Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 217ed998469766094cc787c56f6d065b

Stort stipend til Morten Krohg

Den meget anerkjente kunstneren Morten Krohg, som bor på Øvre Bø på Lierskogen, har fått enda mer anerkjennelse og et stipend på 300.000 kroner.

Rune Brynestad minnestipend er det største av Billedkunstnernes Vederlagsfonds stipender og tildelingssum for 2012 er 300 000 kroner.

Morten Krohg får Brynestads minnestipend for sin store og langvarige innsats i norsk kunstliv. Han brøt med det sen-moderne maleri på 60-tallet og var inspirert av nye strømninger i amerikansk og fransk kunst. Han var sentral i kunstnergruppa Gras som i sitt fellesverksted forvandlet silketrykk til et kunstnerisk medium med stor politisk slagkraft.

I Krohgs kunstneriske virke går samfunnsengasjement som en rød tråd fra han var ferdig utdannet billedkunster i 1960 til i dag. Det politiske budskap er en naturlig og nødvendig del av kunstnerskapet. På 60-tallet var det Vietnamkrigen og EF-medlemskap som var det viktigste. I tillegg kom deltagelse i debatten om kunstens stilling i dagens samfunn. Krig og de menneskelige lidelser er fortsatt et brennende tema i hans kunstneriske produksjon.

Krohg har i sine komposisjoner benyttet seg av kraftige materialvirkninger og ved innføring av forskjellige gjenstander på eller under billedflaten flyttet grensene for det kunstneriske uttrykk. Han benytter seg av tredimensjonale elementer som bord der bilder og tekst er nedfelt i flaten for å forsterke verkets innhold med kunstneriske virkemidler.

Krohg har gjennom sitt mangeårige fagpolitiske arbeid vært en av drivkreftene bak den organisasjonsstrukturen, statusen og økonomiske situasjonen norske billedkunstnere har i dag. Resultatet av dette arbeidet er at mange norske kunstnere har fått bedre arbeidsvilkår enn før.

Krohg er representert i de fleste større samlinger i Norge og er en av Norges virkelig store kunstnere.

Morten Krohg, som er sønn av kunstneren Per Krohg og sønnesønn av Christian Krohg, bor på Øvre Bø på Lierskogen. Han er gift med Bente Sommerfeldt-Colberg, som også er en anerkjent kunstner.

Forrige artikkel:Toget er gåttNeste artikkel:
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Tirsdag 19. juni 2012 14:46: Yngvild
Utrolig dyktig og spennende kunstner. Vel fortjent!
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode