Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 46937b021093159b6c103f2749263498

Veien mot Utopia

Mange isolert sett god beslutninger, gir ikke nødvendigvis en god helhet.

Lokalpolitikere er pragmatikere av beste merke. De skyr ingen anstrengelser for å finne den beste løsningen i hver enkelt sak. Nærmest mulig grasrota eller byggeplassen, med et skjevt blikk på langsiktige konsekvenser, arealplaner og andre forstyrrende elementer.

Det er ikke alltid klar sammenheng mellom gode intensjoner og faktiske konsekvenser. Kanskje er det underliggende motiver, som får lokale politikere til å behandle noen saker harelabb og andre med kart og kompass.

Hvordan er det for eksempel mulig å forsøke å stoppe et asylmottak på Lierskogen, ved å rette fingeren mot miljøvernhensyn, selv om all dokumentasjon fastslo at alt var i orden, og like etter smette 20 000 kvaderatmeter Bauhaus gjennom samme utvalg uten særlige hindringer i det store og hele. Fylkesmannen tok prøver etter funn av mye død kreps og fisk i går morges. Tror du dette var på Lierskogen ventemottak eller sør for Bauhaus? Alle partier unntatt Venstre var mot førstnevnte – til og med SV. Kanskje er professor Sagvolden, nabo til negrene på Lierskogen, den mest ærlige – når han kun snakker om asylsøkerne som en sikkerhetsrisiko? Han hører naturligvis ikke på lensmannen som sier at det ikke har vært nevneverdige problemer.

Noen partier har prøvd seg på å fremstille seg selv som miljøvernere. De samme partiene har de siste tiårene klappet igjennom så mange risikoprosjekter at Lier troner i Norgestoppen på grunnforurensing og at Lierelva er komplett uspiselig, udrikkelig og steinsatt fra nord til sør. Problemet med Lierelva er i følge Høyre, at den er for vanskelig tilgjengelig. Er det virkelig ingen som ser at det er bilvei på begge sider av elva, fra nord til sør – og at den er 100 prosent tilgjengelig? Er det ikke mer interessant å jobbe mot lakselus, tarmbakterier og tungmetaller?

En hver kan se at det er fritt fram for alle som snakker om skatteinntekter og arbeidsplasser i Lier. Miljøhensyn, nasjonal innvandringspolitikk og andre hensyn teller mindre, når Industrien trenger et sted å ekspandere. Kan virkelig et nabolag på 10 mennesker pluss, få en kommune til å reservere seg mot nasjonal innvandringspolitikk?

- Andelen urørt natur og villmark i Lier har gått fra 70% til 0% på noen få tiår.
- Det er 8 steder i Lier som er merket gult og rødt av SFT (rødt er verst)
- Man kutter stadig i pleie og helse
- Man kutter stadig i skolen – spesielt på spesialundervisning.

Alt dette har vært god politikk i det brede flertall som skryter av samarbeidet seg i mellom. Jeg tror naturligvis ikke at politikere er onde eller spesielt dumme (litt dumme er de). Jeg tror man blir så lokale i løsningsmodellene at de kanskje mister litt oversikt. Summen er at Grønne Lier er et av Norges mest forurensede steder, at vi har skjemt oss ut på grunn av måten vi behandler mennesker fra den tredje verden på,og at vi har havnet i bånn av lista når det gjelder satsing på skole og helse.

Det er fristende å satse på nye koster.

En isolert sett god beslutning – gir ikke nødvendigvis en god helhet.


Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Lørdag 8. september 2007 14:22: Søren Falch Zapffe
Rune, du feilinformerer ! Det er slett ikke riktig at man stadig kutter i pleie, helse og omsorg ! Det er slett ikke riktig at man stadig kutter i skolen !

Jeg minner om følgende:
Undervisningsbudsjettet ble økt med kr 10,5 mill for 2007 som bl.a. medførte 11 nye årsverk fom skoleåret 2006/07.
Omsorgs-, helse- og sosialbudsjettet ble økt med kr 14,3 mill for 2007.
I tillegg - og det er kanskje det viktigste på litt sikt - vi gjør kommunen bedre i stand til å løfte frem store investeringer i nye Høvik/Stoppen, rehabilitering av Hegg og nytt sykehjem !

Det er en nøye sammenheng mellom drift og investering. Kommunens budsjetter og regnskap gir god informasjon om mangfoldet i den kommunele tjenesteproduksjon. De er vel verd et selvstudium !
Lørdag 8. september 2007 15:04: Rune Elven
Og hvordan har utviklingen vært de siste fire årene, om man ser antall kroner i forhold til antall brukere?

Ble det ikke vedtatt å kutte til sammen 2 millioner kroner like før ferien?
Lørdag 8. september 2007 17:50: Mathias B. Dannevig, Leder Lier AP
Like før ferien ble det besluttet å tilbakeføre 1 million til utvalgte omsorgstiltak for eldre fra kuttet på 2 millioner som flertallet i Kommunestyret , ganske riktig som Rune skriver ,vedtok tidligere i våres. Initiativet kom fra Lier FrP og Lier AP da Lier FrP signaliserte at de angret på at ikke Lier AP's budsjett til omsorgssektoren ble vedtatt i desember 2006. Dette budsjettforslaget fra Lier AP hadde en høyere bevilgningsramme for disse tiltakene, og dette ble gjeninnsatt ved tilleggsbevilgningen på 1 million.

Vedtaket var enstemmig, men Lier Høyre var i realiteten imot og Søren kalte forslaget et valg mellom "Pest og Kolera". Pest hvis vi vedtok det, kolera hvis alle i Lier fikk se at Høyre stemte imot. Det ble altså pest.

Det hører med til historien at kuttet på 2 millioner foretatt tidligere på året IKKE var nødvendig for å nå den målsetningen om fondsoppbygging som Kommunestyret forutsatte ved budsjettvedtaket i desember 2006. Ytterligere inntekter for kommunen sørget for at dette var på plass.

Lier AP stemte mot kuttet på 2 millioner, særlig fordi også kommunalt vedlikehold av bygninger ble rammet. Slikt slurv med kommunalt bygningsvedlikehold ser vi resultatet av på skoler i Lier som rotner på rot. Å spare på bygningsvedlikehold er som å tisse i buksen for å holde varmen. reperasjonene senere koster 10 ganger så mye som man "sparer".
Søndag 9. september 2007 10:32: Søren Falch Zapffe
Det kan umulig kalles kutt når man overfører midler fra drift til investering. Dette gir oss nye og bedre bygg. Man kan vanskelig drive en god skole og gi et fornuftig sykehjemstilbud uten gode og funksjonelle bygg ! Her er det en sammenheng som selv Rune Elven må se.
Søndag 9. september 2007 21:21: Bård Strand, Lier AP
Å overføre til investeringer innebærer i denne sammenheng en kutt i driftsbudsjettene. Problemet i denne saken var at man kuttet i vedlikeholdsbudsjettet for de bygningene man allerede har! Dermed vil de byggenes levetid reduseres, og vi må tidligere investere igjen i nye bygg. For meg, som jobber i entreprenørbransjen, er dette selvsagt veldig gunstig, men for meg som skattebetaler er det ren skjær galskap. Jeg har tidligere stilt det retoriske spørsmålet om Høyre-folk ikke maler husene sine, eller repararerer takrennene som er ødelagt? Om de gjør det, og det antar jeg de gjør, hvorfor i alle dager forstår de ikke da at også kommunale bygg må vedlikeholdes, løpende? Da kan man ikke kutte millioner av kroner på bygningsvedlikehold og si at det er lurt å bruke pengene på investering i stedet. Fordi kuttene medfører behov for nye investeringer alt for tidlig.
mvh
Bård
Søndag 9. september 2007 22:15: Rune Elven
Jeg ser sammenhengen Søren. Jeg jobber til daglig i et fantastisk bygg til over 70 millioner.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode