Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Utålelig statlig arroganse

Det mener leder i Lier Frp, Lars Haugen, om fortsatt drift av asylmottaket på Lierskogen

- Det er fortvilende å høre og lese i nyhetsmediene at UDI ønsker fortsatt drift av asylmottaket på Lierskogen. Og ikke nok med dèt, mottaket på Lierskogen skal bygges opp igjen til å bli et av landets største og mest sentrale asylmottak. Justisdepartementet på sin sideønsker å utvide dette til et enda større etablisement. Det er ikke mindre enn frekt av statssekretær Pål Lønseth i Justisdepartementet, når han beklager at kommunen føler at den ikke har vært godt nok informert, så lenge politisk og administrativ ledelse i Lier kommune opplyser at man slett ikke er blitt gjort kjent med planene for det statlige mottaket. Dette er et demokratisk problem, sier Lars Haugen.

- UDI viser med sin arroganse ved at synspunkter fra innbyggerne på Lierskogen er uten interesse. Det er i denne saken over en årrekke dokumentert at asylmottaket har medført meget betydelige problemer for Lierskogen-samfunnet og Lier kommune. UDI synes å stille seg helt likegyldige til dette og er ikke villig til å ta konsekvensen av lokale oppfatninger og behov i slike saker som dette. Med andre ord, de gjør som de vil, og det føles som et maktovergrep.

En underskriftskampanje som henvender seg til alle i Lier kommune, kan være en måte å signalisere til statlige myndigheter hva som er lokalbefolkningens vurdering av UDIs ”saksbehandling” og de tilhørende, internasjonale forpliktelsene. En rådgivende, lokal folkeavstemning er en annen måte få frem hvordan sentrale statlige myndigheter i denne saken overkjører lokalsamfunnet vårt.

Asylmottaket ble opprettet som transittmottak i 2002 for nyankomne flyktninger og har vært i drift inntil brannen i juli i fjor. For Lierskogen-samfunnet har det som tidligere nevnt, vært knyttet betydelige problemer til mottaket. Asylanter som tok seg til rette på det mest uttrolige - til næringsdrivende som ble utsatt for en rekke kriminelle handlinger. Vei-, vann- og spesielt avløpsforholdene, var, på tross av gjentatte kommunale pålegg, i lange tider ikke i samsvar med de krav som gjelder for andre tiltakshavere. UDI sikret seg mot avløpskravene ved at fylkesmannen ga dispensasjoner og satte derved lovverket og Lier kommune som forvaltningsorgan, til side.

Den nye brakkebyen er under full oppføring. Det er grunn til å spørre om UDI og Statsbygg er fullstendig fristilte fra Plan- og bygningsloven og kravet til ordinær saksbehandling før man kan sette i gang - slik det kreves overfor andre tiltakshavere?

De rødgrønne politikerne hevder at alle har ansvaret for den nasjonale dugnaden som er nødvendig i asylpolitikken; dette for at Norge skal kunne oppfylle sine ”internasjonale forpliktelser”. Det kan ikke herske tvil om at Lierskogen har gjort sitt i den nasjonale dugnaden. Det er derfor på høy tid at også andre må ta sin del av jobben. Det er meget fristende å tenke seg at det kunne vært greit om mottaket ble flyttet nærmest mulig regjeringsmedlemmenes boligområder og til andre helhjertete tilhengere av dagens feilslåtte asyl- og integreringspolitikk.

Det må avslutningsvis slås fast det mest effektive for å avlaste og verne Lierskogen-samfunnet mot et nytt sentralstyrt overgrep på, er at Norge slutter med å føre en naiv og snillistisk utlendingspolitikk. Rask tilbakesending av uberettigede asylsøkere er en bærebjelke i FrP’s innvandringspolitikk. Mottak for personer som venter på å få avgjort sine søknader eller som det av ulike årsaker ikke er mulig å få returnert til hjemlandet, må være lukkede.

FrP Lier ventemottak Lierskogen

Flere saker fra arkivet

- Hva nå, Lierskogen?

- Det er nå beklageligvis klart at asylmottaket på Lierskogen gjenåpnes etter at det ble brent ned sommeren 2010, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen i Lier Frp.

Høyre: Må ikke tillate midlertidig drift

Lier Høyre krever at alle saker i forbindelse med mottaket blir gjenstand for politisk behandling i kommunen.

Kolberg handler på egen hånd

Statsråd Grete Faremo slår fast at Martin Kolberg ikke opptrer på vegne av Justisdepartementet eller regjeringen når han griper inn i diskusjonen om asylmottaket på Lierskogen.

- Ombudsmann for kommunevalget

KOMMENTAR: - Det er meget gledelig at liung og stortingsrepresentant Martin Kolberg (her th sammen med partikolleger fra Lier) engasjerer seg som ombudsmann i asylsaken åtte uker før valget, skriver Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen i en kommentar.

Fortsatt mottak, men for hvem?

Flere, men mer positive asylsøkere kan være nøkkelen til fredeligere sameksistens på Lierskogen, der folk er opprørt over asylmottakets fortid og fremtid, mener Tonje Evju og Martin Kolberg.

Lier Frp: Spør velgerne til råds

Nytt mottak på Lierskogen - på tide med en rådgivende folkeavstemming?

Frp vil ha svar fra justisministeren

Ulf Erik Knudsen forlanger oppklaring av hvilken rolle Martin Kolberg (på bildet sammen med Lier Aps gruppeleder Tonje Evju) har i diskusjonen om asylmottaket på Lierskogen.

- Lierskogen under utilbørlig press

Lier Frp er mektig irritert over Martin Kolbergs engasjement i forbindelse med mottaket på Lierskogen. Bildet er fra møtet tirsdag, der Kolberg orienterte den lokale velforeningen og andre interesserte.

- Kolberg må holde det han lovte

Innlegg fra Espen Sagvolden, talsperson for naboforeningen på Lierskogen, om Lier statlige mottak.

Frp får svar om asylmottaket og UDI-møtet

På Lier kommunestyres møte i dag vil ordfører Helene Justad besvare Per Vemorks (Frp) interpellasjon om UDI-møtet om asylmottaket på Lierskogen.

Millionutbytte

Lier statlige ventemottak er god butikk for driftsselskapet

Lier Venstre: Velkommen etter, Ap, H og Frp!

Etter mange år med tiltagende konflikter i forbindelse med asylmottaket på Lierskogen, ser det ut til at ovennevnte partier endelig har forstått omfanget av overgrep, både mot asylsøkere og lokalsamfunnet på Lierskogen.

Mye på spill når planutvalget behandler klagen fra UDI

Det blir en veldig viktig dag for oss den 21. At det BLIR mottaksdrift på Lier er jo klart. og det er også klart at det blir Link A/S som blir driftsoperatør. Det er uhyre viktig at arbeidet med å returnere asylsøkere med endelig avslag kan påbegynnes umiddelbart. og alle burde bidra til at dette nå blir realisert!

Buskapen på ventemottaket

Ventemottaket på Lierskogen utarbeider nye hjemmesider. Sidene inneholder flere rasistiske bemerkninger.

Brann på Lier ventemottak

Ventemottaket for avviste asylsøkere på Lierskogen stod i brann natt til onsdag.

Ventemottaket – hva nå?

Det er klart at det blir ventemottak på Lierskogen. I månedesskiftet flytter opptil 100 mennesker med endelig avslått asylsøknad inn.

Må bedre bosituasjon

Venstre stiller krav til Lier statlige ventemottak. Les uttalelse fra Venstres sentralstyre

Ulik forståelse for sultestreiken

Høyres gruppeleder, Søren Falch. Zapffe (th) slår fast at streik ikke er noe virkemiddel for opphold i Norge, mens gruppelederne i KrF, SV og Venstre har mer forståelse for aksjonen på Ventemottaket på Lierskogen

Politikerne i planutvalget svarer

Vi har foretatt en spørrerunde til medlemmene i planutvalget, for å kartlegge stemningen før klagebehandlingen i saken om sanitæranlegget på Lierskogen ventemottak.

Snørr og barter, - et vanskelig skille.

Av ordfører Ulla Nævestad

NOAS reagerer sterkt

En kvinnelig beboer på Lier Ventemottak ble, i følge NOAS (Norsk forening for asylsøkere) ved avdelingsleder Sylo Taraku (på bildet), nektet å bli sendt til sykehus, men leder ved Ventemottaket på Lierskogen, Harald Nesset, er sterkt uenig i påstanden.

Angrep på helsepersonalet er feil

Halstein Saunes, daglig leder for Link A/S som er ansvarlig driftsoperatør for Lier Ventemottak, svarer her på kritikken

Godtar kommunen at folk sulter seg til døde?

Det spørmålet reiser Nina E. Johnsen (V) til Ordføreren i tirsdagens kommunestyremøte

Statsråden tar feil

- Arbeids- og inkluderingsminister Hansen hevder at det foregår motivasjonsoppfølging på ventemottaket på Lierskogen, hvilket det ikke gjør, hevder Nina Johnsen (V).

Fortsetter kritikken

Nina E Johnsen (V) stiller spørsmål til ordføreren i kommunetyret tirsdag angående forholdene ved Lier Ventemottak

7 kan miste jobben etter skandalevedtak i planutvalget

Høyre og Arbeiderpartiet ble enige om oppsiktsvekkende løsning på kammerset.

Integrering på utlendingers premisser

Det mener Lier Frp og tjenesteutvalgets nestleder, Lars Haugen, etter vedtaket om en "åpen barnehage" i Lier.

Stortingsvalget 2009 - Lier Frp s betraktninger

Lier Frp godt fornøyd med valgresultatet både lokalt, regionalt og nasjonalt

Ønskereprise i kulturkirken

Fortvil ikke hvis du gikk glipp av John W. Jacobsen og Håvard Rypes historiekveld i Lierskogen kulturkirke. Førstkommende søndag gjentar de suksessen. Men hvem er de tre på bildet?

Skandalevedtak i planutvalget?

Av ordfører Ulla Nævestad

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

Humanitær katastrofe i Lier?

Beboere ved det statlige ventemottaket på Lierskogen er desperate i sin uavklarte livsituasjon, sier Nina E. Johnsen som støtter flyktningenes krav om revurdering av deres søknader om oppholdstillatelse

Liernett.no er kun en amatørmessig blogg

Sagvolden (H) mener det er dumt at Liernett ikke holder mål og dessverre ikke tegner til å bli et forum for diskusjon av politikk i Lier.

- Arbeiderpartiet tar situasjonen på alvor

- Det er ingenting som er så lett som å være mot noe, for eksempel et flyktningmottak, skriver Bård Strand (Lier Arbeiderparti) i en kommentar til Per Vemorks (Lier Frp) innlegg tirsdag denne uken.

Trenger en evaluering

Det konkluderer Einar Hovde (på bildet) og Nina E. Johnsen i sitt innlegg vedrørende ordningen med Ventemottak

Vi dummer oss litt ut fra tid til annen

Vi er i ferd med å avslutte saken om ventemottaket. I vår dekning av saken har vi fått til dels sterk kritikk – noe absolutt berettiget.

Lier Høyre: Lokaldemokratiet under press

- Lokaldemokratiet må styrkes og statens makt over kommunene må reduseres, mener Lier Høyres leder, Ryno Andersen.

Premierer kirkelig vanskjøtsel

Det sier Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand (tv på bildet), til Liernett om kommunens tilskudd på to millioner til kirkebygg på Lierskogen

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.

Siri i sentrum

Er tradisjonell senterpartipolitikk bra for lierbonden, eller er det slik at landbruket i dag drives best av folk med røtter i næringspartiet Høyre? Før vi går videre: Bør Lier ha sitt eget kulturhus?

Lierposten logrer seg inn i politisk pølsevev!

Lierposten skriver sist torsdag om Direktoratets klage på vedtaket i teknisk utvalg ang. Asylmottaket. På lederplass blir vi presentert problemstillingen på en måte som bedre hadde passet seg for en politisk ringrev, enn for en kritisk journalist. Poenget i lederen er at alle skjønner at søknaden ble avslått uten saklig grunn, men at politikere må få lov til å ha "følelsesmessige meninger om hva som skjer og bør skje i eget forvaltningsområde".

Broom-broom i kulturkjerka

Søndag blir det full fart i Lierskogen kulturkirke (bildet). Da skal Jan-Erik Larsen underholde med morsomme historier, musikk og sang.

Viktig møte på Lierskogen

Lierskogen kirke – hva nå?

Oversvømmelse på Lierskogen

Flomkaoset har også nådd Lierskogen

Integrering og boligmangel i Grønne Lier

- Det er ikke tvil om at innvandringen vi har sett til Norge i de siste ti årene innebærer problemer, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen i Lier FRP i dette innlegget.

- Søppeltømmingen i Lier bør konkurranseutsettes

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig. Rfd er et fordyrende mellomledd, hevder Lier FRPs leder Lars Haugen og kommunestyrerepresentant Arne Liudalen i dette innlegget.

Vil endre kommuneplanen

Lier AP vil ha mer lokalpolitisk styring

Krass kritikk av asylmottaket

"Nesset er bare en propagandaagent"

Hvor lenge skal de vente?

Buskerud Venstres fylkesstyre krever at ureturnerbare asylsøkere skal ha muligheter til et verdig liv, uttaler Geir Stave (på bildet), leder av fylkestyret i en pressemelding

Veien mot Utopia

Mange isolert sett god beslutninger, gir ikke nødvendigvis en god helhet.

Og vinnerne er ...

Liers mest populære serveringssted ligger på Lierskogen. Vinneren av Liernetts meningsmåling foreslo Heg Gjestgiveri. Selv bor han i Sylling.

Kloakkstank eller spor av fremmedfrykt?

Liernett kommenterer planutvalgets behandling av ventemottaksaken.

Fokus på mulighetene

Virksomhetsleder ved Frogner Sykehjem, Anne Rasch-Haugen, overrakte Frp-leder Siv Jensen ei T-skjorte med dette slagordet etter besøket på lørdag.

Rådmannen svarer

Rådmann Hans- Petter Christensen redegjør for sin innstilling i mottakssaken

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig

- Med Lier kommunes gjeld på over 1200 millioner er et ikke mulig å opprettholde dagens tjenestenivå, mener Lars Haugen i Lier Frp.

Rett til liv uten vold

- Stopp volden mot kvinner i asylmottak i Norge, skriver Janicke Karin Solheim (bildet), kvinnepolitisk leder i Buskerud SV

Overtar drift og ansvar?

En viktig sak for Lier IL vedrørende utvikling og drift av Tranby Idrettspark kommer opp som sak i planutvalget tirsdag.

- Politisk barnehage

Innlegg fra Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti

17. mai på Lierskogen

Folket på Lierskogen kunne ta i bruk sin nyoppussede kirke 17. mai

Innbrudd på Lierskogen

Dørene lot seg ikke brekke opp, så tyvene knuste et vindu og tok seg inn i boligen.

Promille-liung lå i Sankt Hallvard-fontenen

På Lierskogen var det branntilløp og tre over veien, og i Drammen lå en åpenbart beruset lierkvinne i fontenen på Bragernes torg.

Kommunestyret blir overkjørt

- Statlige etater tar seg til rette i kommunen, fremholder Matthias S. Dannevig (på bildet), leder av Lier arbeiderparti, som en kommentar til at Vinmonopolet ønsker å etablere seg på Liertoppen

Kjøpes på Liertoppen neste jul?

- Det er langt fram for et pol i Lierbyen, tror Bård Strand (Ap)

Ikke tydelig nok

Vi var ikke tydelig nok, mener Anita Drevdal, førstekandidat og ordførerkanditat for Lier SV etter braknederlaget

Det blir ventemottak på Lierskogen

Fylkesmannen ga UDI medhold i klagen.

17. mai på Lierskogen

På Lierskogen startet dagen med gudstjeneste i Lierskogen kirke, før barnetoget gikk en rundtur i nabolaget og endte opp med lek og moro på Heia skole.

LIER DRIFT

I følge en artikkel i Lierposten i dag, så har Lier Drift store problemer med kunne opprettholde en forsvarlig drift på sitt arbeid.

Begrepet Lierskogen kulturkirke

Lierskogen kulturkirke er i ferd med å bli et begrep i bygda. Kulturkomiteen har tatt mål av seg til å tilby både sambygdinger og andre gode kulturopplevelser i den nå restaurerte og påbygde kirken.

Lier Frp: Helhetsbildet mangler

Lier Frp om Hegg skole: - Lier kommune må ta seg tid til en realistisk vurdering av både behov og finansieringsmuligheter.

- Endelig Heiahall!

Bård Strand (Ap) gleder seg over vedtaket om Heiahallen, men er bekymret over håndteringen av andre utfordringer kommunen står overfor.

Anne Grete Preus til kulturkirken

Søndag 13. november kommer Anne Grete Preus til Lierskogen kulturkirke og holder en av sine få konserter denne høsten.

En låst dør eller et åpent sinn?

- Slik jeg ser det skal alle flyktninger vi mottar behandles med respekt og likeverdighet, sier Brynhild Heitmann.

Planutvalget stod på sitt

På kveldens møte i planutvalget, ble det vedtatt å opprettholde vedtaket som hindrer drift på Lierskogen ventemottak.

Lier-rektor får ikke erstatning

Kommunen innrømmer og beklager feil, men nekter å betale erstatning.

"Keep smiling"

Ingen sure miner på Lierskogen på nasjonaldagen, her representert ved en blid musikant --

Ole Paus til Lierskogen

Fredag 4. mai slår Lierskogen kulturkirke til en skikkelig jubileumsfeiring i anledning kirkens 75 årsdag.

Lier kommune - best i klassen?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Statistikken gir en interessant indikator på hvilke områder vår kommune har et sterkt forbedringspotensiale.

Sylling Ysteri - kapittel 3

Kap. 3 Avsluttende del

Misfornøyde brukere og lavere lønn?

Knut Røssum (Ap) påpeker at 95 prosent av renholdskostnadene er knyttet til lønn, og at det er renholderne som må betale regningen i form av redusert lønn, hvis det skal spares penger --

Et desperat forsøk på økonomisk vinning?

Lars-Erik Petersen, Arbeiderpartiets gruppeleder i Miljøutvalget, stiller dette spørsmålet etter miljøskandalen på Tranby.

Bussturen

"Skriv om oss da". Det var oppfordringen ukens petitskribent, Rune T. Berg, fikk for en tid siden ---

Kollisjon og tyveri av sykkel og rusbrus

En liung ble tatt for sykkel- og rusbrustyveri og to biler kolliderte på Lierskogen

Lierskogen og OL-drømmen

BAKSPEILET: Eventuell likhet med andre hendelser den siste uken er mer eller mindre tilfeldig.

Den redaksjonelle linje

Svar på Sagvoldens innlegg om Liernett.

Informasjon fra Lier IL om anleggsinitiativet

Lier IL inviterer til et krafttak for idretten i Lier kommune!

Biskopen kommer til Lier

Prost Ellen Martha Blaasvær ser fram til bispevisitasen med glede og forventning.

Du skal ikke sove

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud tråkket vel i salaten da hun gikk ut i Drammens tidene og kunngjorde sitt syn på regjeringens økonomiske politikk. Dette vakte som ventet reaksjoner fra arbeidsgiver, og ordfører Ulla Nævestad benyttet i dag sjansen til å kvesse kniven i DT.

Gilhusodden prosjektskole, være eller ikke være?

Av Ulla Nævestad Ordfører i Lier.

Samlende forkjemper

Det sier Runar Gravdal, SV s gruppeleder, om Terje Sagvolden (på bildet) om innsatsen for Lierskogen og liersamfunnet. Liernett presenterer her flere minneord om forskeren og lokalpolitikeren.

Pressemelding fra Lier drift

Brukerundersøkelse for Vegvedlikehold samt Vann- og avløpstjenester i Lier kommune 2005.

Tatt på E-18

Politiet stoppet bil på Lierskogen og innbrakte en person for brudd på innreiseforbud.

Systemendringer og konsekvenser i Lier kommune.

Kjell Sørlien har i en mannsalder jobbet i Lier kommune. Han burde ha de beste forutsetninger for uttale seg om egen arbeidsplass ut fra tanken: ”Den vet best hvor skoen trykker den som har den på!”

Lite informasjon fra Lier kommune

Gode råd er som kjent dyre, og bedre blir det ikke når rådmannen overser rådene.

Pulveriserer ansvaret

- Det sier Søren Falch Zapffe om ansvarsfordelingen av "drop-outs-elever" fra Videregående skole.

Strålende på Lierskogen

Balle Frost fikk fakket leketøysbanditten.

- Lier Ap forkludrer ansvaret

Søren Falch Zapffe (H) mener forsøket på å legge ansvaret for reduksjon i rutetilbudet over på Lier kommune faller på sin egen urimelighet.