Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 9637dcb3c037c2a60a222485f0147552

”Kunst rett Vest”

med alle ordførerne i ryggen!

Vestregionen har med sine 13 medlemskommuner og fylkeskommuner gått sammen under en felles fane! ”Kunst til folket, folk til kunsten”. En kunstrunde!

Kunst rett Vest bygger på at publikum skal få møte kunst og kunstneren direkte i kunstnerens atelier. I en avgrenset periode på 10 dager i september 2007 holder alle kunstnere som deltar sine atelierer åpne. I samme periode avholdes også en felles samlingsutstilling med et verk fra hver kunstner. Det samarbeides om felles markedsføring gjennom brosjyre, kart, hjemmesider, skilting og annonsering. Alle de 13 kommunene i Vestregionen vil i perioden bli preget av kunstrunden. Kunst rett Vest vil vektlegge kvalitet, og den vil basere seg på profesjonelle kunstnere.
100 kunstnere vil kunne delta på ”Kunst rett vest” 2007.

Kunstneren Ronny Bank er engasjert for være med å organisere Kunst rett vest i det første av tre prosjekt år. Dette er en kunstformidling som foregår på kunstnerenes premisser. Det er viktig å ta med en representant som kjenner feltet og vet hvor skoen kan trykke. Planlegging av Kunst rett Vest er nå i full gang.

Vestregionen Kultursamarbeid er et samarbeidsprosjekt
igangsatt av 13 kommuner og to fylkeskommuner.
Med en beslutning om å stå sammen
i et kulturelt fellesskap. Å stå sterkere sammen!

En årlig kunstrunde i Vestregionen vil gi synlighet for så vel kunstnerne som regionen – regionalt, men også nasjonalt. Med korte avstander til resten av Osloregionen vil det være et stort potensiale for et godt besøk.

Konseptet ”Kunst rett vest” er basert på en modell hentet fra Skåne i Sverige.
Erfaringer derifra viser at denne måten å formidle kunst på gir svært høye publikumstall, og at man i tillegg når et publikum som ellers ikke oppsøker gallerier. Erfaringen viser også at denne typen formidlingsprosjekt gir ringvirkninger for kulturbaserte næringer.

Kunstrunden i Nordvästra Skåne er godt etablert gjennom 12 år, rundt 200.000 mennesker besøkte i fjor kunstnere i forbindelse med kunstrunden. Kunstnerne fra Skåne opplever jevnt over et svært godt salg. Enkelte kunstnere baserer store deler av sin årsinntekt på kunstrunden. Og med god grunn – kunstrunden i Skåne omsatt kunst for om lag 14 millioner i 2005.
Konseptet baserer seg på å ”dra på tur” for å oppleve kultur, og vil gi innbyggerne i Vestregionen kunnskap om sin egen region rent geografisk, men også gi mulighet til særegne kulturopplevelser.

Kunstnerisk leder for Kunst rett Vest - Ronny Bank, 402 19 712
Prosjektleder i Kultursamarbeidet – Thea Breivik, tlf 67 50 37 28 / 932 66 36

Forrige artikkel:Nærmere 100 på Hørtekollen i årNeste artikkel:Tre nye får sjanse fra start
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode