Asker

Ikke ulikt oljeselskapene som nå finkjemmer jordskorpa på jakt etter den siste oljen, er byggebransjen her til lands på utkikk etter nye attraktive områder som kan legges ut til boligformål

Kalenderforvirringen oppklart

Leseren som påpekte at Lier kommune henviste til en utdatert kulturkalender, viste seg å ha rett

Godt nyttår! Enig……?

Kommentarfeltet

Torbjørn Jagland på Bygdetunet

Så kom Jagland. Middels talt langt på dag. Men for han hadde arbeidsdagen vart lenge, og antakelig hadde han alt satt seg utover de bestemmelsene i arbeidsmiljøvernloven som regulerer vanlig folks arbeidstid.

Hvor starter køen?

Noen tanker rundt fletting.

Vil du også være en lytter? Prøv Kirkens SOS.

”Og det som tiltaler meg aller mest med Kirkens SOS-telefon, er at den bemannes av vanlige menn og kvinner som sitter der og gjør så godt de kan. Gratis, på sin egen fritid.” Ingvar Ambjørnsen om Kirkens SOS.

Om å ta konsekvensen av et valg.

I kveld var vi på folkemøte om kulturskolen. Der fikk vi høre frustrerte foreldre snakke om demokrati, og lokalpolitikere som lovet å prøve så godt de kunne. Dette er ikke noe nytt fenomen, heller en del av vårt lokaldemokrati. Man har alltid for lite penger, og når budsjettdebatten har vært nok ganger gjennom mediekværna, kommunemølla og et par folkemøter, stilner stormen.

Hvor stor er en smule?

Det synes å ha vært en smule uenighet om akkurat det på Liernetts sider den siste uka.

Lierbyen, et levende kommunesenter

Berit Dahl Soltvedt har oppskriften

Burmesere i Lier

Nå er vi solidariske med burmesiske sambygdinger

Mangfold for de få

I går var jeg på Bygdetunet. Der skulle det være slåttedag med rømmegrøt. Jeg forstår at regnværet gjorde det vanskelig å slå noe som helst. Langorva beit dårlig i det seige graset, og det ble bestemt å utsette slåtten ei uke. Men rømmegrøt var det, kaffe og vafler og ikke minst kunne besøkende løse billett og se sommerutstillingen.

Forfatterbesøk på Tranby skole

Intervju med forfatteren Pål Gerhard Olsen

Om å spare i en tid da vi oppordres til å sløse.

Det kan ikke være lett å være lokalpolitiker i Lier om dagen. Folkets mest betrodde kvinner og menn står i spissen for en uvikling de er misfornøyd med, og de virker nærmest handlingslammet i forhold til å gjøre noe med den.

Kongene av Lierelva.

Ingen kjenner Lierelva som Tom Erling og Bjørnar. De to siste dagene har de svømt og padlet fra Dammyrdammen til Crossbanen ved Fugleruds gartneri.

Elever og lærere har samme mål i skolen

Silje Fuglerud i tiendeklasse på Tranby har sendt oss sitt syn på egen arbeidsplass. Vi har laget en kommentar før innlegget og håper mange følger på

Mangfold av meninger

Vi synes det er betenkelig at kritikk av en kulturbegivenhet skal føre til at medarbeidere i Liernett til dels blir skjelt ut

Vi trenger deg!

Mange mennesker er i dag involvert i Liernett. Vi ønsker fortsatt å knytte til oss engasjerte sambygdinger - hva skal til for å få med deg?

Leder i Liernett - alternativ sjanger

Antakelig blir skolen et hett tema også i neste høsts valgkamp. Verdens dyreste skole gir dårlige resultater på flere felter. Den er dårlig til å utjevne sosiale forskjeller og evner ikke å gi elevene elementære ferdigheter i vesentlige disipliner. Vi ser det hele fra lærersida og lager drama ut av det som er en dramatisk situasjon.

1. mai på Hegg gjestgiveri

Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti samlet folk til alvor og fest

Grønt er best i Lier

Liernett har sjekket de lokale partienes nettsider. Og det er Senterpartiet og Venstre som er best i klassen denne gang.

Berit Dahl Soltvedt, et åndelig og kulturelt kraftfelt i Lier

Antakelig er det ingen liung som har så stor kjennskap til St. Hallvard som Berit Dahl Solrtvedt

Sweden Rock Festival 8.-10. juni 2006

Sol, sommer og øl, men viktigst av alt; masse god musikk! Vi har vært på Sweden Rock Festival 2006!

Om tøybleier og Grønne Lier

Det overrasker at Liers varaordfører ikke leser før hun kommenterer.

Kjersti Wold på Tranby

Niende november var forfatteren Kjersti Wold på Tranby bibliotek Der ble hun intervjuet av Kjersti Sofie Løvåsdal Halvorsen fra 9. klasse på Tranby ungdomsskole

Liernett - Trenger vi ei internettavis i Lier?

En vårdag for et halvt år siden lanserte min gode venn Thorvald Lerberg en ide om å starte lokalavis på Internett.

Kunsten å sitte eksamensvakt

Endelig er dagen her som jeg IKKE har lengtet etter

Våg å satse på kultur i Lier

Rådmannsteamet i Lier kommune har planlagt hardhendte nedskjæringer i kommunens budsjett. Det ser ut til å gå særlig ut over kulturlivet. Kultursjef Ingeborg Rivelsrud har med denne bakgrunn kritisert de økonomiske rammevilkårene de sentrale myndighetene i Norge gir sine kommuner og hun har sluppet til i en stor artikkel i Drammens tidende. Dette har ikke gått upåaktet hen.

Kong Carl kommer til Lierbyen

Antakelig er det lang erfaring som har gjort at Carl I. Hagen bedre enn alle andre politikere er i stand til å treffe vanlige folk hjemme

Et sted å være, et sted å lære

Her om dagen fant jeg igjen en haug med gamle ukeplaner som jeg laget til klassene jeg hadde på slutten av 70 – tallet. Kort tid etter snakket jeg med en lærer som i vår hadde vært i Finland for å gjøre seg kjent med den finske suksesspedagogikken. De to hendelsene fikk meg til å skrive følgende

Minneord: Stian Søderholm

Det vil alltid være en stol som står tom når familien samles ---

Mandag begynner skolen

Dessverre har den gode feriefølelsen i år blitt forstyrret medienes elendighetsbeskrivelser av norsk skolehverdag. Så hvordan er den gode skolen? Vi henger oss på debatten og oppfordrer deg til å gjøre det samme.

- God omsorg - uavhengig av hvem som tilbyr

Venstres ordførerkanidat Nina Johnsen deler Venstres tanker om omsorg i dette leserinnlegget.

Ut av skolen, inn på tunet

Gårdbrukere ønsker skoletrette ungdomsskoleelever velkommen til gårds

Line Baugstø på Tranby skole

Denne gangen har vi ikke den tradisjonelle reportasjen fra besøket, men går rett på intervjuet. Tradisjonen tro er det laget av Kjersti Sofie Løvåsdal Halvorsen fra 9. klasse på Tranby.

Lierdagslogoen er klar

- Innpå åtte måneder før åpningen er planleggingen av neste års Lierdager godt i gang

Marathonmannen/ skomaker bli ved din lest

En gang skulle jeg løpe marathon...

"Grønne Lier", kapittel 2

For noen uker siden hørte jeg for første gang rykter om kjemikalier på avveie i Lier. Jeg bestemte meg for å grave litt i saken, og ble slett ikke beroliget av hva jeg fant. Mange steder flyter det av tungmetaller og kjemisk avfall. I alle fall om man skal tro statens forurensingstilsyn og miljøorganisasjonene.

De vanskelige bildene

I et par år har jeg tatt bilder på juleballet på Tranby og lagt dem ut på Liernett.

Karrierevorta

Ukens petit av Ingvild Prytz Lerberg

Suksess eller fiasko?

Tross ballonger, kakefest og glede over nye butikker: Det en gang blomstrende bakerikvartalet sliter med å finne leietakere.

Das Kapital

Ukas petit er skrevet av Thorvald Lerberg

Kulturen, ei vekstnæring i hele regionen

Kommentar til redaktør Geir Arne Bores leder i søndagsutgaven av Drammens Tidende.

Ukas petit er skrevet av Thorvald Lerberg

Takt og tone

Liernett slutter seg til Fair- tradebedriftene

Vi i redaksjonen er storkonsumenter av kaffe og vil nå i framtida fylle våre respektiv kjøkkenskap med Fair-trade kaffe

Salget av Gullaug-tomta

Tidligere kommunestyremedlem for AP, Mathias B. Dannevig, nå medlem av Buskerud Fylkestings hovedutvalg for samferdsel, kommenterer her Liernetts artikkel.

Gud på nettet

Her om dagen skrev vår Herre seg inn på kommentarsida til Liernett

Skolen og Bygdetunet

Om å lære av andre, eller slippe å finne opp kruttet på nytt

Jeg - -en kommunestyrekandidat!

Jeg har rotet meg inn i politikken! Står for første gang til valg - skummelt? Nei, bare veldig morsomt og utfordrende. Så blir man hakket på, da. Av trauste (...)

Leder: - Ser du individet?

Vi er så opptatte av at liungenes nye landsmenn skal integreres

Bilder fra Lierdagene - Søndag

Værgudene var snillere med Lierdagskomiteen i dag. Varmt vær og stort sett opphold gjorde dagen til en suksess.

Hvor går Lierskolen?

For mange år siden ble jeg innkalt til skolesjefen for å snakke om noe av ubehagelig art. Vi hadde ikke noe i mot hverandre, og det alt egentlig skulle dreie seg om ble snart skjøvet til side til fordel for en generell prat om Lierskolen.

Mer fysisk lek og moro i SFO

Men det nye SFO-tilbudet vil også innebære et nært samarbeid med Idrettskretsen og de lokale idrettslagene, sier prosjektansvarlig Roar Bogerud (her tv)

Et desperat forsøk på økonomisk vinning?

Lars-Erik Petersen, Arbeiderpartiets gruppeleder i Miljøutvalget, stiller dette spørsmålet etter miljøskandalen på Tranby.

Terningkast på kirkebakken.

Det hender jeg angrer på det jeg skriver. Som da jeg for en tid siden i en leder i Menighetsbladet påstod ikke å huske en eneste av alle de prekener jeg har hørt. Det var flåsete og må ha virket sårende på prestene her til lands som forbereder ca. 1000 søndagsgudstjenester året rundt.

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

Den beste sommeren er nå

Ukens petit av Siri Walen Simensen, Egge, reporter i ukebladet Hjemmet.

Gilhusodden prosjektskole, være eller ikke være?

Av Ulla Nævestad Ordfører i Lier.

Skandalevedtak i planutvalget?

Av ordfører Ulla Nævestad

Nei til pol i Lier

Maxi-petit av Thorvald Lerberg

I skyggen av en sommer

“In the lost Childhood of Judas, Christ was betrayed”. (unknown – so far)

Miljøvei i Lier

På en slik vei bør myke trafikanter kunne selge miljøkvoter til staten.

Weben er barnas naturlige arena

Nå vil Fride Kramer at de skal bruke den på egne premisser

- Velkommen opp på tribunen, Ulla Nævestad

Erik Hære kommer med et tilsvar på ordfører Ulla Nævestads innlegg/svar vedrørende utbyggingsprosjektet Høvik/Stoppen skole

En gave til Lier og liungene

Tirsdag lanserte John Willy Jacobsen den nye boka si på en pressekonferanse på Haugestad i Lierbyen

Kritikk er noe dritt

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, Egge, reporter i ukebladet Hjemmet.

Veien mot Utopia

Mange isolert sett god beslutninger, gir ikke nødvendigvis en god helhet.