Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 2108557f9cfaba4daba13e00428e32ce

Kjøp av helsetjenester – tvilsom praksis

Ryggforeningen i Norge med svar til statsråd Bjarne Haakon Hansen ang. priotiering av sykemeldte i helsekøen

Kjøp av helsetjenester – tvilsom praksis

Hvis sykelønnsutvalget og regjeringen mener at sykmeldte står for lenge i kø, så bør regjeringen øke kapasiteten på de viktigste helsetjenester som angår sykemeldte, blant annet behandling for muskel- og skjelettplager. Da vil alle, inkludert de sykmeldte, som trenger tilbudet komme fortere til behandling og samfunnet kan spare penger. Hvis man derimot lar de sykmeldte passere forrest i køen, det vil si at de går foran barn, studenter, hjemmeværende, uføre, pensjonister og andre som ikke er i lønnsarbeid, så må de som blir stående igjen i køen vente enda lengre. Ryggforeningen mener offentlig helsehjelp i Norge bør tilbys først til den som medisinsk sett trenger behandlingen mest uavhengig av om vedkommende er i jobb eller ikke. Å ordne køen til behandling ut fra hvor økonomisk lønnsomme pasientene er å behandle, er først og fremst dypt usolidarisk. Det innebærer at noens helse vurderes som mer verd enn andres helse, som følge av sortering av mennesker i helsekøen.

Det å blande økonomiske motiver inn i prioritering av pasienter kan vise seg å være både usolidarisk og ulønnsomt, i hvert fall når det gjelder en del vanlige rygglidelser som er den kanskje hyppigste årsak til sykmeldinger.

Ryggforeningen i Norge

Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode