Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: dcae14a4dd9d5c5ece44ac2840dcc261

Kulturen, ei vekstnæring i hele regionen

Kommentar til redaktør Geir Arne Bores leder i søndagsutgaven av Drammens Tidende.

I en leder i dagens søndagsutgave av Drammens tidene berømmer redaktør Bore kultursatsingen i Drammen og forteller dermed noe vi alle har registrert: Nemlig at Drammen er blitt en verdig kulturhovedstad i regionen. Nå stopper han ikke der, men trekker fram Vestfossen i Øvre Eiker og Slemmestad i Røyken som steder der det satses på kultur. Steder der industritradisjonene har skapt en fysisk ramme rundt kultursatsingen som gir besøkende en påminnelse om kulturens stedlige opphav så å si.

Nå synes vi redaktøren har vært en smule påvirket av det vi gjerne kaller for ”fyrlyseffekten”. Hvis hensikten var å vise mangfoldet og framheve kuturprosjekter i regionen, kunne han tatt en tur innom Lier. Det er nok riktig at redaktøren ved å lese egen avis, og spesielt sidene der forskjellige arrangementer annonseres, kan få inntrykk av at det er stille på kulturfronten i nabokommunen mot øst.

Derfor vil vi her gjerne gjøre han oppmerksom på Stiftelsen Lier Bygdetun. Det er i ferd med å bli det stedet det opprinnelig var tenkt å være, et ressurssenter der lierkulturen bevares og gis utviklingsmuligheter. Og i en tid da det er populært med metaforer, betegnes stedet som en kulturbank der innskuddene vil gi en høy rentefot til kommende generasjoner.

 Nå arbeides det med å få skolen til å bli en permanent bruker av stedet, og svært mye ligger til rette for at virksomheten der oppe kan utvides. Men for å få realisert alle gode intensjoner, trengs større oppmerksomhet både på fylkesplan og også nasjonalt. Glemte jeg media?
Mens vi er innom kulturen, tar vi gjerne med St. Hallvardspillet som nå i år settes opp igjen på Gilhusodden. Moren til St. Hallvard var kusinen til Olav den Hellige. Spelet om sistnevnte har utviklet seg til å bli ”alle spels mor” for å si det sånn.

Selv om St. Hallvard er Oslos skytshelgen, kan vi ikke ta mål av oss å konkurrere med helgenkongen. Men Hallvardsspillet har muligheter, og vi bør ha større ambisjoner enn å ha som mål å sukke lettet hvis alt går butt i butt økonomisk. Liungene har stolte tradisjoner når det gjelder kultur, og vi har ingen grunn til å stå med lua i handa og utvise en servil husmannsånd i kampen om oppmerksomheten på det feltet.

Vi gleder oss over - og nyttiggjør oss mange av de gode kulturtilbudene i Drammen, og er samtidig også glade for redaktør Bores glødende kulturengasjement. Derfor håper vi han ikke utelater nærmeste nabo i øst neste gang han tar opp kulturen i regionen på lederplass.

Forrige artikkel:Godt nyttår! Enig……?Neste artikkel:Romjulsmusikk
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode