Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Veien mot Utopia

Mange isolert sett god beslutninger, gir ikke nødvendigvis en god helhet.

Lokalpolitikere er pragmatikere av beste merke. De skyr ingen anstrengelser for å finne den beste løsningen i hver enkelt sak. Nærmest mulig grasrota eller byggeplassen, med et skjevt blikk på langsiktige konsekvenser, arealplaner og andre forstyrrende elementer.

Det er ikke alltid klar sammenheng mellom gode intensjoner og faktiske konsekvenser. Kanskje er det underliggende motiver, som får lokale politikere til å behandle noen saker harelabb og andre med kart og kompass.

Hvordan er det for eksempel mulig å forsøke å stoppe et asylmottak på Lierskogen, ved å rette fingeren mot miljøvernhensyn, selv om all dokumentasjon fastslo at alt var i orden, og like etter smette 20 000 kvaderatmeter Bauhaus gjennom samme utvalg uten særlige hindringer i det store og hele. Fylkesmannen tok prøver etter funn av mye død kreps og fisk i går morges. Tror du dette var på Lierskogen ventemottak eller sør for Bauhaus? Alle partier unntatt Venstre var mot førstnevnte – til og med SV. Kanskje er professor Sagvolden, nabo til negrene på Lierskogen, den mest ærlige – når han kun snakker om asylsøkerne som en sikkerhetsrisiko? Han hører naturligvis ikke på lensmannen som sier at det ikke har vært nevneverdige problemer.

Noen partier har prøvd seg på å fremstille seg selv som miljøvernere. De samme partiene har de siste tiårene klappet igjennom så mange risikoprosjekter at Lier troner i Norgestoppen på grunnforurensing og at Lierelva er komplett uspiselig, udrikkelig og steinsatt fra nord til sør. Problemet med Lierelva er i følge Høyre, at den er for vanskelig tilgjengelig. Er det virkelig ingen som ser at det er bilvei på begge sider av elva, fra nord til sør – og at den er 100 prosent tilgjengelig? Er det ikke mer interessant å jobbe mot lakselus, tarmbakterier og tungmetaller?

En hver kan se at det er fritt fram for alle som snakker om skatteinntekter og arbeidsplasser i Lier. Miljøhensyn, nasjonal innvandringspolitikk og andre hensyn teller mindre, når Industrien trenger et sted å ekspandere. Kan virkelig et nabolag på 10 mennesker pluss, få en kommune til å reservere seg mot nasjonal innvandringspolitikk?

- Andelen urørt natur og villmark i Lier har gått fra 70% til 0% på noen få tiår.
- Det er 8 steder i Lier som er merket gult og rødt av SFT (rødt er verst)
- Man kutter stadig i pleie og helse
- Man kutter stadig i skolen – spesielt på spesialundervisning.

Alt dette har vært god politikk i det brede flertall som skryter av samarbeidet seg i mellom. Jeg tror naturligvis ikke at politikere er onde eller spesielt dumme (litt dumme er de). Jeg tror man blir så lokale i løsningsmodellene at de kanskje mister litt oversikt. Summen er at Grønne Lier er et av Norges mest forurensede steder, at vi har skjemt oss ut på grunn av måten vi behandler mennesker fra den tredje verden på,og at vi har havnet i bånn av lista når det gjelder satsing på skole og helse.

Det er fristende å satse på nye koster.

En isolert sett god beslutning – gir ikke nødvendigvis en god helhet.


Kommunestyrevalg

6 kommentarer

Lørdag 8. september 2007 14:22: Søren Falch Zapffe
Rune, du feilinformerer ! Det er slett ikke riktig at man stadig kutter i pleie, helse og omsorg ! Det er slett ikke riktig at man stadig kutter i skolen !

Jeg minner om følgende:
Undervisningsbudsjettet ble økt med kr 10,5 mill for 2007 som bl.a. medførte 11 nye årsverk fom skoleåret 2006/07.
Omsorgs-, helse- og sosialbudsjettet ble økt med kr 14,3 mill for 2007.
I tillegg - og det er kanskje det viktigste på litt sikt - vi gjør kommunen bedre i stand til å løfte frem store investeringer i nye Høvik/Stoppen, rehabilitering av Hegg og nytt sykehjem !

Det er en nøye sammenheng mellom drift og investering. Kommunens budsjetter og regnskap gir god informasjon om mangfoldet i den kommunele tjenesteproduksjon. De er vel verd et selvstudium !
Lørdag 8. september 2007 15:04: Rune Elven
Og hvordan har utviklingen vært de siste fire årene, om man ser antall kroner i forhold til antall brukere?

Ble det ikke vedtatt å kutte til sammen 2 millioner kroner like før ferien?
Lørdag 8. september 2007 17:50: Mathias B. Dannevig, Leder Lier AP
Like før ferien ble det besluttet å tilbakeføre 1 million til utvalgte omsorgstiltak for eldre fra kuttet på 2 millioner som flertallet i Kommunestyret , ganske riktig som Rune skriver ,vedtok tidligere i våres. Initiativet kom fra Lier FrP og Lier AP da Lier FrP signaliserte at de angret på at ikke Lier AP's budsjett til omsorgssektoren ble vedtatt i desember 2006. Dette budsjettforslaget fra Lier AP hadde en høyere bevilgningsramme for disse tiltakene, og dette ble gjeninnsatt ved tilleggsbevilgningen på 1 million.

Vedtaket var enstemmig, men Lier Høyre var i realiteten imot og Søren kalte forslaget et valg mellom "Pest og Kolera". Pest hvis vi vedtok det, kolera hvis alle i Lier fikk se at Høyre stemte imot. Det ble altså pest.

Det hører med til historien at kuttet på 2 millioner foretatt tidligere på året IKKE var nødvendig for å nå den målsetningen om fondsoppbygging som Kommunestyret forutsatte ved budsjettvedtaket i desember 2006. Ytterligere inntekter for kommunen sørget for at dette var på plass.

Lier AP stemte mot kuttet på 2 millioner, særlig fordi også kommunalt vedlikehold av bygninger ble rammet. Slikt slurv med kommunalt bygningsvedlikehold ser vi resultatet av på skoler i Lier som rotner på rot. Å spare på bygningsvedlikehold er som å tisse i buksen for å holde varmen. reperasjonene senere koster 10 ganger så mye som man "sparer".
Søndag 9. september 2007 10:32: Søren Falch Zapffe
Det kan umulig kalles kutt når man overfører midler fra drift til investering. Dette gir oss nye og bedre bygg. Man kan vanskelig drive en god skole og gi et fornuftig sykehjemstilbud uten gode og funksjonelle bygg ! Her er det en sammenheng som selv Rune Elven må se.
Søndag 9. september 2007 21:21: Bård Strand, Lier AP
Å overføre til investeringer innebærer i denne sammenheng en kutt i driftsbudsjettene. Problemet i denne saken var at man kuttet i vedlikeholdsbudsjettet for de bygningene man allerede har! Dermed vil de byggenes levetid reduseres, og vi må tidligere investere igjen i nye bygg. For meg, som jobber i entreprenørbransjen, er dette selvsagt veldig gunstig, men for meg som skattebetaler er det ren skjær galskap. Jeg har tidligere stilt det retoriske spørsmålet om Høyre-folk ikke maler husene sine, eller repararerer takrennene som er ødelagt? Om de gjør det, og det antar jeg de gjør, hvorfor i alle dager forstår de ikke da at også kommunale bygg må vedlikeholdes, løpende? Da kan man ikke kutte millioner av kroner på bygningsvedlikehold og si at det er lurt å bruke pengene på investering i stedet. Fordi kuttene medfører behov for nye investeringer alt for tidlig.
mvh
Bård
Søndag 9. september 2007 22:15: Rune Elven
Jeg ser sammenhengen Søren. Jeg jobber til daglig i et fantastisk bygg til over 70 millioner.

Flere saker fra arkivet

Liernett.no er kun en amatørmessig blogg

Sagvolden (H) mener det er dumt at Liernett ikke holder mål og dessverre ikke tegner til å bli et forum for diskusjon av politikk i Lier.

Hvor grønt er grønne Lier?

Etter at jeg i en litt fleipete leder skrev at lier er godt inne på SFT si verstingliste, har ordføreren lett og lett. Hvor er lista?

Grønne lier, kapittel 1.

Når snøen går, kommer søpla fram. Det bryr jeg meg ikke så mye om. I dag, da jeg var ute og spaserte, plukket jeg med meg ett sjokoladepapir og en tom colaboks. Begge deler ble brakt til "Grønne liers" grønne kasser, beregnet på den slags. Verre var det da med grustakene som skjærer igjennom den såkalt grønne dalen.

Kongene av Lierelva.

Ingen kjenner Lierelva som Tom Erling og Bjørnar. De to siste dagene har de svømt og padlet fra Dammyrdammen til Crossbanen ved Fugleruds gartneri.

Om å drite i eget rede - Grønne lier under lupen.

For ett år siden, skrev jeg om Grønne Lier. Ikke Grønne Lier fra kommunens skryteplakater, men det Lier man ikke snakker om. Et Lier der andelen urørt natur er redusert fra ganske mye til praktisk talt ingen ting. Nå begynner det å skje ting, men skjer det nok?

Marathonmannen/ skomaker bli ved din lest

En gang skulle jeg løpe marathon...

Hva mener egentlig politikerne i Lier?

Snart er det valg, og vi i Lier-nett ville finne ut hva listekandidatene i de forskjellige politiske partiene mener nå like før valget. Vi tok på oss vanlige klær og forsøkte å finne ut hva de som står på stand mener om saker og ting i bygda. Det fine med denne tilnærmingen til politikken, er at man kommer litt under huden på dem som de neste 4 åra skal bedrive styre og stell. Vi hadde lest valgmaterialet, men fant mange brosjyrer prangende og vage. Vi ville ikke vite noe om politisk idehistorie - vi ønsket å finne ut hva de konkret sto for her og nå.

Kloakkstank eller spor av fremmedfrykt?

Liernett kommenterer planutvalgets behandling av ventemottaksaken.

Snørr og barter, - et vanskelig skille.

Av ordfører Ulla Nævestad

Grønne Lier – floskel eller sannhet?

Anita Drevdal og Ninnie Bjørnland fra SV kommer med dette innlegget

Rådmannen nedstemt

Politikerne kutter i skole, pleie og omsorg – men mindre enn rådmannen foreslo.

Fremad mot Høyre

Alt vel på Vestfronten.

Vil flytte Lierelva 25 meter

Møt opp med bøtter og spann.

Ventemottaket – hva nå?

Det er klart at det blir ventemottak på Lierskogen. I månedesskiftet flytter opptil 100 mennesker med endelig avslått asylsøknad inn.

Full krig mellom de største partiene

Liernett kommenterer valgkampen.

Troen på enkeltmennesket.

Hun startet sin politiske karriere i Sandane Unge Høyre. Nå, nesten 40 år senere er hun Liers største kjendis. Troen på enkeltmennesket og personlig frihet under sosialt ansvar har vært ledesnorer i en lang politisk karriere. I dag er hun ordføreren som snakker med folk. Hun svarer på alle henvendelser og tar opp saker folk er opptatt av. Hun vant en knusende seier i det direkte ordførervalget i fjor. Lier-nett har intervjuet Ulla.

Må enda flere dø i trafikken?

Mens myndigheter og politikere prater og utsetter, blir veiene i Lier stadig farligere.

Den redaksjonelle linje

Svar på Sagvoldens innlegg om Liernett.

Ønskereprise i kulturkirken

Fortvil ikke hvis du gikk glipp av John W. Jacobsen og Håvard Rypes historiekveld i Lierskogen kulturkirke. Førstkommende søndag gjentar de suksessen. Men hvem er de tre på bildet?

Betraktninger om amatørkultur, amatørpolitikere og amatørjournalister

Debatten raser på Liernett, en fin anledning til å hente fram kanonene og skyte en spurv til jorden, skriver Rune Elven i sitt leserinnlegg

Vi dummer oss litt ut fra tid til annen

Vi er i ferd med å avslutte saken om ventemottaket. I vår dekning av saken har vi fått til dels sterk kritikk – noe absolutt berettiget.

Verden er ikke den samme lenger

Jeg la meg utenfor Schengen, og våknet opp godt innenfor. Snakker om dårlig vakthold.

Hvor er makta?

Dette spørsmålet stiller ukens petitskribent, Tonje Evju, som selv er lokalpolitiker.

Hvem har det verst?

Hvem har det verst?, spurte jeg Thorvald på vei til friluftsgudstjenesten på Lier bygdetun i dag. Hvem trenger menighetens støtte mest?, hvem er det som nå trenger vår støtte for å møte hverdagen eller naboen. Hvem har det verst? Dette er egentlig et dypt spørsmål. På den ene siden er det et spørsmål om hvem som selv synes de har det verst. På den andre siden, hvem har det objektivt verst, om man legger allment aksepterte normer for livskvalitet til grunn.

Lierposten logrer seg inn i politisk pølsevev!

Lierposten skriver sist torsdag om Direktoratets klage på vedtaket i teknisk utvalg ang. Asylmottaket. På lederplass blir vi presentert problemstillingen på en måte som bedre hadde passet seg for en politisk ringrev, enn for en kritisk journalist. Poenget i lederen er at alle skjønner at søknaden ble avslått uten saklig grunn, men at politikere må få lov til å ha "følelsesmessige meninger om hva som skjer og bør skje i eget forvaltningsområde".

Store forskjeller i skolevalget

Resultatet etter skolevalget på Lier vgs. og St. Hallvard vgs. viser store forskjeller når det gjelder politisk tilhørighet

Utålelig statlig arroganse

Det mener leder i Lier Frp, Lars Haugen, om fortsatt drift av asylmottaket på Lierskogen

Paradiset Sylling

- og en klem til Kari

Grønt er best i Lier

Liernett har sjekket de lokale partienes nettsider. Og det er Senterpartiet og Venstre som er best i klassen denne gang.

Ikke glem de små

Er du klar over det fine mangfoldet vi har i årets valgkamp?

Ikke tydelig nok

Vi var ikke tydelig nok, mener Anita Drevdal, førstekandidat og ordførerkanditat for Lier SV etter braknederlaget

Endret kommunestruktur

LIERNETTS APRILSPØK: - Lier blir selvsagt også berørt når antallet kommuner reduseres drastisk, sier statsminister Jens Stoltenberg etter presentasjonen av ”Kommune-Norge 2014”

Nestentabellen

Det er alltid mulig å finne lyspunkter

Fortsatt mottak, men for hvem?

Flere, men mer positive asylsøkere kan være nøkkelen til fredeligere sameksistens på Lierskogen, der folk er opprørt over asylmottakets fortid og fremtid, mener Tonje Evju og Martin Kolberg.

Kommunen har god økonomi

- Regnskapet for 2009 viser et overskudd eller et driftsresultat på 3.3 prosent, sier Søren Falch Zapffe, gruppeleder i Høyre.

7 kan miste jobben etter skandalevedtak i planutvalget

Høyre og Arbeiderpartiet ble enige om oppsiktsvekkende løsning på kammerset.

Jostein Hoset: Valgets kval

- Etter fire år i kommunestyret har jeg lært mye og fått mulighet til å se politikkens sanne ansikt fra innsiden. Et hav av dilemmaer. Konklusjonen er at lokalpolitikk er og blir realpolitikk avhengig av mennesker som har tid, vil og kan.

Tøff i tryne på nett!

Ukens petitskribent, Tonje Evju, skriver her om anonyme nettbøller-

Gilhusodden prosjektskole, hva skjedde?

Jeg merker meg en strøm av beklagelser over vedtaket om å legge ned Gilhusodden prosjektskole. Er nedleggelsen et ledd i en plan, eller er det et spark i løse lufta?

Tut og kjør

Ukens gjesteskribent ser rødt i møte med uvørne bilister på vei gjennom Lierdalen.

”Don’t die”

Ukens petit er av Rune Elven

Kommer tid, kommer råd

Jeg sitter i skrivende stund på Praha internasjonale flyplass. På grunn av en ganske smal smak i reiser, har jeg det med å havne her. I skrivende stund er jeg p (...)

Kritikk er noe dritt

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, Egge, reporter i ukebladet Hjemmet.

Forfatterbesøk på Tranby skole

Intervju med forfatteren Pål Gerhard Olsen

Vant valget, men hva med sakene?

Arbeiderpartiet har all grunn til å være fornøyd med valget, men betyr det noe for endringer for lierpoltikken de nærmeste fire årene?

Nettsjekking

Ukas petit er skrevet av Ingvild Prytz Lerberg

Har du tid?

Tidsklemma fra et annet perspektiv.

Tar du utfordringen?

Gjør som ungdommene i Foreningen Norden gjorde på fredag. De mestret den 2,6 km lange turen opp juvet opp til Asdøltjern.

Trafikkaksjon i Lierbyen

FAU ved Hegg skole aksjonerte i dag for bedre trafikkultur og tryggere skolevei. Ved Hegg skole ble bilister og andre informert av Ole Martin Sundal, Lena Nomme og Hilde Fosseie.

Fem år og like langt?

Liernett så dagens lys for fem år siden. Nå er det nok med nettavis.

Hvor starter køen?

Noen tanker rundt fletting.

Minner fra livet på E-18

Er E-18 et sted? Og hvis ikke, hva er da denne opptil flere titalls meter brede asfaltstripen der så mange mennesker tilbringer mye tid hver eneste dag? Knut A. Andersen tar i ukens petit leserne med på en veistrekning de fleste har et forhold til.

Hvor mye inngrepsfri natur natur finnes fortsatt i Lier?

I løpet av 2003 skal den inngrepsfrie naturen i Norge kartlegges igjen. Det er Direktoratet for naturforvaltning, statens kartverk og fylkesmannen/ kommunen som står for denne registreringen. Hvordan er ståa i "grønne Lier"? Hvor mye av Lierdalens natur er bevart inngrepsfri?

Skandalevedtak i planutvalget?

Av ordfører Ulla Nævestad

Bauhaus, kjekt å ha

Bauhus åpner i Norge. Vi dro dit for å kjøpe en tapetkniv

Reisebrev fra Bloody beach - del 2

Kommentar av Rune Elven

Åpent møte om skole.

Kultur, oppvekst og undervisningsutvalget i kommunen holdt åpent møte i aulaen på Sylling skole. Dette kunne ha blitt omtrent så kjedelig som det høres ut, men i stedet ble det ganske interessant.

Velkommen til Lier

Langs veien mot Liertoppen kan du se dem. Hver dag går mange av dem de drøye kilometerne til Liers mest kjente monument. Rekken med potensielt nye landsmenn og kvinner snegler seg mot vårt kanskje fremste symbol på materiell rikdom. Kanskje skal de ha seg en kaffekopp, kanskje skal de bare kikke på utvalget i klesbutikken, og den nye høstkolleksjonen.

"Grønne Lier", kapittel 2

For noen uker siden hørte jeg for første gang rykter om kjemikalier på avveie i Lier. Jeg bestemte meg for å grave litt i saken, og ble slett ikke beroliget av hva jeg fant. Mange steder flyter det av tungmetaller og kjemisk avfall. I alle fall om man skal tro statens forurensingstilsyn og miljøorganisasjonene.

Nygårdshaug som klassesett

Det synes Kirsten Jellum, norsklærer ved Tranby skole, etter å ha lest Mengele Zoo for 9. klassen sin

Ny Rv 23 Dagslet - Linnes: Enda lengre å vente

Det var større fremmøte enn optimisme da Lier Næringsråd i dag behandlet det tilsynelatende evige problembarnet: ny riksvei 23 mellom Røyken og Lier.

Valg - sinnets suverent største sysselsetter

Ukens petit er ved Rune T. Berg, Tranby

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

- Ubegripelig av Høyre og AP!

I dette innlegget tar Lier FrP, ved ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes (bildet) og Morgan Langfeldt, for seg ekspropriasjon av eiendom ved Nordal skole. - Et overtramp på eiendomsretten man sjelden ser maken til.

Syng med den stemmen du har.

Har du lyst til å synge litt? Kanskje spiller du og. Hva med å lage en klubb der man kan ta en pils og være amatør og trubadur? Det finnes flere viseklubber i Norge, men ingen i Lier.

Innendørs roing

– ikke bare for roere

Arven fra Sylling

Det er nok nå

Ett år etter Mangfoldsåret

Lier er blant fylkets aller største innvandrekommuner, men hva har skjedd siden Mangfoldsåret?

Skolestart

Ukens petit er skrevet av Toril Prytz Kverneng

Mangfold av meninger

Vi synes det er betenkelig at kritikk av en kulturbegivenhet skal føre til at medarbeidere i Liernett til dels blir skjelt ut

Line Baugstø på Tranby skole

Denne gangen har vi ikke den tradisjonelle reportasjen fra besøket, men går rett på intervjuet. Tradisjonen tro er det laget av Kjersti Sofie Løvåsdal Halvorsen fra 9. klasse på Tranby.

Og engler daler ned i skjul.

Jeg sitter med en varm kopp kaffe og nyter noen grader minus, mens jeg tenker på det som kunne vært.

- Vanskelig å ta medalje

Det sier Venke de Lange, som sammen med Terje Fugleberg, representerer Lier og Norge under EM i hundekjøring

Hummer og kanari

Noen ganger er det vanskelig å se retningen for bare saker.

Tamt, men som forventet?

Valgkampåpningen ved Rådhuset mandag minnet mer om et hyggelig familieselskap, der de fleste var forsiktige i sine uttrykksmåter.

Folkeaksjonen mot sykkelstier.

Ukens petit av Rune Elven – igjen.

Likegyldighet eller manglende engasjement?

Det er gått 14 dager siden Frivillighetssentralen og Kulturkontoret forgjeves forsøkte å samle tillitsvalgte og politikere til engasjement for større foreningsdeltakelse fra våre nye landsmenn.

Ett Internasjonalt Problem: Vann

Et blogginnlegg hentet fra min blogg.

Et sted å være, et sted å lære

Her om dagen fant jeg igjen en haug med gamle ukeplaner som jeg laget til klassene jeg hadde på slutten av 70 – tallet. Kort tid etter snakket jeg med en lærer som i vår hadde vært i Finland for å gjøre seg kjent med den finske suksesspedagogikken. De to hendelsene fikk meg til å skrive følgende

Høyre: Må ikke tillate midlertidig drift

Lier Høyre krever at alle saker i forbindelse med mottaket blir gjenstand for politisk behandling i kommunen.

Villaksen en saga blott?

Sms`n tikker inn på min manns mobiltelefon; "5,5 kg, du kan bare kjøpe flaska", skriver Tonje Evju i ukens petit --

- Har ingen anelse om hvor stor Ulla-effekten har vært

Arbeiderpartiet kan i likhet med Høyre være fornøyde med årets skolevalg, hvor de hver stakk av med 1/3 av stemmene. Men Petter Dreier (Ap) tror det skal mye til før de puster Høyre i nakken førstkommende mandag.

Liungen ned - hva nå?

Liungen rykker ned for tredje gang siden 2003.

I Monsens fotspor eller omvendt.

Etter at NRK viste Lars Monsen overleve i Femundsmarka har det krydd av Monsenkloner i nasjonalparken. Sommerferievillmenn har formelig flommet inn i marka, og lokale turgåere sier at det på det verste har ligget oppunder 10 Monsenkloner i telt ved Røas utløp.

Agurktid

Som tilbehør til en herlig, nystekt ørret nøt min familie og jeg i dag en like herlig agurksalat.

Stygt, stort og dominerende

Bauhaus har brutt skiltreglene og har gjort store og stygge naturinngrep

SVAR TIL TONJE EVJU

Jeg leste med interesse ditt innlegg i Liernett, om hvor makta egentlig er. Svaret er helt enkelt.

- Kulturhuset en debatt om prioriteringer!

Ingen politiker hadde sagt nei til et kulturhus i Lier hvis vi hadde hatt nok med penger, skriver Arbeiderpartiets Petter Dreier i dette innlegget.

Min samboer og jeg

Ukens petit er ved Sindre K. Nordengen, videregående student ved medier og kommunikasjon på Norloff mediagymnas

Åpent brev til kommmunestyrerepresentantene

Over hele landet sitter kommunestyrerepresentanter og fortviler over manglende innsikt i økonomi og kommunalforvaltning. Det er ikke uten grunn at et eget kapittel i faget kommunalforvaltning er kalt rådmannsvelde. De færreste politikere har hverken studert økonomi eller kommunalforvaltning. Man skal ha stor respekt for disse amatører som bruker sin fritid til å gi seg i kast med dette i demokratiets tjeneste.

Hvordan lage nyheter av ingen ting?

Oppskriften for ei suksessfull mediebedrift.

Leder: - Ser du individet?

Vi er så opptatte av at liungenes nye landsmenn skal integreres

Stygt, stort og dominerende

Bauhaus har gjort store og stygge naturinngrep og neglisjert skiltreglene i Lier kommune.

Slipp elgen frem

En viktig miljøpolitisk oppgave

Oddevall skole

Mange politikere har gitt meg tilbakemelding på innlegget ”kampklar pappa” Alle prater så flott om at de ikke ønsker å legge ned skolen men det er ingen som står frem og sier at vi skal beholde skolen. Dere prater bare babler og har ikke egne meninger, bare partienes meninger. Er ikke dere voksene mennesker som har selvstendinge meninger? Jeg vil vite hva hver og enn av dere står for og hva dere skal stemme. Er det noen av dere politikere som tør å komme ut av skapet?

Kjøp av helsetjenester – tvilsom praksis

Ryggforeningen i Norge med svar til statsråd Bjarne Haakon Hansen ang. priotiering av sykemeldte i helsekøen